Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Inclusive30: Deze leiders maken het Nederlandse bedrijfsleven écht inclusiever

Even voorstellen: dit is de Inclusive30 van 2022, de lijst met dertig leiders die het Nederlandse bedrijfsleven op weg helpen naar een diversere en inclusieve toekomst.

Inclusieve leiders top 30 2022

BEKIJK DE INCLUSIVE30 VAN 2022

Diversiteit en inclusiviteit, het staat op de agenda in elke bestuurskamer. Een eerlijkere samenleving met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht geslacht, herkomst of levensbeschouwing: daar is niemand tegen. En hoe bedrijven moeten toegroeien naar een organisatie die volop profiteert van diversiteit door inclusief te zijn, daarover wordt al jaren volop gesproken en geschreven.

Leiders maken de wereld beter

Sterker nog: misschien slaat de vermoeidheid rond ‘D&I’ een beetje toe. Al die aandacht, een complete industrie met consultants, programma’s van sociale partners, seminars en dozen vol aanmoedigingsawards… voegt een lijst als de Inclusive 30 daar echt nog iets aan toe?

Jazeker.

Als MT/Sprout geloven wij dat betere leiders de wereld beter maken. Daarom kunnen we leiders niet genoeg inspireren en informeren, ook over inclusie en diversiteit, die de slagkracht en de kwaliteit van Nederlandse bedrijven versterken. Door het beter benutten van (schaars) talent, besluitvorming die is afgestemd op de belangen van alle stakeholders en een beter gevoel voor nieuwe marktkansen bij onderbelichte doelgroepen.

Vooruitgang diversiteit

Nut en noodzaak van inclusiviteit zijn zonneklaar. Er als organisatie echt tastbare vooruitgang mee boeken, is een tweede. Met de man-vrouwverhouding binnen bedrijven gaat het de laatste jaren zeker beter – zelfs aan de top.

Het aandeel van vrouwelijke leiders in de toezichtsraden van beursgenoteerde bedrijven gaat gestaag de goede kant op – in de aanloop naar het befaamde wettelijke quotum. Maar in de raden van bestuur vind je al veel minder vrouwen, en bij niet-beursgenoteerde bedrijven is hun aandeel nóg kleiner.

Lees ook: Is de aangeboden functie te mooi om waar te zijn? Pas op voor de glazen klif!

De diversiteit op basis van geslacht wordt er steeds beter ingevuld, maar op andere terreinen zijn de prestaties ‘ronduit teleurstellend’, ziet Melchior de Ridder, ceo van NN Next en oprichter en voorzitter van de G.E.O. Foundation. Met zijn stichting wil hij bereiken dat in 2030 minimaal 10 procent van de managers op C-level-niveau een lhbtq+-achtergrond heeft.

‘Vaak alleen op lager niveau is het, onbewust, voldoende. In de managementlagen, en zeker aan de echte top, is de diversiteit wat dit betreft vrijwel nihil. Ook wordt er niet nadrukkelijk rekening mee gehouden in de successieplanning.’ Hetzelfde geldt voor bi-/multiculturele achtergronden, benadrukt hij.

Eigen rol

Een organisatie kan nooit écht inclusief en divers zijn zonder dat je rekenschap geeft van je eigen rol in de ongelijkheid en uitsluiting in onze samenleving, ziet Edson Hato, eigenaar van HR-bureau Likeminds en eerder werkzaam bij corporates als PwC, Philip Morris en ING.

‘Je kunt nog zo hard je best doen, zonder vrouwen, lhbti’ers, bruine en zwarte collega’s op machtsposities kun je geen werk maken van exclusie- en non-diverse samenstellingen.’ Neem daarom eerst je verantwoordelijkheid, adviseert hij.

Rolmodel

De Nederlandse samenleving, het onderwijs, de overheid, maar vooral ook bedrijven hebben nog een enorme slag te maken. En omdat MT/Sprout gelooft dat het meeste te leren valt van leiders die laten zien hoe het anders kan, gaven we onszelf de opdracht: zoek uit welke leiders écht het verschil maken.

In de praktijk tastbare resultaten boeken, hun organisatie meekrijgen in hun visie, en ook daarbuiten anderen inspireren om stappen te zetten. En geef ze een podium.

Lees ook: Wat jouw bedrijf kan leren van de IJslandse methode om de loonkloof te dichten

En dat is de Inclusive 30. We presenteren de tweede editie van een jaarlijkse lijst met dertig personen die een bewezen bijdrage leveren aan inclusie en diversiteit in het Nederlandse bedrijfsleven. Doordat ze als rolmodel fungeren en hun zichtbaarheid ook écht gebruiken om de thema’s onder de aandacht te brengen. Zoals Steven Martina, ceo van een van de grootste groente- en fruithandelsorganisaties in Europa. Hij heeft een missie, vertelt de zoon van een Curaçaose vader en Hollandse moeder.

‘Ik wil laten zien dat je ook met een andere achtergrond de top van het Nederlandse bedrijfsleven kunt bereiken.’ Daarvoor draagt Martina persoonlijk bij aan maatschappelijke thema’s voor een gezonde, inclusieve samenleving.

Zo organiseert hij coachingsessies voor starters op de arbeidsmarkt en is hij voorzitter van de jury van de Global People Awards. Vanaf dit jaar benoemt Martina D&I binnen The Greenery tot strategisch thema, zodat meer vrouwen kunnen doorstromen naar leiderschapsrollen.

Jezelf zijn

Ook succesvolle Nederlandse ondernemers kunnen als rolmodel – maar ook rechtstreeks in en met hun bedrijf – de goede zaak verder brengen. Baba Touré is oprichter en managing director van Hammerfest. De missie van zijn creative social agency: de samenleving inclusiever maken. Media hebben immers veel invloed op hoe mensen denken en handelen – ook als het gaat om diversiteit en inclusie. ‘Wij proberen wél een weerspiegeling te zijn van de samenleving. Het is onze missie om met het werk dat we maken een realistisch beeld te tonen van de samenleving.’

Er zijn ook leiders die de schouders zetten onder diversiteitsbeleid, en daarmee anderen inspireren. Binnen en buiten hun organisatie. Zo werd Margaret Versteden-Van Duijn van Bol.com zowel van binnen als buiten haar organisatie aangedragen voor de Inclusive30.

Ze was de eerste vrouw ooit in de directie van Bol.com. Sinds een half jaar is Versteden-Van Duijn er ceo en ze heeft ervoor gezorgd dat bijna de helft van de directie uit vrouwen bestaat. Vier van de negen directieleden, om precies te zijn.

Ze spreekt regelmatig binnen Bol.com over het belang van diversiteit en inclusie. Ze wil medewerkers inspireren en stimuleren meer aandacht hiervoor te hebben en de ervaringen van anderen horen. ‘Mijn eigen levensverhaal en ervaringen gebruik ik ter inspiratie. Deze momenten behoren tot een standaard onderdeel van mijn agenda.’

Moedige mensen

De hr-experts die zich onderscheiden vind je binnen verschillende organisaties, zoals Sharita Boon bij DPG Recruitment en Mariël Tiemersma bij Randstad. Anderen leveren van buiten adviezen en diensten die het verschil maken. Zo richtte Charlotte Melkert samen met haar tweelingzus Fleur Equalture op, een startup die recruitmentsoftware levert met als missie ‘bias’ uit te roeien tijdens het sollicitatieproces. Annemiek Dresen begeleidt als oprichter en algemeen directeur van NewBees nieuwkomers naar werk.


Inclusive30: inclusieve leidersIeder jaar selecteren we dertig nieuwe namen. Om tot de lijst te komen, heeft de redactie van MT/Sprout zelf research verricht en begin dit jaar een oproep gedaan aan het publiek om kandidaten te nomineren.

Daarnaast gaven recruiters, belangenbehartigers, deskundigen van kennisinstellingen, de overheid, consultancybureaus en kandidaten van de eerste editie (2021) van de Inclusive30 desgevraagd input. Om tot de ‘shortlist’ met dertig namen van 2022 te komen, is de lijst voorgelegd aan een panel van personen die in verschillende rollen actief zijn op het gebied van D&I.

Deze 30 leiders maken het Nederlandse bedrijfsleven écht inclusiever

De Inclusive30 is geen wedstrijd. We hopen dat de koplopers anderen inspireren hun voorbeeld te volgen.

De criteria voor opname in de lijst:

  • de persoon maakt zich sterk voor de bevordering van inclusiviteit en diversiteit;
  • binnen, met of gericht op een onderneming;
  • vanuit een rol als leider, expert, dienstverlener of rolmodel;
  • en die inspanning heeft een meetbaar, aantoonbaar of ten minste inspirerend verschil gemaakt op weg naar meer inclusiviteit en diversiteit in het Nederlandse bedrijfsleven.

Ook bij de overheid, maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers verdienen strijders voor een inclusief bedrijfsleven een plek op de lijst. Zo realiseert Caroline Holtgrefe impact als projectleider van SER Topvrouwen. Dit initiatief heeft sinds 2016 als doel meer vrouwen naar de bestuurskamers van het Nederlandse bedrijfsleven te laten stromen.

‘Wat indertijd begon als manier om capabele vrouwen zichtbaar te maken, nam een hoge vlucht. De teller van onze database met board ready-topvrouwen staat inmiddels op meer dan 2.800 vrouwen.’

Lees ook: Zo klinken inclusieve leiders

Op de Inclusive30 horen ook mensen thuis die een bijzondere bijdrage leveren als ‘denker’, als wetenschapper of publicist. Zoals Sophie van Gool. Zij bracht vorig jaar haar boek Waarom vrouwen minder verdienen – wat we eraan kunnen doen uit en daarmee wist ze veel aandacht te genereren voor de loonkloof. Naast schrijver is Van Gool ook columnist bij het Financieele Dagblad en co-host van de podcast I’m Speaking. Plekken waar ze impact kan maken en haar boodschap met een groot publiek kan delen.

Dagelijks de nieuwsbrief van Management & Leiderschap ontvangen?Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene en privacyvoorwaarden.

We merkten al op: diversiteit laat zich niet altijd even makkelijk meten. De totstandkoming van de Inclusive30 is daardoor ook geen mathematische exercitie geweest (zie kader) en MT/Sprout pretendeert al helemaal niet de definitieve en complete lijst te hebben samengesteld. Wat het wel is: een verdiend podium voor leiders die vanuit uiteenlopende rollen het verschil maken, met elk een sterke visie op een eerlijker bedrijfsleven.

Diversiteit is geen eendagsvlieg

Het thema diversiteit en inclusie blijft voor MT/Sprout niet bij het publiceren van een jaarlijkse lijst. Het onderwerp staat voortdurend op de redactionele agenda. Heb jij tips voor interessante verhalen? Laat het ons weten. Vanzelfsprekend staan we open voor alle feedback, opinies en vooral: mensen die voorgaan in de verandering.

 BEKIJK DE INCLUSIVE30 VAN 2022