Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Inclusive 30 van 2022

Melchior de Ridder

Melchior de Ridder NN Next

Zijn voormalige ceo in Hongarije, Imre Sztanó, liet Melchior de Ridder (1979), ceo van NN Next, inzien hoe diversiteit in denken en inclusie op het hoogste niveau het verschil maakt tussen een gewoon goed en een echt winnend directieteam. Met de G.E.O. Foundation zet De Ridder zich nu zelf in voor inclusie in topmanagementteams. Als oprichter en voorzitter van de G.E.O Foundation wil hij bereiken dat in 2030 minimaal tien procent van de managers op C-level-niveau een lhbtq+-achtergrond heeft.

De stichting doet dit door lhbtq+-professionals op C-level niveau met elkaar te verbinden. Ze dienen ook als rolmodel voor jonger talent. ’We organiseren daarnaast kleinschalige diners waar straight C-level-leiders hun lhbtq+-peers ontmoeten. Op die manier worden awareness en begrip vergroot.’

Grote Nederlandse corporates zoals ING, NN, VodafoneZiggo, EY, Randstad en PWC zijn inmiddels betalend partner van G.E.O. en vanuit het hoogste managementniveau erbij betrokken.

Lhbtq+ in de top: vrijwel nihil

Door zijn rol bij de G.E.O Foundation heeft De Ridder goed zicht op hoe het gesteld is met diversiteit en inclusie in het Nederlandse bedrijfsleven. ‘Ik spreek vanuit de G.E.O. Foundation veel grote Nederlandse corporates’, legt hij uit.

‘De diversiteit op basis van geslacht wordt steeds beter. Ook op hoger managementniveau. Maar de diversiteit wat betreft lhbtq+ is ronduit teleurstellend. Vaak alleen op lager niveau is het, onbewust, voldoende. In de managementlagen, en zeker aan de echte top, is de diversiteit wat dit betreft vrijwel nihil. Ook wordt er niet nadrukkelijk rekening mee gehouden in de successieplanning. Hetzelfde geldt voor bi/multiculturele achtergronden.’

Ultiem doel zou volgens De Ridder zijn als er uiteindelijk geen quota meer nodig zijn om ‘te borgen dat je op iedere laag in de organisatie diversiteit in denken hebt, een zeker weerspiegeling van de maatschappij nastreeft in je board die verder gaat dan geslacht alleen en er geen beperking ligt op vastleggen van gegevens die dit kunnen helpen realiseren’. Toch is een quotum in eerste instantie wel nodig om lhbtq+-vertegenwoordiging in de hoogste managementlagen te bereiken, vindt De Ridder.

Oprecht vrij voelen

Daarnaast zou in de supervisory board diversiteit in iedere vorm (gender, lhbtq+, bi/multiculturele achtergrond) een vereiste moeten zijn, vindt De Ridder. ‘Er moeten rolmodellen zijn op het hoogste niveau. Straight en lhbtq+-managers moeten op het hoogste managementniveau met elkaar verbonden worden.’

Een inspiratiebron voor De Ridder is Ann van de Perre, zijn coach. ‘Zij hielp me echt te snappen hoe belangrijk het is om volledig jezelf te kunnen zijn, ook in je werkomgeving. Ze liet me de kracht van inclusie en diversiteit ervaren in mijn leiderschap. Dit leerproces is ook de start van de G.E.O. Foundation geworden.’