Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Colofon

Contactgegevens en adres:

Pieter Braaijweg 207-1
1114 AJ Amsterdam
020-2620700
[email protected]

Wij van MT/Sprout willen van leiders betere leiders maken en zijn om die reden geobsedeerd door groei, vernieuwing, leiderschap, technologie, impact en ondernemerschap.

Met artikelen, podcasts, webinars en events voor, door en over de vooruitstrevende leiders van vandaag én morgen, wil MT/Sprout gebruikers inspireren het voortouw te nemen in verandering, voorbij traditionele grenzen te denken en next generation business te creëren. MT/Sprout wil zo bijdragen aan de voortdurende persoonlijke en zakelijke ontwikkeling van lezers, kijkers en luisteraars.

Meer over MT/Sprout vind je op de over ons-pagina.
MT/Sprout publiceert dagelijks verschillende nieuwsbrieven. Meer informatie over de nieuwsbrieven lees je hier.

Hoofdredactie:
Donovan van Heuven

Redactie:
Philip Bueters
Karin Swiers
Herwin Thole
Wilke Wittebrood
[email protected]

Marketing:
Klaske Bokdam
Marco Hardes
José van den Haak
Chip Koele
[email protected]

Sales:
Guido Dongen (uitgever)
Patrick Bröcker
Luana Bos
Shiva Verduyn Lunel
[email protected]

Projectbureau:
Andres van der Boor (head)
Marloes van As
Ellen de Groot
Sophie Koijmans
Kiki von Meijenfelt
Marloes Post
Patty Sjerps
[email protected]

Art direction:
Atomo Design

Techniek:
Lyfter
Exonet (hosting)

Directie:
Berend Jan Veldkamp (commercie)
Ewald Smits (creatie)

MT/Sprout is een uitgave van MT MediaGroep BV (KvK 34333596, Amsterdam)

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.