Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Inclusive30: Deze leiders maken het Nederlandse bedrijfsleven écht inclusiever

Even voorstellen: dit zijn de Inclusive 30 van 2021, dertig leiders die echt het verschil maken en Nederland op weg helpen naar een diversere en inclusieve toekomst.

Inclusie bedrijfsleven
Je leest nu: Inclusive30: Deze leiders maken het Nederlandse bedrijfsleven écht inclusiever

» Bekijk de Inclusive30 van 2021

Diversiteit en inclusiviteit, het staat op de agenda in elke bestuurskamer. Een eerlijkere samenleving met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht geslacht, herkomst of levensbeschouwing: daar is niemand tegen. En hoe bedrijven moeten toegroeien naar een organisatie die volop profiteert van diversiteit door inclusief te zijn, daarover wordt al jaren volop gesproken en geschreven. 

Leiders maken de wereld beter

Sterker nog: misschien slaat de vermoeidheid rond ‘D&I’ een beetje toe. Al die aandacht, een complete industrie met consultants, programma’s van sociale partners, seminars en dozen vol aanmoedigingsawards… moet daar nou nog een lijst als de Inclusive 30 bij komen? 

Ja!

Als MT/Sprout geloven wij dat betere leiders de wereld beter maken. Daarom kunnen we leiders niet genoeg inspireren en informeren, ook over inclusie en diversiteit, die de slagkracht en de kwaliteit van Nederlandse bedrijven versterken. Door het beter benutten van (schaars) talent, besluitvorming die is afgestemd op de belangen van alle stakeholders, een beter gevoel voor nieuwe marktkansen bij onderbelichte doelgroepen.

Champions League

Nut en noodzaak van inclusiviteit zijn zonneklaar. Er als organisatie echt tastbare vooruitgang mee boeken, is een tweede. Met de man-vrouwverhouding binnen bedrijven gaat het de laatste jaren zeker beter, zelfs aan de top. Het aandeel van vrouwelijke leiders in de toezichtsraden van beursgenoteerde bedrijven gaat gestaag de goede kant op – in de aanloop naar het befaamde wettelijke quotum. Maar in de raden van bestuur vind je al veel minder vrouwen, en bij niet-beursgenoteerde bedrijven is hun aandeel nog kleiner. 

Lees ook: Zo klinken inclusieve leiders

Maar culturele diversiteit is een veel taaier onderwerp. Om met Melvin Tjoe Nij van Global People te spreken: als genderdiversiteit de Eerste Divisie is, is culturele diversiteit de Champions League. Dat blijkt ook uit de cijfers – die niet alleszeggend zijn, want we turven niet graag naar afkomst. Volgens het CBS bestaat de Nederlandse beroepsbevolking voor 12,9 procent uit mensen met een niet-westerse achtergrond. Het aandeel leidinggevenden met een niet-westerse achtergrond is daarbij volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau gemiddeld 3,6 procent.

Rolmodel

De Nederlandse samenleving, het onderwijs, de overheid, maar vooral ook bedrijven hebben dus nog een enorme slag te maken. En omdat wij geloven dat het meeste te leren valt van leiders die laten zien hoe het anders kan, gaven we onszelf de opdracht: zoek uit welke leiders écht het verschil maken. In de praktijk tastbare resultaten boeken, hun organisatie meekrijgen in hun visie, en ook daarbuiten anderen inspireren om stappen te zetten. En geef ze een podium.

En dat is de Inclusive 30 geworden. Een jaarlijkse lijst met 30 personen die een bewezen bijdrage leveren aan Inclusie en diversiteit in het Nederlandse bedrijfsleven. Doordat ze als rolmodel fungeren en hun zichtbaarheid ook echt gebruiken om de thema’s onder de aandacht te brengen. Zoals Artie Debidien, cio van International NN Group. Ze noemt zichzelf ‘vrijwillig coach en cheerleader voor diversiteit in de breedte’. ‘Maar ik ben ook simpelweg iemand die doet. Bijvoorbeeld door gewoon mensen aan te nemen die niet in de mal van de doorsnee teamsamenstelling passen.’ 

Jezelf zijn

Ook succesvolle Nederlandse ondernemers kunnen als rolmodel – maar ook rechtstreeks in en met hun bedrijf – de goede zaak verder brengen. Rodney Lam is als mede-eigenaar van urban modemerk Daily Paper bijzonder uitgesproken over inclusiviteit, die voor zijn doelgroep volstrekt vanzelf spreekt. ‘Dit bedrijf is best een goed voorbeeld van hoe de wereld eruit zou kunnen zien: jezelf zijn zonder je identiteit te verliezen – we hoeven niet allemaal op elkaar te lijken.’  

Er zijn ook leiders die de schouders zetten onder diversiteitsbeleid, en daarmee anderen inspireren. Binnen en buiten hun organisatie. Corinne Vigreux, oprichter en cmo van TomTom, Vigreux zorgde er niet alleen voor dat haar bedrijf al heel vroeg een diversiteits- en inclusiviteitsstrategie opstelde, ze is een boegbeeld van succesvolle vrouwen in de techwereld én ze richtte Codam op, een programmeerschool waar alle jongeren welkom zijn, ongeacht hun opleiding.

Moedige mensen

De hr-experts die zich onderscheiden vind je binnen bedrijven, zoals Joy Lodarmasse bij Alliander en Terence Guiamo bij Just Eat Takeaway. Anderen leveren van buiten adviezen en diensten die het verschil maken. De software van Barend Raaffs Harver maakt de selectie van jobkandidaten eerlijker. Melek Usta is al twintig jaar actief met wervings-, selectie- en adviesbureau Colourful People. Zij is overigens voor quota, als bedrijven met concrete KPI’s niet verder komen. ‘We hebben moedige mensen nodig die oprecht het verschil in hun organisaties willen maken.’ 


Inclusive30: deze leiders maken het verschil in diversiteit en inclusiviteitOm tot de lijst te komen, heeft de redactie van MT/Sprout zelf research verricht en dit voorjaar een oproep gedaan aan het publiek om kandidaten te nomineren voor de I30. Daarnaast gaven recruiters, belangenbehartigers, deskundigen van kennisinstellingen, overheid en consultancybureaus desgevraagd input. Om tot de ‘shortlist’ met 30 namen van 2021 te komen, is de lijst voorgelegd aan een panel van personen die in verschillende rollen actief zijn op het gebied van D&I.

De criteria voor opname in de lijst:

  • de persoon maakt zich sterk voor de bevordering van inclusiviteit en diversiteit;
  • binnen, met of gericht op een onderneming;
  • vanuit een rol als leider, expert, dienstverlener of rolmodel;
  • en die inspanning heeft een meetbaar, aantoonbaar of ten minste inspirerend verschil gemaakt op weg naar meer inclusiviteit en diversiteit in het NL bedrijfsleven.

Ook bij de overheid, maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers verdienen strijders voor een inclusief bedrijfsleven een plek op de lijst. Mariëtte Hamer lijkt als SER-voorzitter een voor de hand liggende kandidaat, maar bemoeit zich volgens iedereen die we spraken ook écht met hart en ziel aan diversiteit. Sinds kort met min of meer aan haar zijde werkgeversvoorzitter Ingrid Thijssen (VNO-NCW) die als ceo van Alliander al een inspirerend en uitgesproken rolmodel was.

Op de Inclusive 30 horen ook mensen thuis die een bijzondere bijdrage leveren als ‘denker’, als wetenschapper of publicist. Zoals Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. ‘Mijn studenten zijn de dragers van de verandering’, zegt ze. ‘Dat vind ik mijn grootste bijdrage.’

We merkten al op: diversiteit laat zich niet altijd even makkelijk meten. De totstandkoming van de Inclusive 30 is daardoor ook geen mathematische exercitie geweest (zie kader) en MT/Sprout pretendeert al helemaal niet de definitieve en complete lijst te hebben samengesteld. Wat het wel is: een verdiend podium voor leiders die vanuit uiteenlopende rollen het verschil maken, met elk een sterke visie op een eerlijker bedrijfsleven. De komende periode zal MT/Sprout extra aandacht besteden aan het thema diversiteit en inclusie, en aan de Inclusive 30 zelf. En vanzelfsprekend staan we open voor alle feedback, opinies en vooral: mensen die voorgaan in de verandering. Want we hopen dat deze I30 het begin is van een jaarlijkse traditie, met telkens een podium voor 30 andere inspirerende leiders.

» Bekijk de Inclusive30 van 2021