Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

vakantie energie terugwinnen

Werk & Leven

9 tips om na je vakantie energie terug te winnen

Dat je last hebt van langdurige stress merk je pas in en na de vakantie. Deze tips helpen je je...

author Cees Schenk

clock 4,5 min

Sleutel tot succes

Persoonlijk Leiderschap

De sleutel tot succes heb je zelf in handen

Er zijn verschillende manieren om verandering aan te brengen in je leven, zo stelt psycholoog Cees Schenk. Je kunt een...

author Cees Schenk

clock 3,5 min

luihuid werkvloer

Persoonlijke Groei

Luiheid bestaat niet. Dit zijn de 4 echte oorzaken van lui gedrag

Echte luiaards stellen doelen op, maar beginnen nergens mee. Wat is er als werkgever te doen tegen luiheid onder werknemers?...

author Cees Schenk

clock 3,5 min

Persoonlijke daadkracht

Persoonlijke Groei

Persoonlijke daadkracht, dit zijn de 4 basiselementen

Je blijvend ontwikkelen is essentieel in een leven waarin je zelf de regie wilt houden, aldus Cees Schenk. Wat zijn...

author Cees Schenk

clock 3,5 min

Het laatste half jaar is de wereld definitief overgenomen door de ‘unidimensionale mening-gevers’: meningen waarbij emotionele onderbuik regeert. Alles dat je niet bevalt is ‘nep’ en wordt vervolgens bestreden met een zelfverzonnen werkelijkheid om het tegendeel bewijzen. Meningen kleuren de nieuwe realiteit. Bijna alweer vergeten werd in december de ‘treitervlogger’ als woord van het jaar verkozen. De ‘Oxford Dictionary’ koos het prachtige ‘post-truth’ als het woord van het jaar. ‘Post-truth’ legt de vinger op de zere plek van de tijdgeest. We hoeven niet meer na te denken, alleen nog maar iets te vinden. De mening Als deze oriëntatie zich ook volop gaat manifesteren in organisaties, dan zal het gehele raderwerk van bedrijvigheid uiteindelijk stoppen, omdat we allemaal dezelfde foutieve kant op gaan. Als de vrijheid van meningsuiting het structureel gaat winnen van zindelijk en kritisch nadenken, dan stopt elke vooruitgang. Als alleen de mening van schreeuwers nog gehoord wordt, dan houden we vanzelf op met naar alternatieven kijken. Kritisch groepsdenken Als het groepsdenken in bedrijven en organisaties de overhand krijgt, dan zijn we alleen nog maar gericht op de onderlinge overeenstemming. Tegengeluiden zullen worden genegeerd en blijven uiteindelijk helemaal weg. Zo zullen we het snel met elkaar eens kunnen worden, maar tegelijkertijd zorgt deze eensgezindheid ervoor dat we zaken nog maar van één kant bekijken. Een voorbeeld van unidimensionaal groepsdenken, is de eekhoornbrug in Den Haag. Blijkbaar is er weinig kritisch gekeken naar de gekozen oplossing voor het probleem van de doodgereden eekhoorns. Voor 1,5 ton werd er in 2014 een brug over een drukke weg gebouwd, zodat eekhoorns de weg niet meer gelijkvloers, maar via de brug konden kruisen. Inmiddels hebben circa 3 eekhoorns de brug benut. Kritisch denken Was er niemand die rond de aanschaf van de Fyra (hogesnelheidstrein) twijfels had over de juistheid van de aanschaf? Kon niemand bij Volkswagen vermoeden dat het diesel-gesjoemel ooit uit zou komen en heel veel geld zou kosten? Of wat te denken van de te riante vertrekregeling bij de Belastingdienst, waardoor veel meer mensen zich voor vrijwillig ontslag melden dan wenselijk was. Bedrijven en organisatie zijn absoluut gebaat een flinke dosis kritisch vermogen. Zeker nu de veranderingen zich sneller en sneller voltrekken, moeten drastische besluiten genomen worden. Drastische besluiten vragen kritische denkers, om het risico van foute beslissingen te reduceren. Taak van managers Leidinggevenden willen graag rust in de tent. Niet al teveel dispuut binnen de organisatie heeft bij velen de voorkeur. Daardoor leidt het selecteren veelal tot meer van hetzelfde, terwijl een dissonante denker essentieel kan zijn voor de kwaliteit van de te nemen besluiten. Als we eerst leren discussiëren, dan kan een afwijkende mening een verrijking zijn. De open discussie wordt dan geen gevecht waarbij een partij, of een mening kan winnen, maar een oefening in het analyseren en achterhalen van de overwegingen die achter dissidente meningen schuilen.

Persoonlijke Groei

We hoeven niet meer kritisch na te denken, alleen nog maar iets te ‘vinden’

Kritisch denken en open discussiëren zijn essentiële ingrediënten bij het maken van succesvolle keuzes. Krachtige denkers aannemen is noodzakelijk voor...

author Cees Schenk

clock 2 min

verantwoordelijkheid

Persoonlijke Groei

‘Baanboetseren’ om het welzijn van je medewerkers te verbeteren

De wereld lijkt in een bijzonder snel tempo een ander aanzien te krijgen. Velen maken zich daar zorgen over. Zo...

author Cees Schenk

clock 2,5 min

Management

Met de deur in huis vallen is de beste aanpak bij een reorganisatie

Grote kans dat je volgend jaar met een reorganisatie te maken krijgt, aldus columnist Cees Schenk. Hoe gaat het in...

author Cees Schenk

clock 3 min

De tijd van functioneringsgesprekken is weer aangebroken. Om te voorkomen dat het gesprek een rituele herhaling van zetten wordt, is een verandering van thematiek zinvol. In plaats van het functioneren van medewerkers te evalueren, zou het gesprek moeten gaan over persoonlijke waarden. Wie in plaats van omzet een attitude durft te bespreken, krijgt vanzelf tastbare doelen. Ondanks dat de onzekerheid van de economische crisis langzaam wegebt, zijn er nog veel onderwerpen waar een gevoel van onzekerheid omheen hangt. Tolerantie, wonen, pensioen, werk: zomaar wat aanleidingen voor onzekerheid. Al hebben de onzekerheden lang niet altijd een feitelijke basis, de gedachte aan een mogelijke verandering kan al onzeker maken. Helaas heeft de menselijke geest onder druk de neiging te verengen. Het denken versmalt als we ons zorgen maken. Zorgen over morgen Bestaat mijn baan over tien jaar nog? Wat zal de robotisering te weeg brengen? Vragen die ontstaan uit onzekerheid en die direct gerelateerd met belangen, veronderstellingen en doelen. Wij worden niet anders als we over tien jaar ander werk zullen verrichten. In de kern blijft dat wat wij essentieel vinden, onze waarden, ten alle tijden hetzelfde. Verandering voelt voor velen als verlies, iets dat haaks staat op een belangrijk kapitalistisch principe. We moeten zaken realiseren en vergaren en juist niet verliezen. Kapitalisme heeft in die zin een heel conservatieve inslag. Lukt dat vergaderen onvoldoende en verandert al het vertrouwde in een rap tempo, dan is de kans groot dat de zo ontstane onzekerheid chronische somberheid aangewakkerd. Tegelijkertijd steekt cynisme de kop op en neemt iedereen elkaar de maat. In tijden van onzekerheid stuurt ons eigen belang in belangrijke mate onze aandacht. We moeten zaken voor elkaar krijgen en verwerven. Tegelijkertijd is er minder aandacht voor hoe we zouden willen zijn. Doelen lijken houvast te geven. Persoonlijke waarden Gaat het goed, dan moet het altijd beter, sneller en mooier. In het boek Hoeveel is genoeg stellen Edward en Robert Skidelsky dat Keynes zich daarmee toch vergist heeft. ‘Het leven gaat niet alleen over inkomen en bezit. Het kapitalisme heeft ons veel gebracht, behalve het gevoel dat het ooit genoeg is’. Uit diverse onderzoeken blijkt dat reflecteren op persoonlijke waarden mensen hartelijker en guller maakt. Door te luisteren naar de belangen van anderen, worden onze eigen waarden niet minder belangrijk. Hoe anders is dit met het nastreven van doelen en het vergaren van bezit. Omdat de koek per definitie beperkt is, gaat daarbij succes en de winst van de een ten koste van de ander. Laat de gerealiseerde doelstelling bij het volgende gesprek over het functioneren eens achterwege. Spreek met elkaar over persoonlijke waarden. Dat kan niet alleen voor medewerkers, maar ook voor managers een manier zijn om elkaar beter te leren kennen en begrijpen voor het komende jaar.

Persoonlijke Groei

Niet doelen, maar waarden evalueren

Niet het functioneren van medewerkers, maar de waarden binnen het bedrijf zijn nuttig om ieder jaar te evalueren.

author Cees Schenk

clock 2 min

Persoonlijke Groei

Een goede werknemer maakt niet automatisch een sterke manager

Krijg je een nieuwe -en hogere- functie aangeboden binnen het bedrijf? Denk dan twee keer na voor je de baan...

author Cees Schenk

clock 3 min

Lifehacks

Zo kun je maximaal presteren met veel plezier

Wat zou het fantastisch zijn als je met zoveel inspiratie je werk verricht, dat de werktijd als het ware voorbij...

author Cees Schenk

clock 2,5 min

De verwachting dat een carrière levenslang een opgaande lijn vertoont, zal voor steeds meer mensen een wensbeeld blijken. Jaren bij hetzelfde bedrijf, of in dezelfde branche blijven en daar langzaam maar zeker telkens meer verantwoordelijkheid krijgen en op de hiërarchische ladder stijgen, zal steeds minder voor de hand liggen. Cyclische loopbanen Door de veranderde arbeidsmarktdynamiek, zal de loopbaan meer gekenmerkt worden door zich herhalende patronen en telkens opnieuw moeten investeren in - wéér - nieuwe relaties. En daar zit ook de crux: verbind je je niet aan je nieuwe baan dan kom je in een negatieve cyclus. Minder betrokkenheid met het werk, leidt tot minder betrokkenheid met de eigen taak, daardoor is het werk van een lagere kwaliteit en dat zorgt er dan weer voor dat de nieuwe baas - sneller - bedankt voor geleverd werk. Psychologisch contract Blijft de werknemer wel langer voor dezelfde baas werken dan ontstaat een psychologisch contract. Naast het feitelijke arbeidscontract ontstaan er tussen werkgever en –nemer impliciete verwachtingen rondom inzet en opbrengst. De medewerker zal voor de betrokken inzet ook iets terug verwachten. Die verwachting zal zeker niet altijd ingewilligd kunnen worden door de werkgever, omdat de arbeidsrelatie door de tijdelijk contracten na niet al te lang weer zal stoppen. Teleurstelling Deze gang van zaken zal steeds vaker voorkomen en een groot beroep doen op het vermogen om met afscheid en teleurstelling om te gaan. Voor de verwerking van die teleurstelling lijken in de dagelijkse praktijk twee wegen open te staan: danwel je neerleggen bij de veranderingen in de arbeidsmarkt en daarbij de terugkomende verliezen accepteren. Of die gevoelens niet accepteren. Alleen om verder te gaan met de volle energie naar een volgende baan, en de noodzakelijke betrokkenheid te tonen, is het verwerkingsproces onmisbaar. Isolatie Steeds meer krijg ik mensen in mijn praktijk die ervoor gekozen hebben anders om te gaan met verlies en rouw. Of ze nu teleurgesteld zijn doordat het tijdelijk arbeidscontract niet een contract voor onbepaalde tijd wordt, of omdat door de zoveelste reorganisatie de verwachte carrière gang weer geblokkeerd wordt. Regelmatig lijken de ‘teleurgestelden’ te kiezen voor het houden van afstand. Zij verkeren in de veronderstelling dat afstand houden, niet spreken over de gevoelens van teleurstelling hun deceptie zal verzachten en bijgevolg kiezen zij voor de afzondering. De isolatie, waarbij ze behoedzaam omgaan met hun inzet en de relatie met anderen oppervlakkig proberen te houden. Nergens te veel aan binden zal maken dat er minder teleurstelling te voelen is, veronderstellen ze. Investering zonder opbrengst Jan (42) heeft een jaar lang extra taken op zijn werk verricht. Het moet gezegd, wat hij deed was geen sinecure. Echter, Jan verwachtte dat hij een beloning zou krijgen voor zijn extra werk, door de leider te worden van de afdeling. Alleen men koos voor een ander. Hoewel hij de suggestie van teleurstelling eerste instantie glashard ontkende, erkende hij later dat deceptie groot was. Hij vond dat hij veel inzet had geleverd en dat die inzet totaal niet gewaardeerd was. Althans, voor Jan had waardering maar één opbrengst. Hij had nu hoofd van de afdeling moeten zijn. Ontkenning Bij gebrek aan durf om zijn teleurstelling toe te geven en vooral anderen van onheus handelen te betichten, probeerde Jan zijn kater buiten beeld te houden. Maar hij deed wel iets anders om de teleurstelling te verdoezelen. Hij nam afstand, isoleerde zich van de anderen, vermeed zoveel mogelijk contact met anderen in het werk, waardoor hij nooit over zijn ervaren verlies hoefde te spreken. Gelijk met de afstand die hij van zijn collega’s nam ervoeren anderen ook afstand. En zo komen dergelijke ‘Jannen’, bij mij. Ze zijn teleurgesteld, maar zijn niet bereid dat te erkennen. Ze zonderen zich af en trekken zich terug in hun teleurstelling. Vermogen voor de toekomst Een van de meest belangrijkste bekwaamheden binnen een zich voortdurend veranderend landschap van arbeidsrelaties, is de capaciteit om stil te staan bij je gevoelens. Gevoelens zijn krachtiger dan gedachten. Je kunt van alles willen denken, maar gevoelens dringen zich op. Je kunt denken dat je geen last hebt van tegenslag, of teleurstelling, maar als de omstandigheden die gevoelens oproept, dan is het beter ze te erkennen en te ervaren, dan dat je de gevoelens probeert te verdoezelen. Afbeelding via Dashmote

Persoonlijke Groei

Wil je verder groeien? Durf teleurstelling te erkennen

Om succes te hebben in je carrière wordt het kunnen erkennen van je eigen teleurstelling steeds belangrijker. Durven te rouwen...

author Cees Schenk

clock 3 min

Persoonlijke Groei

Weinig waardering voor je werk? Kijk eens naar je relatie met je collega’s

Veel loopbanen starten op een glansrijke wijze, maar lopen daarna vast. Vaak is de oorzaak geen gebrek aan talent, maar...

author Cees Schenk

clock 2 min

Jaarlijks melden zich met name na een vakantie mensen zich aan met ongeveer dezelfde tekst: ‘Ik ben net terug van mijn vakantie en dacht aardig uitgerust te zijn en nu ben ik binnen een maand eigenlijk alweer te moe om lekker door te gaan. Ik had er werkelijk zin in, maar het werk kost me eigenlijk te veel moeite.’ Stress maakt ongeïnteresseerd Wat de betrokkenen mogelijk verkeerd hebben gedaan, is nauwelijks interessant. Het is van belang dat zij zo snel mogelijk weer met plezier en energiek hun werk kunnen voortzetten. Sinds meneer Freudenberger in de zeventiger jaren van de vorige eeuw het begrip burn-out definieerde is er heel veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van stress. Zo blijkt de betrokkenheid met het werk negatief beïnvloed te worden door spanningen, maar ook het gevoel van welzijn en de mate van effectief handelen gaan drastisch achteruit. Werkrisico Door de bank genomen is werk fysiek steeds minder belastend geworden. Anderzijds is de door de toegenomen mentale eisen die werk veelal stelt en de constante veeleisendheid van de omgeving, werk in veel gevallen wel veeleisender geworden. De meeste van ons gaan niet meer door hun rug als gevolg van het tillen van te zware lasten, maar we zakken door onze ‘hoeven’, omdat we slecht omgaan met ons eigen welzijn. Eerste kenmerken De eerste signalen van mentale overbelasting worden door velen meestal totaal genegeerd. Wat meer vergeetachtig, licht prikkelbaar, wat meer cynisch dan anders en eigenlijk voornamelijk functioneren op de automatische piloot. Zo merk je bijvoorbeeld lange tijd niet dat je al een kwartier op de snelweg richting het Oosten rijdt, omdat je dat elke dag dat stuk naar je werk rijdt, terwijl nu voor een afspraak werkelijk de andere kant op had gemoeten. Dit lijkt een normaal voorval. Zeker, maar het is ook een direct gevolg van onvoldoende concentratie kunnen opbrengen. Als dergelijk zaken je meerdere keren in een relatief korte periode overkomen, is er echt serieus werk aan de winkel. Complexiteit Factoren die chronische stress vooroorzaken zijn divers. Wat voor de een stressvol is, hoeft dat voor een ander helemaal niet zo te zijn. Zo is een adequate oplossing, ook niet voor iedereen hetzelfde. Echter, iedereen kan wel op eenzelfde wijze de vinger aan de pols houden en tijdig maatregelen nemen om niet overbelast te raken. #1: Houd altijd energie over Vorige week was ik de muren en het plafond aan het schilderen. Na een ruime dag werk was ik eigenlijk te moe, maar de laatste twee balken afmaken, dat moest nog kunnen. Ik heb in dat laatste half uur meer verf op mijn kleren gemorst dan tijdens de rest van de dag. Hardleers. Ik had de regel in acht moeten nemen: Ga niet door totdat je energie eigenlijk op is en het uit je tenen moet komen. #2: Overbelasting is een serieuze zaak Niet zelden lijkt het dat mensen die goed door het ijs zijn gezakt, ook na herstel structureel minder spanning aan lijken te kunnen. Oké, werk is een serieuze zaak, maar toch niet zo gewichtig dat je er ziek van wordt. En ook nog met het risico van blijvende schade. Tijdig gas terugnemen is essentieel en vraagt misschien wat lef, omdat anderen het veelal niet lijken te begrijpen. Op tijd rusten maakt je uiteindelijk effectiever. #3: Beschermende factoren Zoals gezegd voor iedereen werkt het anders, maar duidelijk is wel dat veerkracht die nodig is om tegenslag en dreigende overbelasting goed de baas te kunnen voor iedereen uit dezelfde aspecten bestaat. Zorg dat je scherp hebt wat werkelijk belangrijk voor je is en dat je jezelf bekwaamd in luchtigheid, niet alles zo ernstig nemen. Precies weten waar je goed in bent, wat je competenties zijn en voortdurend je sociale contacten goed onderhouden, dat zijn de vier essentiële kenmerken voor veerkrachtig kunnen handelen. #4: Vraag hulp Blijkt dat je het te moeilijk vindt om de veeleisendheid van je werk goed het hoofd te bieden, klop dan aan bij een expert. Doelgerichte en bekwame hulp kan ervoor zorgen dat je niet werkelijk chronische overbelast raakt en dus ook niet uit het arbeidsproces raakt. Daarnaast kan je dan leren hoe je structureel met werkdruk en andere stressoren om kan gaan. Waarom zou je wel voor brandend maagzuur naar de dokter gaan en het daarnaast raar vinden om hulp te vragen bij het hanteren van stress dat je gehele welzijn aantast?

Persoonlijke Groei

Zo voorkom je een burn-out: 4 tips

Nog geen maand terug van vakantie en eigenlijk heb je alweer behoefte aan vrij zijn. Niet gewoon zin in opnieuw...

author Cees Schenk

clock 3 min

Persoonlijke Groei

Helemaal niets doen in de vakantie? Niet zo slim…

Helemaal niets doen tijdens je vakantie? Het klinkt aantrekkelijk, maar is zo slim nog niet. Enige inspanning levert meer herstel...

author Cees Schenk

clock 2,5 min

Persoonlijke Groei

Cees Schenk na de ‘Brexit’: succesvol leiderschap begint met empathie

De Brexit is voor vele leiders een wijze les hoe je verandering (niet) in goede banen leidt, aldus Cees Schenk....

author Cees Schenk

clock 3 min