Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

‘Baanboetseren’ om het welzijn van je medewerkers te verbeteren

De wereld lijkt in een bijzonder snel tempo een ander aanzien te krijgen. Velen maken zich daar zorgen over. Zo veel zorgen zelfs dat het gevoel van welzijn daar ernstig onder lijdt., stelt organisatiepsycholoog Cees Schenk.

verantwoordelijkheid
Foto: Getty

De meest eenvoudige omschrijving van welzijn is dat iemand zich goed voelt en effectief opereert. Dat gaat dus ook over werken. Al ligt de bron van het verminderde welzijn elders, bedrijven kunnen er baat bij hebben om actief aandacht te besteden aan het welzijn van hun werknemers.

Opbrengst

Uit een meta-analytische studie (The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Leads to Success?) wordt duidelijk dat een hoger ervaren welzijn een positieve relatie heeft met een grotere betrokkenheid bij het werk, grotere veerkracht, betere gezondheid, positieve relaties met collega’s, creativiteit en productiviteit. Allemaal dingen waar ieder bedrijf mee gediend is.

Hard werken

Welzijn is niet iets dat verbetert na een keer gezond eten, sporadische bezoeken aan de sportschool of een halfslachtige poging om gebeurtenissen van een positieve kant te bekijken. Het verbeteren en het op peil houden van een hoog welzijn kost moeite. Hard werk zelfs. Het gaat ook niet om het bezoek aan de sportschool, maar om de allesomvattende ambitie een actief leven te leiden.

PERMA

Welzijn kan verbeteren als alle aspecten van het welzijn voortdurend je aandacht hebben en je die aspecten actief versterkt. Volgens Seligman bestaan er vijf pijlers die aandacht behoeven om het welzijn structureel te verbeteren. Dat zijn: positieve emoties (P), Betrokkenheid (E), Relaties (R), van betekenis kunnen zijn (M), en tenslotte de Ambitie (A) om zaken voor elkaar te krijgen.

Positieve emoties

Ieder leven kent hoogte- en dieptepunten. Het zou teveel gevraagd zijn van de leidinggevende om met elke medewerker alle levensgebeurtenissen dagelijks door te nemen. Toch zijn er ontegenzeggelijk veel profijtelijke effecten van positieve emoties. Eigenlijk zou elke leidinggevende regelmatig met zijn medewerkers aandacht moeten besteden aan de mogelijkheden. De taakomschrijving zó op maat maken dat het optimaal aansluit bij de vaardigheden en ambities van de medewerker. Dat zal positief ervaren worden en dus de emotionele balans aan de goede kant versterken.

Baanboetseren

Het is essentieel dat we werkelijk betrokken zijn bij de zaken die we uitvoeren in het leven. Soms zijn mensen sterker betrokken bij hun hobby dan bij hun werk. Bespreek met de medewerker de mogelijkheden om de betrokkenheid bij het werk minstens even sterk te laten zijn als bij het wielrennen, duiven melken of muziek maken. Rek samen de mogelijkheden van de taak op. Job crafting (baanboetseren; werkwijze waarbij de medewerker zelf zijn baan herstructureert) is al jaren een bepleite techniek. Ga te rade of jij  van bepaalde functies maatwerk kunt maken.

Relaties

Een onmisbaar element in ons bestaan zijn andere mensen. Sociale contacten maken dat we gewaar worden van belang te zijn voor anderen en dat je elkaar tot steun kunt zijn. Een leidinggevende die opdrachten formuleert waarbij samenwerking gestimuleerd wordt, zal een belangrijke bijdrage leveren aan het gevoel van eigenwaarde en de betrokkenheid bij medewerkers die samen een klus klaren.

Betekenis

Belangrijker dan het nastreven van plezier en materieel gewin, blijkt de ervaring dat je zelf van betekenis kunt zijn. Het gaat niet het voltooien van alle taken uit je functie, maar dat je het werk door je eigen werkwijze een speciale betekenis weet te geven. Een prachtig gespreksonderwerp voor de leidinggevende. Vragen stellen over de specifieke bijdrage die de medewerker in zijn functie kan leveren en vervolgens samen de mogelijkheden uitpluizen, kan heel veel doen voor het welzijn.

Ambitie

Probeer samen met de medewerkers het gesprek over betekenis, relaties, betrokkenheid en positieve emoties af te ronden met realistische doelformuleringen. Haalbare doelen zijn realiseerbare doelen. Niet te eenvoudig, maar wel bereikbaar. Zo zal iedere medewerker ambities weten te realiseren en daardoor positieve emotie ervaren, merken dat het werk bevrediging kan leveren, dat behaalde resultaten door anderen opgemerkt worden en zo merken dat je van betekenis bent.