Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Een killer marketingplan maken in 9 stappen

Je product of dienst kan van wereldklasse zijn, maar als je potentiële klanten niet weten dat ze nodig hebben, sta je alsnog met lege handen. Negen ingrediënten voor een wereldveroverend marketingplan.

marketingplan maken

Marketingplan is de kern van je strategie

Marketing is de manier om jouw product of dienst bij de afnemer of klant te krijgen, en het is daarmee meer dan puur adverteren. Het raakt aan hoe je omgaat met klanten, je bedrijfscultuur, met welke systemen je werkt, je unique selling point en de prijzen die je hanteert.

Door een marketingplan te maken geef je het verhaal achter jouw bedrijf handen en voeten en leg je uit hoe je daarmee de wereld gaat veroveren.

Het marketingplan is de kern van je strategie. Het legt uit hoe jij jouw gestelde doelen wilt bereiken, op welke termijn en met welke middelen. Eenmaal opgeleverd, is het plan de drijvende kracht om personeel enthousiast te maken en investeerders over de streep te halen. De marketing van je onderneming brengt vaak kosten met zich mee, maar met een goed plan overtuig je investeerders dat die kosten gerechtvaardigd zijn.

Vooral startups willen snel resultaat. Maar bepaalde stappen kun je beter niet overslaan, zegt Pieter Voogt, oprichter van marketingbureau PauwR. “Veel merken zeggen ‘we hebben een product, koop nu’. Maar je wil eerst weten wie ervoor open staan, zodat je die mensen mee kunt nemen in je verhaal. Dan pas kun je zeggen: ‘Koop nu’. Daar moet je wel geduld voor hebben.”

Marketingplan: 4 overwegingen

Hij verwijst naar het See, Think, Do, Care-model, een paar jaar geleden bedacht door Google-medewerker Avinash Kaushik. ‘See‘ staat voor de fase waarin je bekendheid vergaart, ‘Think‘ voor de fase waarin klanten je product overwegen, ‘Do‘ is het moment dat een klant de knoop doorhakt en je product koopt en je met ‘Care‘ de bestaande klanten tevreden houdt. Voogt: “Er is vaak weinig budget voor ‘Think‘, terwijl je dat wel serieus zou moeten nemen. Denk online bijvoorbeeld in de vorm van retargeting.”

Voogt, die ook startups coachte bij Rockstart, ziet dat veel ondernemers zo diep in hun product of dienst zitten, dat ze vergeten te luisteren naar hun doelgroep. Dat kan er ook voor zorgen dat bedrijven niet het spreekwoordelijke gat, maar de boor verkopen, verwijst Voogt naar een bekende metafoor.

“Ik koop weliswaar een boor, maar eigenlijk wil ik een gat in de muur, om mijn schilderij op te kunnen hangen. Je moet nadenken over wat echt het probleem is, zodat je op die ‘gaten’ gevonden wordt.”

Tips voor startups
Hoe haal je het maximale uit je marketingbudget? Lees deze negentien marketingtips voor startups

Alvast vier overwegingen voordat je start met een marketingplan:

1. Harde of zachte lancering?

Kies je voor een ‘harde’ lancering, waarmee je direct zoveel mogelijk mensen wil bereiken? Of ga je voor een ‘onder-de-radar-aanpak’, waarbij je je product vooral in het begin goed kan blijven aanscherpen?

Zeker voor startups die net beginnen, kan feedback belangrijker zijn dan het binnenhalen van klanten. Online tools zoals Typeform (enquêtes), BuzzSumo, Google Ads en Facebook zijn dan je vriend, en kunnen je helpen bij het testen van je propositie en het optimaliseren van je conversie.

2. Bereid je voor op kritische feedback

Gebruikers hebben direct een mening over je product en die is lang niet altijd positief. Zeker bij een nieuw soort product of dienst zal niet iedereen de waarde ervan direct inzien.

Zorg dat je medewerkers zich hiervan bewust zijn en voorbereid zijn op mogelijke kritiek en lastige vragen. Is je product bijvoorbeeld nog niet af en zullen er later nog onderdelen worden toegevoegd? Is je platform technisch nog niet helemaal stabiel?

3. Wees concreet met cijfers

Staar je niet te veel blind op lastig aan te sturen begrippen als imago en creativiteit. Een goed marketingplan is een sterke mix van strategie, tactiek en relevante cijfers. Alles wat daar niet bij hoort, kun je schrappen. Waaronder bijvoorbeeld ook generaliseringen ten aanzien van de doelgroep. Denk in niches en duidelijke doelgroepen en kies hieruit je ideale klant.

Marketing vraagt om duidelijke cijfers, niet in het minst wanneer je ook investeerders wil binnenhalen. Hoeveel kost het om die potentiële klant tot een echte klant te maken?

4. (Bijna) gratis groei

Bedrijven zoals Dropbox, Hotmail, Eventbrite en Snapchat gaven in de beginfase amper geld uit aan marketing, maar verwierven miljoenen gebruikers met in hun product ingebouwde growth hacks.

Een van de eerste succesvolle voorbeelden hiervan is Hotmail, dat in 1996 slim inhaakte op zijn eerste gebruikersgroep van 20.000 mensen, door het toevoegen van een wervend zinnetje (‘Get Your Free Email at Hotmail‘) onderaan iedere via Hotmail verstuurde e-mail.

Airbnb hackte de Amerikaanse ‘Marktplaats’ Craigslist en Facebook door huizendelers de optie te geven om hun aanbod met een klik ook op Craigslist en Facebook te zetten. Een kleine investering voor een groot bereik. (‘Viaviamarketing‘, zou je het ook kunnen noemen)

Marketingplan maken in 9 stappen

Houd tijdens het schrijven van je marketingplan telkens de ideale klant voor ogen en verplaats je in zijn positie. Richt je tot slot niet alleen op het binnenhalen van nieuwe klanten. Als je die al hebt, dan zijn je bestaande afnemers het makkelijkst te bereiken. Hoe kun je hen beter bedienen?

Met deze stappen kun je een marketingplan maken:

 1. Begin met een korte samenvatting
 2. Maak een bedrijfsanalyse
 3. Bepaal je doelgroep
 4. Breng je concurrentie in kaart
 5. Maak een SWOT-analyse
 6. Bepaal de strategie en targets
 7. Bereik je doelgroep
 8. Bepaal het actieplan en het tijdschema
 9. Evalueer je marketingplan

1. Marketingplan maken: begin met een korte samenvatting

De korte samenvatting is de eerste pagina van je marketingplan. Niet iedereen heeft tijd om het volledige marketingplan te lezen. Het schrijven van een korte samenvatting is meteen een goede uitgangsbasis om het marketingplan verder in te vullen. Uiteraard kun je deze samenvatting aanscherpen nadat je je marketingplan hebt uitgewerkt.

Richt je in de samenvatting op de vraag waarom je überhaupt een marketingplan schrijft. Het antwoord op die vraag helpt je op weg bij het formuleren van de samenvatting. Concreet geeft deze eerste pagina in het marketingplan antwoord op de volgende vragen:

 • Waarom wil je dit marketingplan maken?
 • Wie is de doelgroep?
 • Wat is het doel van de door jouw gekozen marketingtechnieken?

Bijvoorbeeld: een product introduceren, je klantenkring vergroten of de omzet verhogen.

2. Maak een bedrijfsanalyse

In de bedrijfsanalyse van het marketingplan geef je de huidige stand van zaken binnen je onderneming weer. Verderop in het marketingplan (stap 5) ga je nog een stap verder door de SWOT-analyse op te stellen, ook wel Sterkte Zwakte-analyse genoemd. In het onderdeel bedrijfsanalyse vermeld je:

Financiën van bedrijf

Bij het eerste aspect van de bedrijfsanalyse is het directe verband met het ondernemingsplan duidelijk zichtbaar. Hier behandel je de financiën van de onderneming, denk daarbij aan de omzetcijfers, inkoop- en verkoopresultaten en je marktpositie.

Werkwijze binnen het bedrijf

Je onderneming is meer dan cijfers alleen. Een grondige analyse van het bedrijf houdt ook in dat je in kaart brengt welke werkwijze je onderneming hanteert. Zo beschrijf je in de bedrijfsanalyse de:

 • managementstructuur (bijvoorbeeld in de vorm van een organogram)
 • leiderschapsstijl (formeel, informeel, uitvoerend of besturend gericht)
 • werkmethoden
Online tools
Online zijn meerdere tools te vinden die helpen bij het vormgeven van een marketingplan. Zoals deze bondige generator van Hubspot en de gratis templates van Smartsheet en Mplans. Betaalde diensten zijn onder meer Asana en Hubspot. Of je het aan iemand anders wil toevertrouwen is de vraag, maar je kunt het ook uitbesteden aan een gig-werker.

Productkenmerken

Wat typeert jouw product, dienst of service? Hoeveel en welk personeel is waar nodig? Welke materialen zijn er op welk moment nodig?

Bedrijfscultuur

Onder het kopje ‘bedrijfscultuur’ geef je antwoord op de volgende vragen:

 • Wat zijn je waarden en normen (bedrijfsprincipes)?
 • Is milieu en omgeving belangrijk binnen jouw onderneming?
 • Hoe staat het met de corporate responsibility, oftewel je duurzaamheidsbeleid?

Externe factoren

Tot slot noem je in de bedrijfsanalyse de ‘externe’ factoren die voor jouw bedrijf van belang zijn, bijvoorbeeld:

 • ligging of locatie van het bedrijf: zijn er logistieke voordelen, vervoersmogelijkheden en dergelijke?
 • demografische kenmerken: uit welk segment bestaat je doelgroep (leeftijd, inkomen, gezinssamenstelling, uitgavenpatroon) en waar bevindt de doelgroep zich (hoe kun je ze benaderen)?
 • logistieke bereikbaarheid van het bedrijf: dat jij de klant kunt bereiken is een ‘must’, maar kan de klant jouw bedrijf ook eenvoudig bereiken?
 • directe en indirecte concurrentie: jouw directe concurrenten zijn bekend (tenzij je een absoluut gat in de markt hebt gevonden). Maar vergeet ook de indirecte concurrentie niet (dat zijn de concurrenten die een product of dienst leveren die in dezelfde behoefte voorziet).

3. Bepaal je doelgroep

Je kent alle ins en outs van je onderneming, maar hoe ziet jouw doelgroep eruit? Wie koopt jouw product? Aan wie bied jij je diensten aan?

Bepaal je ijkpersoon

Maak een omschrijving van jouw ideale klant of afnemer: de ijkpersoon, ook wel Jan (of Jantine) Modaal genoemd. Wees zo gedetailleerd mogelijk met deze beschrijving.

De volgende zaken over jouw ideale klant moeten in het marketingplan staan:

 • Waar woont deze ‘voorbeeldklant’?
 • Wat zijn diens leefomstandigheden?
 • Hoeveel geld heeft hij of zij te besteden?
 • Waar liggen zijn of haar behoeftes?
 • Wil de klant moeite doen voor jouw product?
 • Waar haalt hij zijn of haar informatie vandaan?

Extra voordeel: door een ijkpersoon in je hoofd te nemen en daar gericht op te brainstormen, kom je vaak tot verrassende inzichten en product- of service-innovaties.

Beschrijf je doelgroep

Voor een marketingplan is het tevens handig een goede inschatting te maken van de grootte van je doelgroep.

Nadat je de ijkpersoon hebt vastgesteld en omschreven, geef je een realistisch overzicht van:

 • het huidige aantal klanten
 • hoe vaak je klanten gebruik maken van je dienst of het product kopen
 • de groei die je (eventueel) voorziet in het aantal klanten en gebruik

Nieuwe klanten beschrijven

Bestaat je onderneming al een tijdje en heb je jouw gemiddelde klant goed voor ogen en vrijwel volledig voor je gewonnen? Dan is de volgende logische stap voor de meeste bedrijven het vergroten van je afzetgebied. Beschrijf in dit onderdeel van het marketingplan wie je potentieel nieuwe doelgroep kan zijn. Simpel gesteld: wie zijn je nieuwe klanten en hoe komen zij in aanraking met dit product of met deze dienst?

4. Breng je concurrentie in kaart

Ook jij krijgt te maken met concurrentie, zowel in de vorm van directe als indirecte concurrenten. In het vierde deel van het marketingplan omschrijf je wie je concurrenten zijn en hoe je ze denkt te verslaan.

Bepaal je marktaandeel

Je vist niet als enige in de vijver. Bepaal hoe groot jouw aandeel op dit moment is en hoeveel groei er reëel gezien mogelijk is. Maak daarbij – afhankelijk van de markten waarin jouw onderneming zich begeeft – onderscheid tussen nationaal marktaandeel (desnoods provincie gerelateerd), Europees marktaandeel en wereldwijd marktaandeel.

Benoem je concurrenten

Hoeveel concurrenten zijn er en waar bevinden zij zich? Beschrijf in dit deel van het marketingplan wie je directe en indirecte concurrenten zijn. Geef ook aan wie volgens jou de belangrijkste concurrenten zijn. Als het mogelijk is, stel je een eenvoudig lijstje op met concrete namen. Dat is een goed uitgangspunt voor jouw positie binnen je markt.

Directe concurrenten zijn bedrijven die precies hetzelfde doen als jij. Bij indirecte concurrentie gaat het om bedrijven die met alternatieve producten in dezelfde behoefte van de klant voorzien. Bijvoorbeeld: jij maakt exclusieve ballpoints, je buurman maakt unieke vulpotloden, beide zijn schrijfmiddelen.

Beoordeel je voor- en nadelen

Kijk naar de beoogde doelstellingen en strategievoering van je nabije concurrentie. Maak op basis hiervan een lijst met dingen die je concurrenten beter en slechter doen. Wees hierin eerlijk naar jezelf, alleen zo kun je uiteindelijk de concurrent verslaan. Punten waar je op kunt vergelijken zijn: prijsbeleid, kwaliteit, service, onderscheidende factor, communicatie (reclame) en het bieden van extra’s.

Verhoog je prijs
Prijs kun je beschouwen als een van de belangrijkste onderdelen van je marketingmix, maar vraag je wel genoeg? In dit verhaal lees je de do’s en don’ts rond het verhogen van je prijs.

Bepaal jouw unique selling point

Een USP is een unique selling point: de eigenschap waarmee jouw product of dienst zich onderscheidt van andere, vergelijkbare producten of diensten. Wat maakt jouw bedrijf zo uniek? Waarom komen klanten naar jou? Wat is de X-factor waarmee jij de klanten binnenhaalt? Probeer een lijstje op te stellen met trefwoorden en breng deze onder in een stevige USP. Dit mag een ‘oneliner’ zijn, zolang het de lading dekt.

Een van de hulpmiddelen bij het bepalen van je USP is de tool 7 Strata of Strategy, die Verne Harnish beschrijft in zijn boek Scaling Up. Bijvoorbeeld: Met welke sleutelwoorden kun je jouw bedrijf beschrijven? Voor Harnish zelf is dat ‘groei’, voor Google is dat ‘search’. bepaal ook wie je kernklanten zijn, oftewel de klanten die de meeste waarde halen uit jouw product en voor jou het meeste waard zijn.

5. Maak een SWOT-analyse

Een sterkte en zwakte-analyse (SWOT) helpt je bij het inschatten van de slagingskansen van jouw bedrijf (Verne Harnish heeft wel een paar kanttekeningen). Een SWOT-analyse is niets anders dan opsomming van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen.

Strengths (sterke punten)

De Strengths kun je grotendeels overnemen uit de bedrijfsanalyse. Dat is waar jouw product of dienst in uitblinkt (de USP). Als er middelen, producten of bijvoorbeeld expertises bovengemiddeld aanwezig zijn of een ongekende uniekheid bezitten, dan past deze in de Strengths. Vraag jezelf ook af of er sterktes direct te gebruiken zijn of uit te spelen zijn om kansen te benutten.

Weaknesses (zwakke punten)

Het tegenovergestelde van de Strengths gaat op voor de Weaknesses. Het behoeft eigenlijk niet gezegd te worden, maar het marketingplan maakt geen sterke indruk als de zwakheden de kracht van je product of dienst overtreffen. Andersom getuigt het ook van grootmoedigheid en weinig reële kijk op je product of dienst als je geen enkele zwakte kunt noemen.

Kwalificeer je jouw product als gemiddeld (niet sterk, niet zwak), dan is het beter dit helemaal niet te noemen. Het is dan overbodige informatie. Benoem wel zwaktes die je kunt versterken zodat er ingespeeld kan worden op dat er een kans of een bedreiging mee kan worden afgewend.

Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen)

De concurrentieanalyse is de voedingsbodem voor de Threats. Voor Opportunities en Threats geldt dat het om ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden gaat waaraan je onderneming, product of dienst onderhevig is. Zelfs of misschien juist omdat je er geen directe invloed op uit kunt oefenen.

 • Zijn er belemmerende factoren of obstakels op de weg?
 • Zijn er stimulerende factoren of voordeeltjes te halen?

Ook hier geldt: zorg voor meer opportunities dan threats. Met een overvloed aan ‘bedreigingen’ heeft je onderneming geen bestaansrecht.

Haal de SWOT langs je ijkpersoon

Een extra uitdaging is om de vier kwalificaties van de SWOT-analyse nogmaals door te lopen, maar dan vanuit het perspectief van jouw ijkpersoon (doelgroep), dus als buitenstaander. Pas eventueel dit hoofdstuk uit het marketingplan aan als blijkt dat het niet overeenkomt met de gewenste ijkpersoon.

6. Bepaal je strategie en targets

Een belangrijk onderdeel van het marketingplan is de te voeren strategie. De marketingstrategie is het langetermijndoel dat je wilt verwezenlijken. De doelen – bij voorkeur SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) – zijn de mijlpalen op deze weg van de strategie. Belangrijk is om hier een gezonde ambitie in te verweven.

De stappen die een potentiële klant doorloopt voordat hij of zij met jouw bedrijf in zee gaat, kun je onder meer in kaart brengen met het AIDA-model:

 • Attention: je klant wordt zich bewust van je product
 • Interest: de klant raakt geïnteresseerd, dankzij je belofte of een aantrekkelijk aanbod
 • Desire: interesse wordt omgezet in een verlangen of voorkeur voor het product
 • Action: je klant neemt een koopbesluit, kijkt rond en trekt de portemonnee

Marketingmix

Onlosmakelijk verbonden aan de marketingstrategie is de marketingmix. De oorspronkelijke marketingmix is vierledig: Prijs, Plaats, Product, Promotie. Soms wordt deze marketingmix uitgebreid met twee P’s: Personeel en Proces.

Als je voor elk trefwoord van de marketingmix een korte opsomming maakt die voor jouw product of dienst van toepassing is, heb je al goede bouwstenen voor je strategie. Alle trefwoorden krijgen een plaats in je marketingstrategie.

Doelen

Deze marketingstrategie werkt toe naar je einddoelen. Bijna elke onderneming heeft winst als doel, maar probeer zo specifiek en ‘meetbaar’ mogelijk te zijn. Geef in dit onderdeel antwoord op bijvoorbeeld deze vragen:

 • Hoeveel procent wil je meer verkopen?
 • Hoe hoog wil je je NPS-score krijgen?
 • Hoe laag wil je de kosten voor het werven van nieuwe klanten hebben (cac)?
 • Welk marktaandeel wil je claimen?
 • Hoeveel betalende versus gratis gebruikers wil je hebben?
 • Hoeveel talenten wil je dit jaar aannemen?

Mijlpalen

Het is slim om ook tussentijdse doelen op te stellen (mijlpalen) en deze te gebruiken als tussentijds evaluatiemoment. Zit je nog op de goede weg, dient de strategie bijgesteld te worden? De ‘R’ uit SMART staat niet voor niks voor realistisch.

7. Bereik je doelgroep

In het marketingplan staan ook de benodigde middelen en technieken waarmee je de gestelde doelen wilt halen. Hoe kun je jouw doelgroep en/of afnemers het beste bereiken? Of het nu een landelijke televisiecampagne is of sponsoring van de plaatselijke voetbalvereniging, zoek naar de optimale verdienste in bereik en naamsbekendheid van je product.

Voor het beste effect leef je je zo goed mogelijk in de doelgroep in en kies je het marketingmiddel dat het beste bij je publiek past.

Middelen om je doelgroep te bereiken zijn:

 • Direct mailing
 • Internetcampagnes
 • Website, blog en social media als Twitter, Facebook en LinkedIn
 • Adverteren in magazines, op televisie, radio of internet
 • Persoonlijke verkoop
 • Posters, flyers en affiches
 • Mond-tot-mondreclame
 • Free publicity

Meetinstrumenten

Nadat je bepaald hebt hoe je de doelgroep gaat bereiken, is het belangrijk te onderzoeken hoe je het effect van de campagne meet. Oftewel: welke meetinstrumenten ga je gebruiken om te monitoren hoe de campagne loopt? Daar zijn veelal standaardinstrumenten voor, afhankelijk van het gekozen marketingmiddel. Zo kun je online precies zien wie wanneer welke pagina bezocht heeft – je moet alleen vooraf de juiste clicktrackers installeren.

Bij een televisiecampagne moet je de uitzendtijden in de gaten houden en kijken of vlak daarna de verkopen toenemen van het gepromote product. Vaak is dat overigens wat lastiger te meten, aangezien de gemiddelde consument een campagne vaker op verschillende media moet hebben gezien, alvorens deze tot kopen overgaan.

Het kan dus best zijn dat een reclame-uiting van drie weken geleden de reden is dat de consument vandaag jouw winkel binnenstapt.

8. Bepaal het actieplan en tijdschema

Doelen omzetten in een tijdlijn met duidelijke deadlines, daar draait het om in het onderdeel ‘actieplan’. Tips voor het achtste deel in het marketingplan.

Het actieplan is handig om taken te verdelen of als steuntje in de rug; je weet altijd wat je te doen staat. Wees hier zo concreet mogelijk, zodat je daadwerkelijk tot een goede uitvoering komt en de benodigde afspraken met collega’s en externen zorgvuldig kunt maken. De checklist om een actieplan te maken.

Schema maken

Afhankelijk van welke termijn je gebruikt voor je marketingstrategie, koppel je daar een tijdslijn aan. Plan de activiteiten afhankelijk van de grootte van de opdracht per week, maand of kwartaal in en bepaal wanneer het einddoel in zicht is. Dit einddoel vormt de hoofddeadline.

Stel daarnaast ook voldoende tussentijdse deadlines op, zodat je gedurende het proces veel sneller doorhebt of het einddoel wel op tijd gehaald gaat worden. Aan de hand van de ingeplande activiteiten en deadlines, stel je een duidelijk schema op dat voor alle betrokkenen is in te zien.

Taakomschrijving

De activiteiten kun je heel algemeen of zeer gedetailleerd omschrijven, afhankelijk wat voor eenieder het beste werkt. Zorg in ieder geval dat duidelijk is wie wat moet doen en wie waar verantwoordelijk voor is. Je zult niet het eerste bedrijf zijn waar werknemers taken op elkaar afschuiven waardoor uiteindelijk de helft niet is gedaan. En in dat geval is de kans op een geslaagde marketingcampagne zo goed als verkeken.

Ook als je een extern bureau inschakelt, is het verstandig vooraf duidelijke afspraken te maken over de taakverdeling en de bijbehorende verantwoordelijkheden.

Hierbij is het bovendien belangrijk om vooraf tussentijdse evaluatiemomenten in te plannen, zodat je goed op de hoogte wordt gehouden of alles nog volgens schema verloopt én of de campagne nog steeds zo uitgewerkt wordt als jij het voor ogen hebt.

Tijd inschatten

Belangrijk is ook dat de tijd die een activiteit kost goed ingeschat wordt. Een goed opgesteld actieplan bevat een zorgvuldige planning zodat vertragingen voorkomen worden. Wanneer je stelselmatig te weinig tijd inplant voor de activiteiten – bijvoorbeeld omdat je weet dat het niet samengaat met de andere dagelijkse werkzaamheden – is het marketingplan bij voorbaat gedoemd om te mislukken.

9. Evalueer je marketingplan

Hoe weet je of je marketingplan is geslaagd? Een eindevaluatie is dan wel geen absolute vereiste voor je marketingplan, maar eigenlijk kan een goede campagne of marketingactie niet zonder evaluatie. Van fouten leer je tenslotte en ‘best practices’ laten zich prima herhalen.

Bepaal het startpunt

Om een goede meting te kunnen doen, breng je eerst het startpunt in kaart (zero measurement). Voordat je begint met het uitvoeren van de actiepunten in het marketingplan, geef je antwoord op de volgende vragen: waar sta je nu? Wat is je huidige marktaandeel? Wat is je huidige positie ten opzichte van je concurrenten?

Evaluatie van je marketingplan

Nadat alle actiepunten uit het marketingplan volledig ten uitvoer zijn gebracht, is het tijd voor de daadwerkelijke evaluatie. De makkelijkste manier om te kijken wat het effect was van de campagne, is door dezelfde drie vragen te stellen als je bij het startpunt hebt beantwoord. Waar zitten de verschillen en ben je daar tevreden over? Zo niet, wat had je anders gewild en hoe denk je een volgende keer wel het gewenste effect te kunnen realiseren?

Marktonderzoek

Kostbaar maar waardevol is het marktonderzoek. Indien goed uitgevoerd, is het een bron van informatie. Het geeft bijvoorbeeld aan of jouw klant de vernieuwde smaak van je koekje echt waardeert. Je vraagt de klant direct om zijn of haar mening.

Het legt precies de vinger op de zere plek. Dat kan pijnlijk zijn, maar biedt ook veel mogelijkheden om er iets aan te doen. Als je het zelf doet (denk aan questionnaires of surveys) kan het tijdrovend zijn, maar uitbesteden brengt daarentegen de nodige kosten met zich mee. Resultaten van een marktonderzoek zijn alleen van waarde als het een objectief onderzoek is geweest.

Wekelijks de nieuwsbrief van Startups & Scaleups ontvangen?Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene en privacyvoorwaarden.

Tot slot: houd het dynamisch

Gebruik je marketingplan als raamwerk dat je steeds aanpast aan de realiteit. Het is geen statisch, maar een dynamisch document dat je continu blijft toetsen.

 • Haal je je doelen ook?
 • Ben je inderdaad bekender geworden doordat je meer likes hebt vergaard?

Plan hiervoor bijvoorbeeld elk kwartaal een evaluatie in.

Vragen over het marketingplan

Hoe kun je een marketingplan maken?

Met deze 9 stappen kun je een marketingplan maken:

 1. Begin met een korte samenvatting
 2. Maak een bedrijfsanalyse
 3. Bepaal je doelgroep
 4. Breng je concurrentie in kaart
 5. Maak een SWOT-analyse
 6. Bepaal de strategie en targets
 7. Bereik je doelgroep
 8. Bepaal het actieplan en het tijdschema
 9. Evalueer je marketingplan

Waar moet je op letten bij een marketingplan?

Vier overwegingen voordat je start met een marketingplan:

 1. Ga je voor een harde of zachte lancering?
 2. Bereid je voor op kritische feedback
 3. Wees concreet
 4. Zorg voor (bijna) gratis groei