Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Vergroot een angel-investering de kans op vervolgfinanciering bij vc’s?

Wetenschappelijk onderzoek laat een positief verband zien tussen financiering door business-angels en de kans op vervolgfinanciering bij venture capitalists. Maar de specifieke situatie is van belang. Zo kan lid zijn van een netwerk van angel-investeerders negatief uitpakken voor jonge bedrijven.

business angel investeerder investor
Foto: Getty Images

Vincenzo Capizzi van de Universiteit van Oost-Piemonte en Annalisa Croce en Francesca Tenca van de Politecnico di Milano deden onderzoek naar de correlatie tussen business-angels en venture capitalists. Daarvoor bekeken ze 176 Italiaanse startende bedrijven die tussen 2008 en 2016 een eerste ronde financiering van angel-investeerders ontvingen. Kwamen zij ook in aanmerking voor vervolgfinanciering van durfinvesteerders?

Twee onderzoeksvragen stonden centraal:

  1. Gaan startups met angel-investeerders aan boord in een later stadium vaker in zee met venture capitalists?
  2. Zo ja, welke investeringsstrategieën van de business-angels triggeren de venture capitalists om met vervolgfinanciering te komen?

Rol van angel-investeerders

Het investeringslandschap is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd, met de komst van nieuwe vormen van startup-financiering. Ook in dat licht was nader onderzoek naar de strategieën van business-angels en de succesfactoren van belang. Over de specifieke interactie tussen business-angels en venture capitalists ontbraken volgens de onderzoekers nog belangrijke wetenschappelijke inzichten.

Lees ook: Deze 11 angel-investeerders maken van Nederlandse startups wereldspelers 

Capizzi, Croce en Tenca stortten zich op detailniveau in het investeringsbeleid en -gedrag van business-angels, zoals selectiestrategieën en de bemoeienis met de bedrijfsvoering van de startups. Daarnaast onderzochten zij in hoeverre de activiteiten van business-angels en venture capitalists elkaar aanvullen of juist vervangen bij de financiering van ondernemingen.

Hoe strenger de angel, hoe groter de kans op vervolgfinanciering

Startups zijn van nature niet erg happig op externe financiering. De onderzoekers gingen er daarom van uit dat bedrijven die wél openstaan voor angel-financiering ook positief staan tegenover andere vormen van (vervolg)financiering – en derhalve ook voor venture capital.

De onderzoekers concluderen onder meer dat een strikter selectiebeleid van de business-angels – vertaald in het percentage financieringsafwijzingen – een gunstig effect heeft op de kans op vervolgfinanciering van venture capitalists. Die stijgt met 25,2 tot 38,5 procent naarmate bedrijven een strikter ‘angel-selectieproces’ hebben doorstaan.

Daarentegen slinkt de kans op vervolgfinanciering naarmate de business-angel zich nadrukkelijker bemoeit met de onderneming. Een hogere graad van actieve monitoring verkleint de kans op venture capital-financiering met 7,1 tot 8,4 procent.

Lidmaatschap van een business angel-netwerk vergroot de kans op vervolgfinanciering door venture capitalists significant. Volgens data van het Italian Business Angel Network, de nationale handelsvereniging voor angel-netwerken, loopt dat op met 14,7 tot 18,6 procent.

Negatieve correlatie met angel-netwerken

Maar er is een keerzijde: lidmaatschap van een angel-netwerk verkleint het positieve effect van de strenge selectie aanzienlijk. Angels krijgen zo meer grip op de aangesloten jonge bedrijven. Veel netwerken willen én meer leden werven én deze leden meer investeringsruimte bieden. Dat kan venture capitalists het gevoel geven dat ze geen vat meer hebben op ‘hun’ investering.

Voor startups die op zoek zijn naar financiering van business-angels kan het daarom van belang zijn om te weten of een angel-investeerder lid is van een netwerk. Wegen de voordelen (kennisuitwisseling tussen de leden en efficiëntere besluitvorming) op tegen de nadelen (geringer effect van hoog afwijzingspercentage en meer bemoeienis)?

De betrokkenheid van business-angels kan venture capitalists afschrikken

Business-angels kunnen zich dezelfde vragen stellen om de juiste financieringsstrategieën te bepalen. Voor angels die zelf al veel ervaring en een groot relatienetwerk hebben, zijn de voordelen van informatie- en kennisuitwisseling en efficiëntere selectie van potentiële investeringen beperkt. Hoe hoger het opleidingsniveau en de ondernemers- en investeringservaring van de business-angel, hoe groter ook de kans op vervolgfinanciering van durfinvesteerders, laat eerder onderzoek zien.

Affiniteit met startups

Veel business-angels voelen affiniteit met jonge, snelgroeiende ondernemingen. Vaak zijn ze zelf (voormalig) ondernemer en zetten ze hun eigen ervaring of specifieke kennis in bij de verdere groei van de startup. Ze willen betrokken zijn bij het startup-ecosysteem of iets teruggeven aan de ondernemersgemeenschap. Van oudsher is het credo van veel business-angels dat ‘goede investeringen hun eigen uitgangen vinden’.

Maar die betrokkenheid kan venture capitalists ook afschrikken. Soms worden business-angels zelf min of meer onderdeel van de bedrijfsvoering. Dat kan botsen met de langetermijnstrategie van de durfinvesteerder. Voor een winstgevende exit kan het raadzaam zijn om de bemoeienis vroegtijdig af te bouwen.

Op die manier beperk je als business-angel de mogelijke scepsis bij de venture capitalist en wordt ‘jouw’ bedrijf aantrekkelijker voor vervolgfinanciering. Een business-angel doet er daarom verstandig aan om al in een vroeg stadium na te denken over een bevredigende exit.

Belang van training

De onderzoekers wijzen ten slotte op het belang van training van minder ervaren business-angels, bijvoorbeeld vanuit een netwerk. Dat kan ze bewuster maken van het aanwezige menselijk kapitaal en leren om de juiste selectiecriteria toe te passen.

Dagelijks de nieuwsbrief van Startups & Scaleups ontvangen?Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene en privacyvoorwaarden.

Een soepele overgang van startfinanciering naar vervolgfinanciering is immers in het belang van de ondernemer, de business-angel én de venture capitalist. En daar kan ook de lokale economie van profiteren.

Lees meer over startups en scaleups: