Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Zo houd je werknemers gefocust als je groeit: ‘Stuur niet op gedrag, maar op uitkomsten’

Snelle groei betekent dat een bedrijf verandert. Hoe krijg je alle werknemers mee in de strategie? 'Geef je mensen de vrijheid om zelf met oplossingen te komen', schrijft Tom Mom, hoogleraar strategische groei. Een trucje dat Pieter Zwart van Coolblue met succes toepast.

Tom Mom column
Je leest nu: Zo houd je werknemers gefocust als je groeit: ‘Stuur niet op gedrag, maar op uitkomsten’

Wellicht heb je de groeiambities van je bedrijf vrij helder voor ogen. Hoe zorg je er dan voor dat dit zich vertaalt in het juiste gedrag en besluiten, overal in de organisatie? Hoe zorg je dat mensen ambitieus, gedreven en ondernemend blijven? Maar ook gefocust?

Zorg dat mensen grip krijgen op hun eigen situatie, op hun rol binnen het groeiverhaal. Denk eens aan het volgende: sturen op wat je wilt bereiken, niet hoe.

Mensen stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen, betekent niet dat iedereen dan maar zelf bepaalt wat hij doet. Je stuurt namelijk op uitkomsten met duidelijke doelstellingen en randvoorwaarden. Tegelijk stimuleer je mensen om binnen die randvoorwaarden met nieuwe ideeën en initiatieven te komen.

Het idee? Stuur niet op gedrag, maar op uitkomsten. Dit betekent dat mensen zelf invulling mogen geven aan hun functie. Jij stuurt ze op wat je met de organisatie wilt bereiken, zij besluiten zelf hoe ze die doelen bereiken.

Daarmee geef je mensen dus de vrijheid om zelf met een goede aanpak en met oplossingen te komen. Je daagt ze hiermee bovendien uit om creatief bepaalde problemen of uitdagingen op te lossen vanuit verschillende perspectieven.

Sturen op inzichten vanuit data

Mensen grip geven op hun eigen situatie kan ook door te sturen op data. Zorg ervoor dat je medewerkers hun besluiten (kunnen) onderbouwen met data. Geef ze toegang tot de informatie die ze nodig hebben om goede beslissingen te kunnen nemen en voortgang te boeken. Datademocratisering noemen we dat.

Bij Coolblue, waar het beleid sterk datagestuurd is, beheersen ze dit kunstje perfect. Wat is het optimale investeringsniveau voor marketingactiviteiten? Welke producten bieden we aan? Welke tone of voice kiezen we? Hoe verbeteren we onze service? Bij Coolblue wordt het allemaal bepaald op basis van data.

Geef mensen de kans om zichzelf te ontwikkelen en laat ze merken dat fouten maken mag

Daarbij geeft directeur Pieter Zwart, die groeien ziet als een leertraject, zijn medewerkers een hoge mate van autonomie. Binnen de uitgezette kaders krijgen zij de vrijheid om volop te experimenteren. Hij moedigt ze aan ideeën aan te dragen, pilots uit te voeren en initiatieven te nemen. Tegelijk is er een sterke focus op discipline en een centrale besluitvorming: de uiteindelijke beslissing ligt nog altijd in de handen van de ceo zelf.

Toen Zwart aankondigde dat hij in een jaar vijfentwintig nieuwe winkels wilde openen, mocht zijn team zelf de aanpak bepalen, zolang het die maar met inzichten vanuit data kon verantwoorden. Door zijn medewerkers die vrijheid te geven, daagde hij hen extra uit en stimuleerde hij hun creativiteit. ‘Hoe krijgen we dit voor elkaar?’ maakte al snel plaats voor ‘We gaan het gewoon doen!’

Blijven leren en ontwikkelen

Geef mensen dus de kans om zichzelf te ontwikkelen en laat ze merken dat fouten maken mag. Als een bedrijf een flinke groei doormaakt, zijn fouten onvermijdelijk. Maak je medewerkers duidelijk dat ze zich niet hoeven te schamen voor fouten en dat die geen probleem zijn, zolang ze er maar van leren. Deze houding helpt om mensen voorzichtige risico’s te laten nemen.

Grip ervaren mensen ook als ze beter worden in wat ze doen. Geef je mensen mee dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hoe ze presteren. Stimuleer dat ze leren en experimenteren. Deel bijvoorbeeld best practices met elkaar. En dan niet alleen op de eigen afdeling, maar op alle relevante afdelingen binnen de organisatie.

Bram Bosveld van YoungCapital vertelde ons over het belang van blijven leren: ‘Elke dag moet je dingen verbeteren. Gewoon, stap voor stap doelen bereiken en jezelf ontwikkelen. Als je jezelf ontwikkelt, ontwikkelt het bedrijf zich ook. Je kunt falen, maar als dat gebeurt, leer er dan van en groei.’

Stimuleer een groeimindset bij je medewerkers: het geloof dat ze zichzelf kunnen blijven verbeteren. ‘Dat gaat ons toch niet lukken’ verandert dan in ‘We zoeken een manier om het toch voor elkaar te krijgen’.

Lees meer columns van Tom Mom: