Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

10 manieren om een miljoen te financieren

Startups en scaleups halen steeds grotere bedragen op om hun groei te financieren. Waar kan je terecht als je minimaal 1 miljoen euro nodig hebt om de volgende groeifase(n) van je onderneming te financieren? Sprout-expert Bert Wams zet de suggesties op een rij.

Je leest nu: 10 manieren om een miljoen te financieren

De grootste investeringen in 2017

Als je kijkt naar de 10 grootste investeringen in 2017 in startups en scaleups varieert het bedrag van 100 miljoen voor Picnic op nummer 1 tot 12,8 miljoen voor Christal Therapeutics op nummer 10. Bij alle investeringen zijn meerdere financiers betrokken. Je ziet onder meer participatiemaatschappijen, een bank, een multinational, business angels en een regionale ontwikkelingsmaatschappij.

Welke financieringsvormen kan je inzetten als je, al dan niet in fasen, meer dan 1 miljoen gaat investeren.

1. De bank

Banken blijven in Nederland de grootste financiers. Nederlandse banken hebben circa € 260 miljard aan zakelijke financiering uitstaan bij bedrijven in Nederland. Daarvan is ruim € 125 miljard verstrekt aan het MKB. (Bron: Nederlandse Vereniging van Banken). Afhankelijk van de mijlpalen, die je hebt bereikt, zijn er meer of minder mogelijkheden. Denk ook aan het netwerk van banken met andere financiers en grote investeerders. Regelmatig starten banken fondsen met risicokapitaal. Een paar voorbeelden op een rij. De Rabobank lanceerde het Rabo Food&Agri Innovatiefonds in 2017. ING kwam in 2017 met ING Ventures, een fonds van 300 miljoen voor fintech-ondernemers. ABNAMRO heeft het Digital Impact Fund. 

2. Business angels

Individuele business angels of investeerders starten vanaf 50.000,- met investeren. Een groep van business angels kan hogere bedragen financieren om tot 1 miljoen of hoger te komen. Meer over business angels

3. Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s)

De ROM’s zijn participatiemaatschappijen van provincies. Ze investeren met name in innovatieve en snelgroeiende, regionale bedrijven. De voorwaarden verschillen per ROM en het minimumbedrag is € 50.000. Naast eigen financieringsmogelijkheden via fondsen hebben ze vaak business angels in hun netwerk. (Meer over ROM’s)

4. Venture Capital

Een venture capital-fonds is een investeringsfonds gericht op risicovolle investeringen in innovatieve en/of snelgroeiende bedrijven. Men investeert vanaf ongeveer € 200.000 en vrijwel altijd tegen een percentage van aandelen. Meer over een venture capital fonds

5. Private debt fondsen

Een private debt fonds verstrekt achtergestelde leningen aan MKB-ondernemingen. Om in aanmerking te komen, moet je winst maken, voldoende cashflow genereren en niet verder bij een bank terecht kunnen voor extra krediet. Het gaat om een bedrag tussen € 250.000 en € 10.000.000 bestemd voor groei, innovatie, bedrijfsovername of herfinanciering.

6. NPEX

NPEX is een effectenbeurs voor MKB-ondernemers op zoek naar (groei)kapitaal voor een bedrag tussen de € 500.000 en € 10.000.000.

7. Participatiemaatschappijen

Een participatiemaatschappij beheert het vermogen van institutionele beleggers en beleggingsfondsen in een fonds. Ze richten zich op het grotere MKB met bedragen tussen de € 1.000.000 en € 2.000.000 euro.

8. Seedfonds

Een seed-fonds is een speciaal Venture Capital (investerings)fonds, deels gefinancierd door de overheid. Het richt zich specifiek richt op innovatieve starters (0-5 jaar) vanaf een bedrag van € 200.000,-. 

9. Innovatiekrediet

Het innovatiekrediet is bedoeld voor de fase van ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. Je bent druk bezig om iets werkend te krijgen, maar er is nog geen omzet. Het gaat om innovatieve ideeën op technisch (maximaal 10 miljoen) of klinisch gebied (maximaal 5 miljoen) voor startups en scaleups.

10. Effectenbeurs

De effectenbeurs richt zich op grotere bedrijven met een eigen vermogen van € 5.000.000,- en een uit te geven aandelenwaarde van € 5.000.000,-.

11. Crowdfunding

Ook via crowdfundingplatforms halen ondernemers regelmatig 1 miljoen euro of meer op.

12. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Het is geen directe financiering, maar een borgstelling om financiers over de streep te trekken. Bij deze regeling staat de overheid borg voor bedrijfsfinanciering. Banken en andere financiers geven eerder een lening als de overheid voor een deel garant staat. De borgstelling geeft hen meer zekerheid, als er bijvoorbeeld onvoldoende gebouwen of machines aanwezig zijn.

Startende en technologisch innoverende bedrijven kunnen rekenen op extra gunstige voorwaarden. Het maximum van het BMKB-krediet is in 2018 tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Meer over de BMKB.

Stapelfinanciering

Je kan ook via gestapeld financieren door kleinere bedragen te combineren tot het totaal van 1 miljoen euro of hoger komen. Bij je voorbereiding en onderzoek kan je financieringsvormen meenemen, die lagere bedragen als maximum hebben. Ontdek veel vormen van alternatieve financiering in dit overzicht