Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

i.s.m. House of Performance
bedrijfsstrategie op 1 a4

Performance verbeteren

Je bedrijfsstrategie op één flip

Je strategie is je lifeline. Daarin staat waar je naar toe wilt. Waarom bestaan bedrijfsstrategieën zo vaak uit dikke rapporten?...

author Linda Huijsmans

clock 2,5 min

i.s.m. House of Performance
vergaderen vergadering

Performance verbeteren

Stop met vergaderen… (zoals je gewend bent)

Ze duren te lang, er vallen geen besluiten, je wordt er suf en lusteloos van en het zijn altijd dezelfden...

author Linda Huijsmans

clock 3 min

i.s.m. House of Performance
Bakman-game gedrag beïnvloeden

Performance verbeteren

Gedrag beïnvloeden met de Bakman-game

Hoe beïnvloed je het gedrag van medewerkers als je tientallen winkels hebt? Door ze in een spel de strijd aan...

author Linda Huijsmans

clock 4 min

i.s.m. Buckaroo
happy cashflow

Betaalstrategie

Creëer een happy (cash)flow

Kopen, afrekenen, leveren. In de ideale wereld ziet je cashflow er happy uit. Maar wat doe je als klanten facturen...

author Linda Huijsmans

clock 3 min

i.s.m. House of Performance
luisteren naar medewerkers

Performance verbeteren

Hoe luister je echt naar je medewerkers?

Waardering is niet alleen fijn, maar zelfs noodzakelijk. Als er naar je geluisterd wordt, voel je je prettiger en meer...

author Linda Huijsmans

clock 3 min

i.s.m. House of Performance
prestatiedruk

Performance verbeteren

Deze bedrijven bezweken (bijna) onder de prestatiedruk

Je werk op een fatsoenlijke manier doen én ieder jaar weer hogere omzetcijfers halen. Dat loopt een keer spaak. Als...

author Linda Huijsmans

clock 3,5 min

i.s.m. House of Performance
Obeya

Performance verbeteren

Heeft jouw organisatie al een Obeya?

Minder en korter vergaderen én de informatie krijgen die iedereen nodig heeft. Dat is het idee achter een Obeya. In...

author Linda Huijsmans

clock 3,5 min

i.s.m. House of Performance
integriteit op de werkvloer

Performance verbeteren

Verbeter de integriteit op de werkvloer met een goede brainstorm

Met gamification kun je de integriteit op de werkvloer verbeteren. Steek wel voldoende tijd in de brainstorm die vooraf gaat...

author Linda Huijsmans

clock 3,5 min

i.s.m. House of Performance
excellente organisatie

Performance verbeteren

‘Zoek het lekker zelf uit!’

Medewerkers die precies doen wat je zegt; dat klinkt mooier dan het is. Als mensen alleen in actie komen als...

author Linda Huijsmans

clock 3,5 min

i.s.m. House of Performance
Het Amerikaanse leger bereidt zijn militairen die voor het eerst naar Irak of Afghanistan werden uitgezonden voor met een spel. In First Person Cultural Trainer loopt iedere soldaat met zijn eigen avatar rond in een virtueel Irak. In dit spel worden ze in een realistische 3D-omgeving vertrouwd gemaakt met de cultuur en gewoontes van de bevolking. Lichaamstaal Terwijl ze rondlopen maken ze een praatje met de bevolking, zijn getuige van een onschuldige burenruzie en leren zo het temperament en de gewoontes van de bevolking kennen. Ze zien hoe mensen op hun lichaamstaal reageren, dat meisjes wegrennen zodra er mannen in de buurt zijn en hoe ze die signalen moeten interpreteren. Tegelijkertijd krijgen de militairen feedback en kunnen ze tegelijkertijd punten verdienen, waardoor ze een volgend level kunnen bereiken. Slecht leiderschap In de corporate wereld is Deloitte bezig met het ontwikkelen van games om leiders te helpen in hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Omdat slecht leiderschap simpelweg te veel geld kost, is het de moeite waard om flink te investeren in het onderzoeken en ontwikkelen van manieren om leiderschapskwaliteiten te verbeteren. Punten verdienen In Gaming away the leadership gap wordt beschreven hoe kandidaten in het spel te maken krijgen met realistische situaties. Ze moeten lastige gesprekken voeren met medewerkers, krijgen te maken met tegenvallende resultaten en moeten hun mensen gemotiveerd en scherp zien te houden. Tijdens het spelen krijgen de deelnemers onmiddellijk feedback op diverse onderdelen, zoals coaching, feedback en recognition. Daarmee verdienen ze punten, waardoor snel duidelijk wordt wat hun leiderschapsstijl is en wat de invloed daarvan op hun omgeving is. Serious Games Het voordeel van serious games als deze is dat het mogelijk is de omgeving en het niveau steeds aan te passen aan de gewenste doelen. Toch worden games nog veel te weinig ingezet om gedragsverandering te bereiken, vindt Nazir Ben Messaoud. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam af op een onderzoek naar een manier om Organizational Behaviour Management (OBM) te integreren in serious games. Behavioral Change Through Gamification Hoewel steeds vaker naar de spelvorm wordt gegrepen om gedrag en gewoontes te veranderen, blijkt het erg lastig om een goed spel te ontwerpen. Zo wees een onderzoek van Gartner uit 2012 uit dat in 80 procent de spellen hun doel niet bereiken, als gevolg van de manier waarop ze gemaakt zijn. Ben Messaoud, onderzocht hoe het dan wel moet en ontwikkelde op basis van die resultaten het Behavioral Change Through Gamification Framework (BCTG). Hij zette ze overzichtelijk bij elkaar in deze infographic Bronvermelding: Performance Management 2.0: introducing the Behavioral Change Through Gamification-Framework Nazir Ben Messaoud. LH) ABC-model Zijn uitgangspunt daarbij was het ABC-model uit de Organizational Behavior Management –methode. Dat vat gedrag kort samen als: Antecedents -> Behavior -> Consequences, waarbij antecedents voorafgaan aan behavior en consequences juist de gevolgen daarvan zijn. Volgens dit model zijn er twee manieren om gedrag te veranderen: Onderneem actie voordat het gedrag plaatsvindt (Antecedent) Onderneem actie nadat het gedrag heeft plaatsgevonden (Consequences) Belonen In zakelijke omgevingen zijn populaire ‘antecendenten’ ofwel middelen om gewenst gedrag te bevorderen, targets en regels. Gamification leent zich bij uitstek voor het belonen van goed gedrag. Onderzoek wijst ook uit dat dat veel effectiever is dan het bestraffen van ongewenst gedrag. Daarom moet een goed spel in ieder geval deze onderdelen bevatten, betoogt Ben Messaoud. Een duidelijk doel is essentieel. Niet alleen weet de deelnemer dan wat hem te doen staat, het geeft hem ook de kans om zijn prestaties te verbeteren en goed resultaten te vieren. Een passende beloning is erg belangrijk. Pas deze aan de doelgroep en de omstandigheden aan. Alleen wie iets echt graag wil, is bereid er hard voor te werken. Slechte games stimuleren juist slecht gedrag. Het ABC-model kan helpen om dat te voorkomen. Juiste balans Ook bij Deloitte hebben ze nagedacht over de eigenschappen van een goed spel. Daar zoeken ze naar een balans tussen frustratie, oefening, resultaten en niveaus die steeds moeilijker – en dus uitdagender – worden. Een effectief ‘serious game’ voor leiderschapstraining houdt daarom rekening met deze vier uitgangspunten: Pas het karakter aan Werk met karakters die zich aanpassen aan de deelnemer. Die leert het meest over zijn eigen sterke en zwakke punten als hij zich in het personage herkent. Stel doelen die gericht zijn op zelfreflectie Een bekende valkuil bij aankomende leiders is de ‘overconfidence bias’. Een te groot zelfvertrouwen staat kritische zelfreflectie in de weg. Wie snel carrière maakt en veel complimenten krijgt, heeft al snel het idee dat hij niets fout doet. In het spel moeten deelnemers daarom ook kunnen zien hoe ze scoren ten opzichte van het gemiddelde. Werk in een herkenbare context en maak dat steeds moeilijker Het grote voordeel van een spel is dat je de context steeds kunt veranderen. Dat kan bijvoorbeeld door de uitdagingen steeds moeilijker te maken en de speler met onverwachte situaties te confronteren. Zo leid je leiders op die voorbereid zijn op het onbekende. Gebruik data Leiderschapsontwikkeling wordt vaak op een subjectieve manier beoordeeld. Kandidaten die deelnemen aan een spel, krijgen juist direct informatie over de invloed van hun beslissingen op de prestaties van hun medewerkers, of zelfs de cultuur binnen de organisatie. Spelen om te veranderen Dat gamification nuttige diensten kan bewijzen als het gaat om gedragsverandering, staat vast. Onderzoeken wijzen uit dat we 70 procent van alles wat we weten en kunnen in de praktijk hebben geleerd. Iedereen houdt van spelen, en spelletjes zijn een prettige en effectieve prikkel om ingesleten gewoontes te veranderen. Dit artikel is onderdeel van het dossier ‘Continu Verbeteren’ op mt.nl. Dit dossier wordt mede mogelijk gemaakt door House of Performance. House of Performance is specialist in het radicaal verbeteren van prestaties op de werkvloer.

Performance verbeteren

De rol van gamification bij gedragsverandering

Hoe zorg je ervoor dat mensen oude gewoontes loslaten en een nieuwe manier van werken accepteren? Organizational Behavior Management (OBM)...

author Linda Huijsmans

clock 4 min

i.s.m. House of Performance

Performance verbeteren

Intelligenter werken – zo zet je PDCA effectiever in

Of je het nou de Plan-Do-Check-Act-Cyclus noemt of het Deming Wheel; in beide gevallen is sprake van een cirkel. Eenmaal...

author Linda Huijsmans

clock 3,5 min

i.s.m. House of Performance
e boekhoudschandalen, kartelvorming en torenhoge bonussen uit de gouden jaren van voor de financiële crisis willen we liever niet meer terug. Daarom is er een herziene Coprorate Governance Code opgesteld, met afspraken over normen en waarden in het bedrijfsleven. Deze update van de Code Tabaksblat en de Code Frijns, legt de nadruk op de lange termijn: duurzaamheid, diversiteit en integriteit. Wil je als bedrijf aan deze compliance-regels voldoen, dan is (nog) meer aandacht voor zachte waarden een must. Lange termijn Omdat veel misstanden voor en tijdens de financiële crisis voortkwamen door een te grote focus op de korte termijn, stelt de herziene Code – de Code Van Manen – waardecreatie op de lange termijn centraal. Dat betekent dat leidinggevenden en bestuurders hun besluiten moeten toetsen aan het belang van het bedrijf én van de stakeholders. Dat betekent dat ook het milieu, arbeidsomstandigheden en mensenrechten een doorslaggevende rol kunnen gaan spelen. Aandacht voor de interne cultuur Van de leiding van een bedrijf wordt verwacht dat ze een cultuur creëert waarin integer handelen en gewenst gedrag worden gestimuleerd. Ook moeten er voldoende mogelijkheden zijn om vermoedens van misstanden en onregelmatigheden te kunnen melden. Met andere woorden: klokkenluiders moeten zich veilig voelen en beschermd worden. Andere pijlers van de nieuwe code zijn onder andere aandacht voor diversiteit in de samenstelling van het personeel, en voor verantwoord belonen. Ervaringsdeskundige: ‘Ik ben al 2 jaar bezig om met de lean-filosofie mensen uit te dagen verbeteringen door te voeren, en nu met deze Performance Cup lukt dat in 12 weken.’ Meten is weten Soft controls staan altijd naast de hard controls als de cijfers, regels en protocollen. De soft controls zijn veel minder tastbaar, maar hebben wel grote invloed. Ze helpen bij het halen van doelen en het beheersen van risico’s. Maar hoe weet je nou of die waarden en normen in jouw bedrijf voldoende geïmplementeerd zijn? Acht soft controls Muel Kaptein, hoogleraar business ethics and integrity management aan de Erasmus Universiteit en partner bij KPMG, ontwikkelde een methode om daar een antwoord op te kunnen geven. Hij onderzocht 150 gevallen waarin mensen in bedrijven over de schreef gingen. Op basis daarvan concludeerde hij dat er acht vormen van cultuur zijn die het gedrag van mensen binnen de organisaties het meest beïnvloeden. Hoe prominenter deze zogenoemde soft controls in een organisatie aanwezig zijn, hoe groter de kans op gewenst gedrag en hoe kleiner de kans op risico’s en incidenten. Dit zijn die acht soft controls: Helderheid Het moet voor alle medewerkers, managers en bestuursleden duidelijk zijn wat binnen de organisatie als gewenst en ongewenst gedrag wordt beschouwd. Hoe duidelijker dat is, hoe beter mensen begrijpen wat ze moeten doen, en hoe grote de kans dat ze dat ook echt doen. Voorbeeldgedrag Een belangrijke taak ligt bij de leiding. Bestuur, hoger management en teamleiders moeten het goede voorbeeld geven. Hoe beter ze dat doen, des te beter de rest van de medewerkers zich gedragen. Het omgekeerde is trouwens ook waar. Betrokkenheid Respect moet wederzijds zijn. Hoe meer het management de medewerkers betrekt bij de bedrijfsdoelen des te meer doen de medewerkers hun best om de belangen van de organisatie zo goed mogelijk te behartigen. Uitvoerbaarheid Stel realistische doelen, geef je medewerkers verantwoordelijkheden en taken die ze aankunnen. Wie beschikt over de juiste kennis en vaardigheden, is beter in staat te doen wat van hem verwacht wordt. Transparantie Hoe beter mensen gedrag en van zichzelf en anderen kunnen waarnemen, des te beter zijn ze in staat om hun gedrag aan te passen aan de verwachting van anderen. Bespreekbaarheid Hoe meer ruimte er is om te praten over standpunten, emoties, dilemma’s en overtredingen, des te vaker zullen mensen dat ook gaan doen. Daardoor is het mogelijk te leren van elkaar. Aanspreekbaarheid Hoe veiliger mensen zich voelen, des te groter de kans dat ze fouten, incidenten of calamiteiten zullen melden. Ook zullen collega’s elkaar eerder aanspreken over ongewenst gedrag. Hoe vaker en opener dit gebeurt, des te groter de kans dat iedereen van die situaties zal leren. Handhaving Beloon gewenst gedrag en bestraf ongewenst gedrag. Hoe beter en consequenter die handhaving, des te meer zullen medewerkers neigen naar doen wat beloond wordt en vermijden wat bestraft wordt. Geen woorden maar daden Andy Moniz van de Rotterdamse Erasmus Universiteit ontwikkelde een methode die het voor buitenstaanders mogelijk maakt om te kijken of een bedrijf zijn goede voornemens ook in de praktijk brengt. Hij ontwikkelde een algoritme dat alle teksten die online over een bedrijf verschijnen scant op bepaalde termen. Kritische artikelen, reacties van buurtbewoners of lovende woorden laten zien hoe het bedrijf zich daadwerkelijk gedraagt. Door die resultaten te analyseren wordt duidelijk hoe compliant een bedrijf in de praktijk is. Uit Moniz’ onderzoek blijkt bovendien dat het daadwerkelijke gedrag van een bedrijf een belangrijke voorspeller is van toekomstige bedrijfsresultaten.

Performance verbeteren

Zo meet je de zachte waarden van je bedrijfsresultaat

Begrippen als integriteit, transparantie en veiligheid worden voor bedrijven steeds belangrijker. Maar hoe meet je die zachte waarden? Bijvoorbeeld met...

author Linda Huijsmans

clock 3,5 min

i.s.m. House of Performance
Performance cup wedstrijdje kantoor

Performance verbeteren

Organiseer een wedstrijdje op de werkvloer

In de praktijk komt vaak weinig van verandertrajecten en verbeterprogramma’s terecht. Gamification kan een oplossing zijn. Zodra het een wedstrijdje...

author Linda Huijsmans

clock 3,5 min

i.s.m. House of Performance
lean leiderschap

Performance verbeteren

Daarom wil jij ook overstappen op lean leiderschap

Lean teams zijn bezig hun werkprocessen continu te verbeteren. Om dat te laten slagen, moet je als manager kritisch naar...

author Linda Huijsmans

clock 4 min

i.s.m. House of Performance
dilemmabord ethiek en prestaties

Performance verbeteren

Integer presteren dankzij het dilemmabord

Ethiek, integriteit en kernwaarden: het zijn grote woorden, maar wat betekenen ze in de praktijk? Een dilemmabord is een handig...

author Linda Huijsmans

clock 2,5 min