Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Rapporteren over duurzaamheid: vallen pensioenen ook onder de nieuwe CSRD-richtlijn?

In samenwerking met BeFrank - Grote bedrijven moeten vanaf dit jaar rapporteren hoe duurzaam ze bezig zijn. Geldt dit ook voor hun pensioenregelingen? De regelgeving is er niet volledig duidelijk over. ‘Maar je zou het in elk geval wel moeten willen’, zegt Oscar van Zadelhoff (BeFrank).

rapporteren over duurzaamheid csrd
Foto: Getty Images

Toevallig had hij er recent een klant over aan de lijn. Die was bezig met de invoering van de CSRD-richtlijn, en wilde weten of de pensioenregeling daar ook onder valt, en welke gegevens hij wat dat betreft kon opvoeren in zijn rapportage. Maar verder? Verder is het nog opvallend rustig op CSRD-gebied, aldus Oscar van Zadelhoff, jurist en productmanager bij pensioenuitvoerder BeFrank.

En dat is zeker opvallend, want de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie verplicht toch echt steeds meer bedrijven al vanaf dit jaar te rapporteren over hun impact op mens en klimaat.

In de CSRD komen drie gebieden aan bod: Environment (milieu), Social (sociaal), en Governance (bestuur), vaak ook wel ESG genoemd. Wat je precies over deze gebieden moet rapporteren, is uitgewerkt in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) zodat elk bedrijf dat op dezelfde manier doet. Dit gaat bijvoorbeeld over je CO2-uitstoot, de man/vrouwverdeling in de top, je personeelsbeleid of informatie over het beheer van de relaties met je leveranciers en impact op je toeleveringsketen.

Dubbele materialiteit

Of de pensioenregeling er ook bij hoort? Dat is nog wat onduidelijk, aldus de productmanager. Het gaat grof gezegd om de vraag of je dat als organisatie zélf deel vindt van je primaire bedrijfsvoering.

‘Pensioengeld, dat is cash out, vinden veel bedrijven’, aldus Van Zadelhoff. ‘Dat zien ze dus minder als geld van het bedrijf, en wat er dan mee gebeurt vinden ze vaak minder belangrijk. Maar je kunt het ook andersom bekijken. Dan is het uitgesteld loon dat werkgevers en werknemers samen bij elkaar leggen en apart zetten, en is het dus ook belangrijk wat je ermee doet, of dat duurzaam gebeurt of niet.’

Kernbegrip in de CSRD-richtlijn, waar dit jaar niet alleen grote bedrijven, maar ook meer dan 100.000 mkb-bedrijven te maken krijgen, is “dubbele materialiteit”. ‘Kort gezegd gaat het daarbij om de vraag: wat vinden jullie de meest belangrijke dingen in een bedrijf? Als je zegt: pensioengelden horen daarbij, dan is het heel snel materieel’, stelt Van Zadelhoff.

Over duurzame pensioenen

Over duurzame pensioenen is de laatste tijd veel te doen. De Tweede Kamer nam bijvoorbeeld begin juni nog een motie aan, vooral gesteund door de rechtse partijen, die zich keerde tegen ‘activistisch beleggingsbeleid’ van pensioenfondsen. Volgens de indiener van de motie moet rendement voorop staan, en moet de regering kijken hoe het pensioenfondsen kan beletten ‘politiek gedreven doelen’ en ‘ideële uitgangspunten’ met hun beleggingen na te streven.

Dit lijkt echter nogal in contrast te staan met de Europese CSRD-richtlijn, die juist transparantie in dit soort maatschappelijke doelen wil bevorderen. Iets wat Van Zadelhoff ook zegt te herkennen. ‘We merken dat steeds meer bedrijven duurzaamheid belangrijk vinden. En dat ze blij zijn dat ze daar ook via hun pensioenregeling aan kunnen bijdragen.’

BeFrank is zelf sinds eerder dit jaar een van de bijna 300 in Nederland gecertificeerde B Corp-bedrijven, wat betekent dat het deel uitmaakt van een groeiend, wereldwijd netwerk van bedrijven die zich aantoonbaar inzetten voor mens, milieu en maatschappij. Niet verwonderlijk heeft het zelf dan ook steeds meer van zulke B Corp-organisaties als klant, en is duurzaamheid uitgangspunt voor het beleggingsbeleid. Maar ook via de eigen bedrijfsvoering wil het bedrijf het goede voorbeeld geven.

‘Het onontdekte hoekje’

Dat geldt natuurlijk voor meer bedrijven. En juist daarom is de pensioenregeling volgens Van Zadelhoff een mooie plek om het verschil te maken, zegt hij. ‘Plat gezegd: als je alle lampen al vervangen hebt door LED’s, als je al uit papieren bekers drinkt, en als je al elektrische auto’s rijdt, dan zou dit zeker nog een punt zijn om winst te boeken. Je kunt met je pensioenregeling wel degelijk veel impact maken. Het gaat immers al snel om veel geld. Het is wat dat betreft ook nog wel een beetje het onontdekte hoekje van het duurzaamheidsbeleid van veel ondernemingen.’

Qua rapportage hoeft het dat overigens niet te zijn, benadrukt hij. ‘Wij bieden bijvoorbeeld al een jaar of 5 à 6 een dashboard aan onze klanten aan, waarmee we onze klanten inzicht geven in de besparingen op het watergebruik, afval en de CO2-uitstoot van onze beleggingen, ten opzichte van de benchmark. De fondsen waarin we beleggen leveren die data aan ons aan, en die data worden ook steeds beter. Dat zou je als klant natuurlijk ook weer in je duurzaamheidsrapportage kunnen meenemen. Ik denk wel dat daar steeds meer belangstelling voor komt. De data is er, dat is dus het probleem niet. En de impact is groot. Ik denk dat je dus ook over je pensioengeld zou moeten willen rapporteren. Dan kun je daarmee ook laten zien dat je goede dingen doet.’

Lees ook: Vijf manieren om je als werkgever van je duurzame kant te laten zien