Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

9 redenen waarom je financieringsaanvraag wordt afgewezen

Een afwijzing ontvangen is niet leuk. Hoe zorg je ervoor dat het liefde op het eerste gezicht is tussen jou en je financier? Verover jouw financieringsValentijn doordat je vooraf rekening houdt met afwijzingsredenen. Sprout-expert Bert Wams geeft handvaten.

Redenen afwijzing financieringsaanvraag
Je leest nu: 9 redenen waarom je financieringsaanvraag wordt afgewezen

Zie je het al voor je? Je hebt veel tijd en energie gestoken in cijfers, een businessplan, je pitch geoefend, je suf genetwerkt en hoofdpijn gekregen van de feedback op je strategie. En dan wordt je financieringsaanvraag toch afgewezen. Dat laat je niet gebeuren. Maak van afwijzingsredenen succesfactoren.

Redenen afwijzing financieringsaanvraag

Veel voorkomende redenen voor afwijzing van je financieringsaanvraag zijn:

  1. risico te hoog voor financier (56%)
  2. onvoldoende solvabiliteit (9%)
  3. te weinig onderpand of zekerheden (9%)
  4. onvoldoende interesse (6%)
  5. overig (20%).

Bron: Financieringsmonitor, het halfjaarlijkse onderzoek naar mkb financiering door Panteia voor het Ministerie van Economische zaken en Klimaat.

1. Te groot risico voor financierder

De voornaamste reden voor de afwijzing van een financieringsaanvraag is een te groot risico voor de verstrekker van de financiering. Het is daarom belangrijk om te laten zien welke risico’s er zijn en hoe je die risico’s beperkt. In een SWOT-analyse breng je je sterke punten en zwakke punten, kansen en bedreigingen in kaart. En geef je aan hoe je ermee omgaat.

Enkele voorbeelden van externe risico’s: te veel afhankelijk van één leverancier, één grote klant of andere zakenpartner, extreme onzekerheid over ontwikkelingen in de sector, veranderende wet- en regelgeving, concurrentie en valutarisico’s. Interne risico’s zijn bijvoorbeeld het vernieuwende karakter van je product of dienst of kwaliteiten van je team, zie ook verderop.

2. Afwijzing vanwege onvoldoende solvabiliteit

De solvabiliteit is de verhouding van je eigen vermogen ten opzichte van het totaal benodigde vermogen. Dit geeft aan of je onderneming schulden op lange termijn kan voldoen. Je berekent je solvabiliteit als volgt: (eigen vermogen / totaal vermogen) x 100% = solvabiliteit.

Een bank verwacht dat je als ondernemer ook eigen vermogen inbrengt, meestal minimaal 20%. In sommige (in de ogen van een financier) meer risicovolle branches zoals horeca, is deze eis hoger. Bedrijven die meededen aan de Financieringsmonitor hadden een gemiddelde solvabiliteit van 35%.

3. Afwijzing financieringsaanvraag vanwege onvoldoende onderpand of zekerheden

Een zekerheid is een onderpand in de vorm van geld, goederen of rechten. Een financier kan dit opeisen als je niet aan je betalingsverplichtingen voldoet. Dit kunnen persoonlijke zekerheden zijn zoals hoofdelijke aansprakelijkheid, borgstelling via een persoon of de overheid via de Borgstelling MKB kredieten, garantie via een persoon of pandstelling van de (over)waarde van je woning.

Denk bij zakelijke zekerheden aan hypotheekrecht: je verpandt je bedrijfspand. Of je verpand inventaris zoals transportmiddelen en machines, debiteuren of voorraad. Een financier kent een waarde toe aan de zekerheden. Hoe onzekerder de toekomstige waarde (opbrengst) voor een financier, hoe lager het percentage. Je kunt je voorstellen dat een bank of andere financier meer kan met een courant bedrijfsmiddel als een bedrijfsauto of laptop dan met een lastig te verkopen incourante voorraad van je innovatieve paperclips.

4. Onvoldoende interesse

Geen interesse bij een financier is in veel gevallen een te voorkomen afwijzingsreden. Zorg dat je financieringsaanvraag en investeringsbehoefte aansluiten bij de juiste financieringsvorm. Een hulpmiddel hierbij is de Gouden Balansregel. Daarbij stem je de financieringsvorm zoveel mogelijk af op de looptijd van de activa, de bezittingen van de onderneming.

  • Vaste activa zoals inventaris financier je vooral met eigen vermogen of lang vreemd vermogen.
  • Vlottende activa zoals voorraad met kort vreemd vermogen.

Klop voor een kortlopende financiering aan bij een financier die dat biedt. Dus voor werkkapitaal kijk je naar factoring, fintech financiers of een rekening courant krediet.

Voor langer lopende investeringen in bedrijfsmiddelen oriënteer je je op leasing of een banklening. Gaat het om risicovolle investeringen in een innovatief concept? Check dan overheidsregelingen en business angels.

5. Kwaliteiten persoon en team

De financier heeft onvoldoende vertrouwen in de capaciteiten van jou en je team. Je hebt (te) weinig ervaring als ondernemer of in de branche. Of je team mist vaardigheden en kennis. Als je daar van tevoren over nadenkt en aangeeft hoe je het oplost, maakt dat je positie krachtiger. Bijvoorbeeld met een adviseur of mentor in je netwerk die wel over bepaalde kwaliteiten beschikt. Of via een training of opleiding.

6. Product of dienst niet overtuigend genoeg

De beschrijving van de marktkansen op basis van marktonderzoek en de behoeften van potentiële klanten wekken te weinig vertrouwen om de financieringsaanvraag goed te keuren. Je product of de dienst is onvoldoende gevalideerd in de markt. En men mist planning van gerealiseerde en toekomstige mijlpalen.

Is je businessmodel toekomstbestendig voor de lange termijn? Leg je concept voor aan een zeer kritisch publiek met het verzoek om er met gestrekt been in te gaan en het met geslepen messen te beoordelen.

7. Cijfers en data niet compleet of overtuigend genoeg

De compleetheid kan je vooraf checken: vraag de financier welke data, begrotingen en cijfers hij wil en lever die. Een financier overtuig je door je cijfers goed en uitgebreid te onderbouwen. Dat is maatwerk. De onderbouwing geldt voor elke begroting in je financieel plan.

Je investeringsbegroting onderbouw je bijvoorbeeld zoveel mogelijk met bedragen gebaseerd op offertes of prijsopgaven. Als je historische cijfers gebruikt, moet je je omzetprognoses voor groei realistisch onderbouwen in je exploitatiebegroting.

  • Welke investeringen gaan op welke manier en in welke mate bijdragen aan de groei?
  • Ga je bijvoorbeeld extra personeel aannemen, hoeveel extra omzet levert dat dan op?

Als je nog weinig historische cijfers hebt, moet je de prognoses ook onderbouwen door te vertellen hoe je groei gaat realiseren. Hoe concreter de link tussen investering en omzet, des te steviger de onderbouwing. In welke ‘drivers’ ga je investeren en wat is hun effect? Uit je cijfers moet blijken dat je aan je verplichtingen richting financier kunt voldoen, dus in staat zijn rente en aflossing te betalen.

8. Verkeerde benadering van investeerders

Hoe benader jij potentiële investeerders? Jij denkt misschien dat je uniek bent (en dat ben je ook), maar veel investeerders krijgen honderden aanvragen per jaar en investeren hooguit in enkele bedrijven. Zij willen net als jij hun tijd en geld efficiënt en effectief inzetten.

Als je investeerders benadert, maak dan een goede afweging tussen de verschillende soorten investeerders en financieringsvormen zoals business angels, Venture Capital Fondsen en crowdfunding.

 Lees ook: Zo maken venture capital firma’s beslissingen

Verschillende financiers stellen verschillende de eisen aan de benodigde informatie. Een fintechbedrijf wil online cijfers ontvangen. Een business angel is geïnteresseerd in de persoonlijke profielen van jou en je team.

Houdt rekening met de doorlooptijd van een investeringsproces. Een fintech financier geeft binnen 24 uur uitslag. Een crowdfunding campagne voorbereiden kan je een paar maanden kosten. Het traject met een business angel duurt zo maar 6 tot 12 maanden vanaf de start van je zoektocht tot het ondertekenen van contracten.

9. Afwijzing door incomplete aanvraag niet compleet

Als je de informatie compleet hebt voordat je je financieringsaanvraag indient, kan een financier de aanvraag inhoudelijk beoordelen. Zonde als het door een ‘vormfout’ stopt. Als je wacht op informatie, meldt dat aan je financier. En stem af of hij alvast de eerste batch documenten wil ontvangen.

Verder lezen: