Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Waar letten financiers op: de voorbereiding van je financieringsaanvraag (checklist)

Hoe beter voorbereid je financieringsaanvraag is, hoe groter de kans van slagen. Waar letten financiers op bij de beoordeling van je aanvraag en hoe kan je daar rekening mee houden? Sprout-expert Bert Wams zet de aandachtspunten op een rij.

Je leest nu: Waar letten financiers op: de voorbereiding van je financieringsaanvraag (checklist)

Je ondernemingsplan inclusief financieel plan geeft jezelf en je zakelijke partners inzicht in de organisatorische, commerciële en financiële haalbaarheid. Je jaarcijfers van de afgelopen jaren vormen de basis, als aanwezig.

Bij voorkeur beschik je over actuele cijfers en resultaten van het huidige boekjaar zo ver mogelijk tot aan de datum van aanvraag. Je kijkt meestal drie jaar, soms langer, vooruit. Hiermee kan je een financieringsaanvraag indienen voor je startup, groei, innovatie of overname. 

Begrotingen maken

In je financieel plan werk je de cijfers uit in verschillende begrotingen. In de investeringsbegroting staan de soort investeringen en bedragen. Samen met de financieringsbegroting vormt deze de balans. In de financieringsbegroting staat hoe je de investeringen wil financieren.

In de exploitatiebegroting staan de omzet, de inkoop, de bedrijfskosten en de winst. In de liquiditeitsprognose laat je zien welk bedrag er maandelijks binnenkomt aan omzet en wat er uitgaat aan inkoop, kosten, aflossing en eventueel privé-opnamen.

Een specificatie privé-uitgaven staat niet standaard in alle formats voor ondernemingsplannen. Het is handig om hierin zelf inzicht te hebben. Een financier kan hier om vragen.

Beoordelen harde en zachte aspecten

Financiers kijken bij de beoordeling van een financieringsaanvraag zowel naar harde als zachte aspecten. De harde aspecten gaan over je onderneming en de (financiële) onderbouwing van je plannen.

De zachte aspecten gaan over jou, je (ondernemers)team en jullie kwaliteiten. Zorg voor een scherpe presentatie en een pitch afgestemd op de behoefte van de financier. Een business angel  wil andere dingen weten dan een fintechbedrijf, waar je je plan uploadt om werkkapitaal aan te vragen.

N.B. Je krijgt maar één kans voor een eerste indruk!

Checklist criteria

    •    Ondernemer: Straal je vertrouwen uit in je bedrijf? Heb je je goed voorbereid? Hoe staat het met je ondernemerskwaliteiten, je (management)team, ondernemerservaring en ervaring in de branche?
    •    Ondernemingsplan: Kan je een kwalitatief goed ondernemingsplan overleggen met een stevige onderbouwing van de cijfers? Wat is je verdienmodel? Welke variabelen sturen je winst? Welke mijlpalen heb je al bereikt of wat zijn je ‘next steps’ om ze te bereiken?
    •    Sector: In welke branche ben je actief? Welke trends, ontwikkelingen en vooruitzichten spelen er? Is er sprake van grote risico’s, concurrentie? Hoe ga je daar mee om? Zijn er bij internationaal zaken doen landen met een bovengemiddeld risico?
    •    Contacten: Heb je een relevant netwerk opgebouwd voor je bedrijf?
    •    Marktonderzoek: Heb je de markt getoetst of laten toetsen? Welk probleem los je voor je klant op? Is dat getest op potentiële klanten?
    •    Marketing: Hoe ga je klanten binnen halen en groei realiseren?
    •    Bestedingen: Waar is het geld precies voor nodig?
    •    Kwaliteit van administratie en managementinformatie: heb je een actueel informatiesysteem voor jezelf en derden?
    •    Rendementsvooruitzicht: Heb je als ondernemer een realistisch beeld van de ontwikkelingen van je bedrijf wat betreft rentabiliteit en kasstromen? De kansen en de risico’s? Hoe ga je daar mee om?
    •    Kostenstructuur: Heb je inzicht in de bedrijfskosten van je onderneming?
    •    Financiële verplichtingen: Heb je goed in beeld wat er verdiend moet worden om aan je financiële verplichtingen zoals aflossingen te voldoen (zakelijk en privé)?
    •    Vermogensstructuur: hoe is de huidige financiering georganiseerd, wat is de verhouding eigen en vreemd vermogen?
    •    Is er een (financiële) afhankelijkheid in de branche van leveranciers, (grote) klanten of andere partners?
    •    Zekerheden: Kan je waarborgen inbouwen, zoals bijvoorbeeld activa als onderpand, zodat de financier zijn geld terug kan krijgen?
    •    Prognoses: Wat doe je als je omzetprognose 25% of zelfs 50% lager uitvalt? Waar zit zakelijk (en zo nodig privé) financiële ruimte?
    •    Stapelfinanciering: Met welke andere financiers ben je in gesprek?
    •    Zorg naast de inhoud ook voor een sprankelende verpakking die bij jou en je onderneming past, visueel aantrekkelijk, verrassend

Tools inzetten

Ondernemingsplan inclusief financieel plan: online zijn veel modellen te vinden van ondernemingsplannen als gratis downloads. Kijk onder meer bij banken, Qredits en het IMK.

Business model canvas: hierin zet je in één overzicht de negen bouwstenen van je onderneming: klanten, propositie, kanalen, relaties, inkomsten, resources, kernactiviteiten, partners en kosten.

Startupdelta heeft een speciale smart funding canvas voor startups op zoek naar financiering:

Financiële software: je kan ook je financiële software gebruiken om een financieel plan te maken. Er zijn heel veel aanbieders, zoals de financiële dienst voor startups van E&Y. 

Tip: oriënteer tijdens het voorbereiden naast banken ook op alternatieve financieringsvormen.