Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Met deze Schijf van Vijf zorg je voor meer samenwerking (en groei)

Bedrijven waar alle afdelingen en opleidingsniveaus goed samenwerken presteren beter. Columnist Nora Kaijser maakte op basis van haar ervaring bij Binck, SnappCar en Jellow een 'Schijf van Vijf' voor optimale integratie.

Nora Kaijser
Foto: Nora Kaijser

We kunnen met elkaar nog zulke goede strategieën en efficiënte processen ontwikkelen, de beste resultaten bereik je met mensen die optimaal samenwerken. Hoe meer kennis samenkomt en hoe beter mensen met elkaar integreren, hoe sneller je tot de juiste creatieve oplossingen komt voor de uitdagingen waar je op dat moment tegenaan loopt.

Om je hierbij te helpen deel ik graag mijn Schijf van Vijf voor een optimale integratie:

1. Doorbreek silo’s en breng bloedgroepen samen

In de eeuwige ‘strijd’ tussen verschillende afdelingen, wordt het algemene business-  en vooral klantbelang weleens vergeten. De kunst is dan het bevorderen van afdelingsoverstijgende samenwerking. Kijk naar de overkoepelende uitdagingen die het meest relevant zijn om verder te groeien en bepaal van daaruit welke expertises je hiervoor nodig hebt. Laat afdelingsspecifiek denken hier dus niet voorop staan.

Multidisciplinaire samenwerkingen kunnen prima naast de bestaande afdelingsstructuur werken. Zie hiervoor bijvoorbeeld de scale-up methode van de The Rockefeller Habits, waarbij je werkt met specifieke kwartaaldoelen en ‘Rock-teams’.

Samenwerking tussen verschillende ‘bloedgroepen’ is vaak niet vanzelfsprekend. In dat geval zul je het doelgericht moeten faciliteren en begeleiden. In mijn ervaring zorgt dit niet alleen voor een beter resultaat, maar ervaren mensen het uiteindelijk ook als leuk en leerzaam. Door je meer open te stellen voor elkaar en de ander te begrijpen, realiseer je uiteindelijk samen het beste resultaat.

2. Betrek je klant

Dit klinkt misschien als een cliché, maar je ziet het vaak gebeuren: iedereen is zo druk met het realiseren van groei vanuit zijn eigen vakgebied, dat het integraal betrekken van klanten wordt overgeslagen of een sluitpost is. Ik ben nog steeds dankbaar voor mijn ‘zakelijke opvoeding’ destijds bij Binck, waar klanten in de genen van het bedrijf zaten. Bij belangrijke directievergaderingen liet de oprichter vaak een klant aanschuiven. Zo vergeet niemand waarvoor we het allemaal doen, en voorkom je interne discussies die voor de klant weinig waarde toevoegen.

Integreer het belang van de klant dus in alle facetten van het bedrijf. Door structureel klantonderzoek bijvoorbeeld, en het vaak genoeg spreken met klanten (niet alleen je servicemedewerkers), het vragen om feedback en het samen met klanten testen van je dienst en nieuwe features.

3. Verbind mensen met verschillende ervaringen

Stagiair, starter of oude rot in het vak; bij het opschalen van je bedrijf heb je mensen met verschillende ervaringen nodig. Met vooral starters en stagiairs is het lastig om een bedrijf vanaf de start snel te laten groeien. Werk je alleen met een zeer ervaren deskundigen, dan mis je op een gegeven moment de praktische slagkracht of vernieuwing.

Dit ondervond ik aan den lijve toen ik voor het eerst een dienstverlening vanaf de start ontwikkelde, met bijbehorende eerste groei. Ik verving toen stagiaires voor twee meer ervaren mensen, die direct strategisch, tactisch en operationeel waarde brachten. Maar nu ervaar ik ook de kracht van stagiairs en starters. Die vol energie meedraaien in teams, verantwoordelijkheid nemen en die zich daarin snel ontwikkelen en waarde toevoegen.

Voor de meer ervaren medewerkers is het leerzaam om hen te begeleiden, en daarmee hun eigen leiderschap verder te ontwikkelen. Het zoeken naar de juiste balans tussen het integreren van verschillende ervaringsniveaus is wat mij betreft een belangrijk onderdeel van ‘Schijf van Vijf’ om je bedrijf een stap verder te brengen.

4. Betrek flexibele krachten

Vaste en flexibele krachten worden vaak in aparte hokjes geplaatst. Dat komt ook door belemmerende aannames, zoals dat flexibele krachten minder betrokken of toegewijd zouden zijn. Door mijn eigen ervaring als vaste kracht en zzp’er, en door veel samen te werken met zowel vaste als flexibele krachten ervaar ik vanuit verschillende kanten het verschil – en dat is vooral de vorm.

Ook nu bij Jellow werk ik met een team dat voor bijna de helft uit flexibele krachten bestaat. Het is mooi om te zien dat de vorm er ook hier niet toe doet. Iedereen werkt vanuit zijn expertise en benodigde tijd en inzet aan een gezamenlijk doel. Met allemaal evenveel toewijding en betrokkenheid.

Dit is geen pleidooi voor de inzet van flexibele krachten in plaats van vaste krachten, maar vooral een oproep om dit onderwerp met meer nuance en balans te bekijken. Door de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt, schaarste op deelgebieden en het vaak snel willen doorpakken met de juiste mensen zul je dit als bedrijf simpelweg een plek moeten geven in je personeelsbeleid. Total Talent Management noemen ze dat met een mooi woord.

5. Integratie van privé en werk

In hoeverre je privé en werk met elkaar integreert verschilt per bedrijf, en vooral ook per persoon. De een heeft behoefte om dit strikt gescheiden te houden, en de ander wil dit het liefst zo flexibel en open mogelijk benaderen. Mijn ervaring is in ieder geval dat het toevoegen van een gezonde dosis privédynamiek in het werk wonderen kan verrichten (ook al kunnen we dit in corona-tijden als een overkill ervaren), en dat het helpt bij de onderlinge samenwerking.

Ken en erken elkaars persoonlijke situatie. Dit geeft meer context en daarmee begrip voor elkaars handelen. Het schept vertrouwen en creëert een onderlinge band. Allemaal zaken die helpen wanneer je als bedrijf wilt groeien, omdat zo’n proces nooit zonder horten of stoten gaat. Bovendien maakt het het leven een stuk interessanter en fijner als je je wat meer in elkaar verdiept.

Lekker eten

Tot slot een simpele maar effectieve invalshoek voor verdere integratie: de kracht van lekker eten. De liefde gaat niet voor niets door de maag, ook op de werkvloer. Zo werd bij BUX, waar tientallen verschillende culturen samenwerken, een paar keer per week een heerlijke warme en uitgebreide lunch verzorgd. Dat is ook in het kader van schaarste een mooie positieve ‘binder’ voor je werknemers. 😉

Lees ook Nora Kaijsers vorige column:Scaling-up en bottom-up groeien