Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Zelfsturende teams werken niet altijd en daar is volgens MT-columnist Mark Ernst minstens één belangrijke reden voor.

Management

Zelfsturende teams: hoe doe je afstand van leiderschap?

Zelfsturende teams werken niet altijd en daar is volgens MT-columnist Mark Ernst minstens één belangrijke reden voor.

author Mark Ernst

clock 3 min

bedrijfscultuur

Management

Stop met het verbeteren van je medewerkers

Columnist Mark Ernst stelt dat het willen verbeteren van medewerkers zelden nut heeft. Hij noemt 6 zaken waar je als...

author Mark Ernst

clock 4 min

Martin Luther King

Management

Stop met duwen en trekken, start met leiderschap

Volgens leiderschapstrainer Mark Ernst werkt het ‘beter maken’ van medewerkers zelden. In deze column over mensoptimalisatie schrijft hij over het...

author Mark Ernst

clock 3,5 min

mopperende medewerker

Persoonlijke Groei

Wakker de motivatie van mopperkonten in je bedrijf aan

Mopperende -ofwel ontevreden- medewerkers kunnen funest zijn voor je organisatie. Hoe dat komt en wat je eraan kunt doen, vertelt...

author Mark Ernst

clock 3,5 min

Frederick Taylor publiceerde in 1911 zijn bekendste boek: Principles of Scientific Management. Daarmee was hij één van de grondleggers van wat ik maar even het beheersdenken noem. Als je genoeg aandacht geeft aan het uitdenken van processen en protocollen, kun je alles standaardiseren, efficiënter maken en beheersen; zelfs de mens, zo is de gedachte. Want dat zijn toch domme, luie donders die niet meer doen dan strikt noodzakelijk is. Taylor was ervan overtuigd dat je hun gedrag tot in detail voor ze moest voorkauwen, volledig gericht op efficiëntie. Of de mensen destijds ook echt lui waren is onzeker. Maar ongeschoold waren de meesten wel, zo aan de wieg van de massaproductie. En zo ontstond hier een knip tussen denken en doen; enkele slimme koppen dachten het productieproces uit en de doeners hoefden alleen maar aan de net uitgevonden lopende band te staan en op het juiste moment de juiste schroef aan te draaien. Erfenis van de revolutie Ruim honderd jaar later is bijna alles anders in onze maatschappij. En op de werkvloer. Mensen zijn goed tot uitstekend opgeleid en worden opgevoed tot zelfdenkende individuen. Eenvoudige maakbedrijven zoals toen zijn er nauwelijks nog; onze economie draait vooral op specialistische kennis en dienstverlening. En toch blijft die knip tussen denken en doen bestaan. In talloze bedrijven en (overheids)organisaties zijn er mensen - hele afdelingen zelfs - die bepalen hoe anderen moeten werken. En die anderen hebben vaak een enorme afstand tot de dagelijkse praktijk. Een tijdje terug sprak ik op één avond een hbo-geschoolde accountant en een wo-geschoolde advocaat die door hun organisaties tot op de letter voorgeschreven kregen wat ze hoe moesten doen. De accountant bekende met schaamrood op zijn kaken dat hij zelfs voorgeschreven kreeg met welke pen hij welk formulier moest invullen. Dit is een extreem voorbeeld, maar deze bepaaldrang komt bijna overal in meer of minder mate voor. Het beheersdenken is in een eeuw gewoon geworden. De standaard zelfs. Een fata morgana Sterker nog, het idee van efficiëntie en beheersing van het managementdenken is verworden tot een heilig verklaard manifest. KPI’s, deadlines, protocollen, targets, gedetailleerde strategieën, software en API’s moeten de organisatie en haar leden beheersen en efficiënter maken. Een fata morgana is het, een waanbeeld. Je kunt mensen namelijk niet beheersen. Net zoals je dienstbaarheid en creativiteit niet kunt beheersen. En die zijn toch nodig voor het verlenen van die diensten en voor het bedenken van die vernieuwende producten en diensten. Het Monster van Management In een eerdere column heb ik al eens genoemd dat 68 procent van de Nederlanders een demotiverend werkklimaat ervaart op de werkvloer, vooral gecreëerd door het management. Meer dan twee derde is dus niet gemotiveerd. Andere onderzoeken tonen dat juist motivatie één van de grootste voorspellers is van succes. De oorzaak is voor een groot deel te vinden in al die regeltjes, protocollen en regelneven. In de praktijk werkt management dus vaak als een monster dat zonder scrupules alles opvreet wat op zijn weg komt. Want niet alleen motivatie wordt opgeslokt maar ook grootheden zoals doelen, visie, cultuur en leiderschap worden verzwolgen als je teveel werkt vanuit regels en cijfers. Met als gevolg dat mensen als zombies rondsjokken: doelloos, gedemotiveerd, geïrriteerd en half hersendood. En dat terwijl management in essentie ronduit onmisbaar is voor succes. Terug naar de essentie In de moderne context is de essentie van management om mensen te voorzien in de middelen die zij nodig hebben om te presteren; om hun doelen te halen. Je gaat niet hardlopen zonder de juiste schoenen en kleding; je gaat niet klussen zonder gereedschap. Dus gebruik meetinstrumenten om te zien in welke mate die doelen afgetikt worden. Gebruik deadlines en planningen voor wat extra efficiëntie. En gebruik procesbeschrijvingen als mensen daar een gevoel van houvast aan verlenen. Maar doe dat vanuit een hele andere basisgedachte: niet om te beheersen, maar om het gewenst resultaat te faciliteren. Tips Management is in de meeste organisaties het vertrekpunt terwijl het het sluitstuk zou moeten zijn. Gooi het roer eens om: Geef het bedrijf en je mensen richting. Inspireer hen met onder andere je visie en grote doelen. Bouw bewust aan een succescultuur, daarmee stuur je indirect het gedrag van je mensen. Bouw aan een werkgemeenschap. Gemeenschappen brengen motivatie, commitment, betrokkenheid en veel anders moois voort. Gemeenschappen produceren resultaat en succes. Ontwikkel het leiderschap van alle leidinggevenden. Om effectief te bouwen aan richting, cultuur en gemeenschapsgevoel maar ook omdat mensen zich ontwikkelen onder goed leiderschap. Met leiderschap creëer je overigens ook effectiviteit. Management gaat vooral over efficiëntie maar efficiëntie zonder effectiviteit is zinloos. Vorm het management naar de behoeften die dan nog bestaan. Vraag simpelweg aan je mensen wat zij nodig hebben om hun doelen te behalen, om te presteren. En voorzie in die middelen. Zo vormt management een essentieel onderdeel van het bedrijf. Zo zet je 'het monster' buiten de deur. Zo motiveer je ook die 68 procent van je medewerkers die nu als zombies rondstrompelen. Lees ook de vorige delen van deze serie: Stop met het verbeteren van je werknemers Wakker de motivatie aan van mopperkonten in je bedrijf Dit zijn de ingrediënten voor een gezonde bedrijfscultuur Stop met duwen en trekken, start met leiderschap Gebruik de juiste koers om je medewerkers aan te sturen De werkgemeenschap als prestatievergroter

Management

Stop met controleren, dan vergroot je de efficiëntie

Leiderschapstrainer Mark Ernst bekommert zich over het welzijn van medewerkers, omdat managers vaak proberen hen 'beter te maken'. Dat kan...

author Mark Ernst

clock 3,5 min

In 2015 publiceerde Google de resultaten van hun uitgebreide onderzoek naar het presteren van teams. Voor wie het destijds gemist heeft, som ik kort de vijf belangrijkste factoren op die prestaties verbeteren: Een gevoel van psychologische veiligheid. Onderlinge betrouwbaarheid. Structuur en duidelijkheid van doelen, rollen en plannen. Dat het belangrijk is wat je doet. Dat je je werk persoonlijk betekenisvol vindt. Teams die aan deze vijf kenmerken voldoen, presteren dus beter. Dat is niet vreemd als je je beseft dat dit allemaal eigenschappen zijn van een gemeenschap, evenals synergie, goede persoonlijke banden en het 'delen in pijn en fijn'. Gemeenschappen zijn enorme prestatievergroters. Dat komt doordat zaken zoals motivatie, betrokkenheid, samenwerken, persoonlijke groei en elkaar helpen in gemeenschappen vanzelfsprekend zijn. En onderzoeken laten zien dat het juist dit soort factoren zijn die de prestaties opstuwen. Wat is een gemeenschap? Gemeenschappen zijn sociale groepen waar mensen een sterk gevoel van onderlinge verbondenheid voelen. De reden dat ze zo sterk presteren, is dat ze voldoen aan de sociaal-biologische behoeften van de mens. Ze voorzien bijvoorbeeld in een gevoel van veiligheid, sociaal contact, erbij horen, bijdragen en zelfontplooiing. En omdat er in zo’n gemeenschap aan die behoeften voldaan wordt, gaan de mensen die er deel van uitmaken automatisch beter presteren. Ze zijn er in allerlei vormen. Extreme voorbeelden zijn communes en sektes, maar ook gezinnen, verenigingen en wijken zijn vormen van gemeenschappen. En dan is er de werkgemeenschap. Want ook op het werk kan de gemeenschapszin groot zijn. En dan is het resultaat enorm, zoals ook het onderzoek van Google laat zien. Het loont dus zeer de moeite om er bewust aan te bouwen. Creëer een gemeenschap Mensen in een gemeenschap hebben een gezamenlijk lange termijnbelang. Dat is één van de redenen waarom het ook zo belangrijk is dat er een aansprekende visie op de toekomst is en dat er duidelijke doelen en sterk leiderschap zijn.Om een gevoel van veiligheid te bereiken, bouw je aan vertrouwen en eerlijkheid. Enkele tips: 1. Hanteer een sterke wederkerigheid van geven en krijgen; vraag niet alleen aan je medewerkers, voeg ook toe. 2. Om vertrouwen te oogsten, moet je het eerst zaaien; gééf je mensen dus vertrouwen voordat je het vraagt. En geef dan ook meteen zoveel mogelijk openheid want mensen die niet open zijn worden direct gewantrouwd; kijk maar eens naar het imago van achterkamertjesoverleg in de politiek. 3. Hanteer zeer sterke morele eisen, vooral voor het management; één incident van moreel verval draait zorgvuldig opgebouwd vertrouwen de nek om. 4. Kom afspraken na. In een onderzoek van FNV zegt 41 procent van de medewerkers dat managers hun afspraken niet nakomen en slechts 35 procent doet dat wel; daar valt dus nog wel iets te verbeteren. Hoe doe je dat? Stimuleer synergie actief. Erken de verschillen tussen mensen - zoek ze zelfs op - en zet die verschillen in. Mensen zullen hun sterke punten gebruiken. Dat is op zich al een prestatieverhoger, maar het versterkt ook de motivatie. Deel in succes! Samen als team. En doe dat eerlijk, wat overigens niet wil zeggen dat iedereen even veel deelt; ere wie ere toekomt. Stimuleer de persoonlijke banden. Tussen manager en medewerker en tussen medewerkers onderling. Onderzoek van Gallup laat zien dat teams beter presteren als mensen zeggen dat zij een beste vriend hebben op het werk. Zorg voor je mensen en voor elkaar. Iedereen wordt ergens in zijn leven geconfronteerd met tegenslagen; laat hen die niet in hun eentje trotseren maar help waar je kunt. Stimuleer de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen en de ontwikkeling van hun talenten. Daar is goede coaching vaak effectief voor. Gemeenschap geeft stabiliteit Het is uitermate lastig een werkgemeenschap te bouwen als er veel wisselingen zijn in een (grote) groep medewerkers. Dat is één van de redenen waarom organisaties die veel uitzendkrachten, of andere kortdurende contracten, inzetten vaak klagen over een gebrek aan inzet en motivatie. Als dat bij jullie ook speelt, is dit een goede reden om eens opnieuw te kijken naar je personeelsbeleid.

Persoonlijke Groei

De werkgemeenschap als prestatievergroter

Leiderschapstrainer Mark Ernst bekommert zich over het welzijn van medewerkers, omdat managers vaak proberen hen 'beter te maken'. Dat kan...

author Mark Ernst

clock 3 min

Koersduiding

Persoonlijke Groei

Gebruik de juiste koers om je medewerkers aan te sturen

Leiderschapstrainer Mark Ernst bekommert zich over het welzijn van medewerkers, omdat managers vaak proberen hen 'beter te maken'. Dat kan...

author Mark Ernst

clock 3 min

Bedrijfscultuur

Management

Dit zijn de ingrediënten voor een gezonde bedrijfscultuur

Er is steeds meer aandacht voor de 'zachte' kant van organisaties. Hoe belangrijk die is, zet columnist Mark Ernst uiteen....

author Mark Ernst

clock 3,5 min

Management

Waarom je als manager medewerkersbetrokkenheid moet stimuleren

De werknemersbetrokkenheid is één van de grootste voorspellers van succes. Nederland staat er niet goed voor, aldus columnist Mark Ernst.

author Mark Ernst

clock 2,5 min

Persoonlijke Groei

Je bedrijfsimago naar de knoppen binnen 22 seconden

Het verschil tussen het imago en de reputatie van je bedrijf is belangrijk, volgens ondernemersadviseur Mark Ernst. Hij legt uit...

author Mark Ernst

clock 6 min