Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Advertorial – Rijkswaterstaat

Je leest nu: Advertorial – Rijkswaterstaat

Opener en aantrekkelijk voor talenten  

Rijkswaterstaat werkt hard. Niet alleen aan de uitvoering van belangrijke infrastructurele projecten, maar ook aan een cultuurverandering. “Om de hoge productiedoelen te kunnen halen én vernieuwingen door te kunnen voeren, zijn mensen doorslaggevend”, stelt Karin Visser, Hoofdingenieur-directeur in Utrecht.

 

Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, zorgt Rijkswaterstaat voor droge voeten, voldoende en schoon water, vlot en veilig verkeer over weg en water en betrouwbare en bruikbare informatie. In 2004, toen Rijkswaterstaat voor het eerst een ondernemingsplan publiceerde, legde de organisatie een belangrijk efficiëntiedoel vast: met minder mensen meer doen. Aan dat doel is hard gewerkt. “Intussen hebben we veel aandacht besteed aan de mensen die onze ambities moeten waarmaken”, verklaart Karin Visser, Hoofdingenieur-directeur in Utrecht. “Om een deskundige en vernieuwende opdrachtgever te kunnen zijn, zijn de eigen medewerkers van doorslaggevend belang. Daar hebben we dan ook veel in geïnvesteerd.”

Opener

Om goede medewerkers aan zich te kunnen binden, werkt Rijkswaterstaat aan een cultuur die voor medewerkers aantrekkelijk is en blijft. Een aspect van die cultuuromslag is een opener houding tegenover andere marktpartijen. “We hebben natuurlijk zelf heel veel kennis en ervaring,” stelt Visser, “maar juist ook de markt heeft creatieve ideeën. Van deze input maken we volop gebruik bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen.” Die marktpartijen, denk aan aannemers en ingenieursbureaus, reageren positief op deze ontwikkeling. “We krijgen tegenwoordig regelmatig complimenten over onze houding en de samenwerking”, zegt Visser tevreden. Rijkswaterstaat stimuleert de eigen medewerkers meer dan voorheen om ondernemend te zijn en hun ideeën te ventileren. “Door medewerkers op deze manier uit te dagen in hun werk streven we ernaar een aantrekkelijke werkgever te zijn en talenten aan ons te binden”, verklaart Visser. “We dagen collega’s echt uit om in hun werk vernieuwend te zijn.”

Ontwikkeling

Om in aanraking te komen met potentiële collega’s heeft Rijkswaterstaat onder meer de contacten met universiteiten en hbo-opleidingen aangehaald. Daarnaast is er het traineeprogramma voor net afgestudeerden. “In twee jaar kunnen zij op vier verschillende plekken ervaring opdoen”, legt Visser uit. “Met dit programma willen we de instroom vergroten en de kwaliteit daarvan verhogen.” Voor zowel de nieuwe instroom als voor de zittende medewerkers is doorgaande ontwikkeling belangrijk. Om die te stimuleren en doorstroommogelijkheden te bieden, heeft Rijkswaterstaat sinds vier jaar een eigen opleidingsinstituut, het Corporate Learning Centre. “De studieprogramma’s daarvan zijn opgezet langs drie lijnen, onze Triple Ladder. Die lijnen komen overeen met de drie functielijnen: management, projectmanagement en adviseur”, vertelt Visser. “Medewerkers kunnen zichzelf verder ontwikkelen door in hun eigen functielijn cursussen te volgen. Daarnaast is het mogelijk om via cursussen in aanmerking te komen voor zijwaartse ontwikkeling en dus te switchen naar een andere functielijn.” Medewerkers dragen met de mogelijkheden van het Corporate Learning Centre nadrukkelijk de eigen verantwoordelijkheid voor hun loopbaan. Een leidraad daarbij vormen ook de vijf kernwaarden die Rijkswaterstaat in het acroniem RADIO heeft vastgelegd. “We willen medewerkers die Resultaatgedreven, Aanspreekbaar, Dienstverlenend, Integer en Ondernemend zijn”, verklaart Visser. “Waar nodig stimuleren we medewerkers om zich op die gebieden te ontwikkelen en helpen we ze ook met concrete cursussen.” De kernwaarden vormen ook belangrijke beoordelingscriteria voor de zogenaamde vlootschouw die Rijkswaterstaat iedere twee jaar organiseert. De vlootschouw is bedoeld om individuele talenten kansen te geven, maar het geeft ook het potentieel van de verschillende afdelingen weer. “In de vlootschouw brengen we in kaart welke kwaliteiten onze medewerkers hebben. Hierdoor krijgen we ook inzicht in waar onze talenten zitten die excelleren in onze kernwaarden, initiatiefrijk zijn en het potentieel hebben om door te groeien”, legt Visser uit. “Deze talenten krijgen de kans om versneld door te groeien via een talentenprogramma. Als onderdeel daarvan leiden zij bijvoorbeeld tijdelijk een bijzonder project. Of krijgen zij een directielid als persoonlijke coach.”

Diversiteit

Bij de instroom van nieuwe medewerkers is kwaliteit uiteraard een belangrijk selectiecriterium, maar niet het enige. Want omdat Rijkswaterstaat een afspiegeling van de samenleving wil zijn, hoopt de organisatie op een grotere instroom van vrouwen. “Op dit moment ligt het aandeel vrouwen bij ons op een derde. Dat mag hoger, ook in de top van de organisatie”, zegt Visser. “Twee jaar geleden telden we twee vrouwen onder onze zestien Hoofdingenieurs-directeur. Door een gerichte zoektocht is dat aantal inmiddels gestegen tot vijf.” Tweede punt van aandacht in het personeelsbeleid is de culturele diversiteit. “Om werkelijk een afspiegeling van de samenleving te zijn, moeten we op dat punt beter scoren. Op dit moment heeft slechts zeven procent van ons personeelsbestand een biculturele achtergrond. We streven op verschillende manier naar meer evenwicht op dat gebied. We investeren in bewustwording bij de leidinggevenden. Verder ontwikkelen we ideeën om de instroom van medewerkers met een biculturele achtergrond te bevorderen.” Een belangrijk middel daarbij zijn klankbordsessies met vertegenwoordigers uit de doelgroep. Die leiden regelmatig tot maatregelen waardoor Rijkswaterstaat ook voor hen aantrekkelijker wordt als werkgever. Hoewel Rijkswaterstaat dus nog niet alle organisatiedoelen heeft verwezenlijkt, is Visser tevreden over de tussenresultaten. “Ik ben vooral blij met de resultaten van ons onderzoek naar de medewerkerstevredenheid”, vertelt Visser. “Die is de afgelopen twee jaar gestegen van 6,8 naar 7,3. We zijn op de goede weg!”

Rijkswaterstaat

Koningskade 4, 2596 AA Den Haag
Telefoon: (070) 351 80 80
Fax: (070) 351 89 73
www.rijkswaterstaat.nl
 

Businessgoeroe Seth Godin: ‘Bedrijven komen alleen aan de top met vrijwilligers’

Hoe creëren organisaties werk waar mensen elke dag graag hun bed voor uitspringen? Businessgoeroe Seth Godin geeft het antwoord in zijn nieuwe boek. 'Je komt alleen aan de top met vrijwilligers.'

seth godin the song of significance Getty Images
Je leest nu: Businessgoeroe Seth Godin: ‘Bedrijven komen alleen aan de top met vrijwilligers’

Bestsellerauteur, spreker en ondernemer Seth Godin heeft een nieuw manifest opgesteld: The Song of Significance. De rode draad in zijn 144 ideeën: meer menselijkheid en vooral meer betekenis terugbrengen op de werkvloer.

De businessgoeroe heeft voor zijn 21ste boek onder meer aan meer dan 10.000 mensen in 90 landen gevraagd wat de omstandigheden waren in hun beste baan ooit. Bij de veertien keuzemogelijkheden kwamen telkens dezelfde naar  boven.

De top 4:

  • Ik was verbaasd over wat ik kon bereiken
  • Ik kon autonoom werken
  • Het team bouwde aan iets belangrijks
  • Ik werd behandeld met respect

Werken werkt niet langer

‘Managers denken dat het gaat over goed betaald worden om weinig te werken, maar die condities staan onderaan de lijst’, vertelt hij in een podcast voor Franklin Covey en The Business of Story. ‘Deze antwoorden wijzen juist op waardig en respectvol behandeld worden en op agency (het vermogen om te handelen, red.).’

Werken werkt niet langer, is de overkoepelende boodschap van Godin. Met zijn boek wil hij je aan het denken zetten, aanzetten tot verandering. ‘Het trauma en het ongemak dat we voelen op ons werk is niet onze schuld. De werkcrisis komt door het eindigen van het industriële tijdperk.’

‘We hebben uitgezocht hoe we machines steeds goedkoper en sneller konden maken. We hebben van mensen machines gemaakt. Managers gebruiken nog altijd hun macht en autoriteit om de baan die je gisteren al deed, vandaag sneller en goedkoper te doen.’

Bedrijven verbreken beloftes

Bedrijven houden zich niet langer aan hun beloften, legt hij uit in een podcast van Goodness Exchange. ‘Vroeger werd je in dienst genomen, je kon als je je werk goed deed opklimmen, en je kon veertig jaar bij hetzelfde bedrijf blijven.’

‘Daarna zijn bedrijven gestopt om zich aan hun beloftes te houden. Ze begonnen met outsourcen, met herstructureren, met mechaniseren en automatiseren. Mensen zijn resources. Ze worden nog altijd behandeld als voorwerpen die je na gebruik weg kan gooien.’

‘Hoe is het mogelijk dat chagrijnige miljardairs mensen via Twitter ontslaan, ze kleineren, bedreigen en daarmee wegkomen? Daar hebben we niet voor getekend. Laat ons bouwen aan een andere toekomst. Dé bouwsteen daarvan is menselijkheid.’

Lees ook: Tesla heeft Elon Musk harder nodig dan Twitter

Gezocht: bedrijven die het verschil maken

De oudere generaties reageren op de ‘valse beloftes’ met quiet quitting, burn-outs en depressies. De jongere generaties voelen zich minder ‘gegijzeld’, ze vertrekken sneller of beginnen voor zichzelf. ‘We moeten allemaal werken, maar waar je werkt is uiteindelijk jouw keuze.’

‘Bazen die hierdoor verrast worden, hebben niet opgelet.We hebben platformwerk, artificiële intelligentie en de gig-economie. De klassieke carrières zijn aan het verdwijnen. Mensen zijn nu op zoek naar de juiste gig.’

Organisaties die waarde creëren, zich verbinden, veranderingen bewerkstelligen en voldoende purpose bieden, zullen relevant blijven. Het zijn de bedrijven die echt gemist worden wanneer ze er niet meer zijn. Het zijn de bedrijven waar mensen het verschil kunnen maken.

De rest wacht een ‘race naar beneden’: alles moet steeds goedkoper en sneller, en die neerwaartse spiraal wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie.

seth godin
Seth Godin. Foto: Getty Images

Echte vaardigheden voor leiders

Wil je dat mensen elke dag graag hun bed uitspringen om aan de slag te kunnen gaan? Geef werknemers dan de autonomie, de waardigheid en het respect dat ze als mensen verdienen.

Leiders spelen hierin een cruciale rol. ‘Zij vertellen waar ze naartoe willen. Ze nodigen mensen uit om hem of haar vrijwillig te volgen. Ze geven je het vertrouwen om mee te doen en helpen je om daar te komen.’

Er moeten nieuwe beloftes komen, voor werknemers en werkgevers. ‘Het gaat niet over eisen, het gaat om beloftes waar we verantwoordelijkheid voor nemen. En het zorgen voor de tools die het mogelijk maken om die belofte waar te maken.’

Wat je daar onder meer voor nodig hebt, zijn wat Godin ‘echte vaardigheden’ noemt. Denk aan empathie, creativiteit, loyaliteit, weten te verbinden, overeenstemming kunnen bereiken en gevoel voor humor hebben. ‘Daarmee creëer je de omstandigheden voor een team om het beter te doen.’

‘De magie van echte vaardigheden is dat ze vooral over je houding gaan’, voegt hij daar nog aan toe. ‘Het mooie daarvan is dat je die kan aanpassen. Je kunt leren om eerlijker te zijn, om geduldiger te zijn, om aangenamer te zijn in de omgang.’

Het gevoel van kokoro

Mensen denken sinds de coronapandemie echt wel na of het de moeite waard is ‘om jou hun tijd te verkopen’, geeft hij nog mee. Als dat niet zo is, dan hou je alleen degenen over ‘die niets beters te doen hebben’. Kun je daarmee een goede en duurzame organisatie bouwen?

Godin verwijst in zijn boek naar een Japanse term: kokoro, afgebeeld als een huis en een hart. ‘Het is het gevoel dat je op je plek bent, dat je je met hart en ziel kan inzetten. Het betekent aanwezig zijn en iets betekenisvols creëren. Elke organisatie profiteert toch van mensen die zich zo voelen?’

Voordelen van vrijwilligers

‘Je komt alleen aan de top als je vrijwilligers hebt. Dat zie je ook in de sport. Als iedereen in je team erbij wil zijn, spelen ze anders, gaan ze anders met elkaar om. Die emotionele betrokkenheid is speciaal. Als mensen er zo voor kiezen om samen met jou die reis aan te vangen, maakt dat je leiderschap zoveel eenvoudiger.’

Wekelijks de nieuwsbrief van Management & Leiderschap ontvangen?

Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene en privacyvoorwaarden.

Hoe je dit alles nu precies moet doen, daar geeft Seth Godin het antwoord niet op in zijn boek. Je moet voor jezelf maar bepalen wat je meerwaarde is, wat je betekenis is, wat je wil veranderen aan jezelf, de markt of de wereld. Hij geeft alleen food for thought.

Lees ook: Na quiet quitting is loud leaving de nieuwste trend op de arbeidsmarkt