Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

De do’s en don’ts van agile werken

In samenwerking met House of Performance - Snel en flexibel inspelen op de veranderende wensen en eisen van de markt. Dat is nu nog belangrijker dan ooit. Kortcyclisch werken lijkt daarom juist nu de ideale oplossing. Maar agile werken het klinkt eenvoudiger dan het is.

tips agile werken
Foto: İrfan Simsar

Het succes van agile werken staat of valt met de juiste aanpak. Zeven do’s and don’ts voor organisaties die hun performance willen verbeteren door agile te werken.

1. Kies de juiste agile methode

Bij agile werken denken veel mensen in eerste instantie aan Scrum, waarbij teams in korte tijdspannes van enkele weken (de zogeheten ‘sprints’) een project uitvoeren. Scrum werkt goed bij relatief voorspelbare projecten, die in een vast stramien kunnen worden afgewikkeld. Maar er zijn ook andere agile-methodes die wellicht geschikter zijn voor jouw specifieke organisatie.

Kanban-methode

Neem bijvoorbeeld de Kanban-methode. Die is – in tegenstelling tot Scrum – niet tijdgebonden; er is geen sprake van een vast stramien van 2 tot 3 weken, met vaste events op vooraf bepaalde tijdstippen. Het team is alleen gefocust op wat op dát moment moet gebeuren; zodra een item is afgerond, gaat het team door naar het volgende.

Dat maakt Kanban geschikt voor lijnorganisaties die vooral ad hoc werken en hun itemlijst zo snel mogelijk willen wegwerken. Denk maar aan de klantenservice van een groot bedrijf. In zo’n situatie is Kandan wellicht geschikter dan Scrum.

Beslis per afdeling

Vaak kiezen organisaties voor 1 agile-methode voor de hele organisatie. Dat hoeft niet voor elke afdeling de beste oplossing te zijn. Denk vooral per team goed na over welk werk er precies wordt gedaan, en welke methode daar het best bij past.

2. Waak voor te veel bemoeienis van bovenaf

Bij het invoeren van een agile werkwijze is commitment vanuit het management erg belangrijk. Voorbeeldgedrag zorgt ervoor dat agile ook lager in de organisatie sneller wordt opgepikt.

Maar: waak voor al te veel bemoeienis van bovenaf. Bij agile worden beslissingen laag in de organisatie genomen. Toch voelen managers vaak de neiging om in te grijpen: door beslissingen terug te draaien, of door tóch de eigen prioriteiten door te drukken. Té veel bemoeienis zorgt ervoor dat het eigenaarschap niet bij de teams komt te liggen, waardoor agile niet van de grond komt.

3. Leun niet te veel achter

Het lijkt in tegenspraak met het vorige punt, maar ook te veel achteroverleunen doet agile geen goed. Agile is gebaat bij faciliterend of coachend leiderschap. Dat is niet hetzelfde als geen leiderschap. Ook binnen agile is het belangrijk dat er een manager is die kaders stelt, die de ‘stip op de horizon’ in de gaten houdt, en die ingrijpt als de situatie daar om vraagt.

4. Houd focus op het resultaat

Een kortere time-to-market. Een hogere klanttevredenheid. Meer eigenaarschap bij medewerkers. Agile werken heeft altijd een hoger doel. Toch verliezen veel organisatie die agile gaan werken, dat hogere doel langzaam maar zeker uit het oog. Agile wordt een doel op zich, in plaats van een middel om dat doel te bereiken.

Zorg er daarom voor dat je van meet af aan een helder doel definieert, met meetbare resultaten. En sta geregeld stil bij de vraag: zijn we nog op de goede weg?

5. Bespreek de resultaten na een sprint

Sprint succesvol afgerond? Veel organisaties denderen meteen door naar de volgende Scrum-sprint. Begrijpelijk, mensen en organisaties kijken graag vooruit en willen graag zo snel mogelijk naar hun einddoel. Toch is het goed om ook geregeld stil te staan en terúg te blikken.

  • Wat ging er goed?
  • Wat kan er beter?
  • En, in hoeverre berust het resultaat van de sprint op toeval?

Door regelmatig terug te blikken en te leren van eventuele fouten of onvolkomenheden, kweek je als organisatie een cultuur van continu verbeteren.

6. Stel teams divers samen

Ervaren én onervaren, jong en oud, voorlopers en achterblijvers, verschillende persoonlijkheden, mensen met achtergronden in verschillende sectoren: agile werken gedijt goed bij divers samengestelde teams, waarin verschillende soorten mensen zijn vertegenwoordigd.

Groot voordeel van een divers samengesteld team is dat teamleden van elkaar kunnen leren en om leren gaan met verschillende zienswijzen. Het gebalanceerd samenstellen van teams kost misschien meer tijd, maar leidt vaak tot versnelde innovatie.

Vergeet verder vooral niet om de teamsamenstelling regelmatig te veranderen, afhankelijk van de specifiek levensfase waarin een project of ontwikkeltraject zich bevindt. Of, in de woorden van organisatiedeskundige Peter Robinson: always change a winning team.

7. Agile werkwijze invoeren? Bezint eer ge begint

Een agile werkwijze invoeren is niet iets dat je ‘zomaar’ even doet. Agile grijpt behoorlijk in op je organisatie en vraagt vaak om flinke investeringen in termen van tijd en geld. Bovendien veroorzaakt agile werken in eerste instantie vaak een dip in de productiviteit; het kost nu eenmaal tijd om je agile écht goed eigen te maken.

Kortom: begin er niet zomaar aan. Denk vooraf goed na over wat je met agile wil bereiken en welke methode het beste bij dat doel past. Op die manier voorkom je dat agile werken een stille dood sterft of meer kost dan het oplevert.

Lees ook:

Lean vs Agile

Lean een overgewaaide hype en Agile the next thing? Echt niet! Lean en Agile zijn twee state-of-the-art managementfilosofieën die je helpen om in een veranderende omgeving je doelen te behalen. In deze whitepaper zetten we Lean en Agile naast elkaar.

Download gratis

De 6 ingrediënten van een effectieve game

Gamification is een schaalbare veranderaanpak, waarmee je blijvende gedragsverandering realiseert en prestaties op de werkvloer verbetert. Maar wat maakt een game nu effectief? Hoe zorg je dat het écht bijdraagt aan de gestelde doelen?

Download gratis
/