Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

De kosten en baten van data in balans houden

In samenwerking met Snowflake - De baten van het migreren naar een cloudplatform kunnen enorm zijn. Maar het inschatten van de operationele kosten geeft organisaties koudwatervrees. Waar moet je op letten?

Foto: Getty Images

Bij de afweging tussen een clouddataplatform of datacenter ligt het voor de hand om de Total Cost of Ownership in beschouwing te nemen. De TCO wordt in de basis berekend op basis van gebruik van de cloudinfrastructuur. De meeste clouddiensten hanteren tarieven voor de gebruikte resources en/of het aantal gebruikers. Maar de TCO omvat ook kosten als het trainen van personeel, prijzen bij eventuele opschaling, het inrichten van iets als een data marketplace, het onderhouden van redundancy van de systemen, en veel meer. Het is geen sinecure om deze kosten allemaal op de radar te hebben en als dat wel lukt, moet het worden afgezet tegen de waarde die het gebruik van het platform oplevert.

Beginnen met kosten bepalen

Maar hoe doe je dat, de TCO en de ROI vaststellen? Met een datacenter zie je sneller het kostenplaatje met de aanschaf van servers, inzet van personeel en implementatie binnen de organisatie. Maar dat is een vaste infrastructuur. Met een flexibele infrastructuur waarbij potentieel het gebruik groeit, en de kosten daarmee ook, is dat lastiger. Dat maakt de financials die over de beslissing gaan om al dan niet te migreren nerveus.

Toch lijkt er een duidelijk voordeel, omdat andersom de initiële investering van een datacenter groot kan zijn, terwijl een cloudoplossing pas geld kost op het moment van gebruik. Je loopt als organisatie daarom niet het risico te veel te betalen voor resources die je uiteindelijk niet nodig hebt, zoals met een eigen datacenter, zo is de gedachte. De kosten die een eventuele gebruiksgroei van de cloud met zich meebrengen, heeft de organisatie ook als de vraag toeneemt met een datacenter. De uitgaven daar vertalen zich naar de aanschaf van extra serverracks. Vervolgens is er natuurlijk geen daling van de kosten te realiseren als het gebruik toch weer afneemt.

Voor het bepalen van de cost of ownership voor het datacenter danwel de cloud is er een aantal zaken om te beoordelen:

  • Licentiëring
  • Operationele kosten
  • Verborgen kosten (denk daarbij aan implementatiekosten en de prijs van downtime)
  • Training van personeel

Houd bij het datacenter specifiek rekening met:

  • Aanschafkosten (servers en denk ook aan de ruimte)
  • Onderhoud van de infrastructuur (updates, upgrades, configuratiebeheer)
  • Energieprijzen

Houd bij cloudplatforms specifiek rekening met:

  • Orkestratietooling
  • Vaardig personeel

De cloudmigratie levert op het eerste gezicht al snel kostenvoordelen op ten opzichte van een on-premises datacenter, maar het bepalen van de exacte TCO blijft een uitdaging voor veel bedrijven. De beste manier volgens cloudconsultants is om een verdeling te maken op basis      van twee soorten kosten. Behandel de cloudkosten hetzelfde als bijvoorbeeld investeringen in telecom: welk deel is een vaste uitgave en welk deel kan hoger of lager uitvallen? En wat is de bandbreedte aan kosten die je bereid bent daar te dragen?

Inzoomen op baten

Voor menig organisaties voelt het veiliger om de huidige status quo te handhaven, omdat de kosten en risico’s daar bekend zijn. Maar het levert al een ander gesprek op wanneer je behalve de kosten ook inzoomt op baten. De vraag van uit de c-suite is dan ook een heel simpele: wat levert het cloudplatform op dat niet net zo goed met het aanwezige on-premises data-opslag bereikt kan worden?

Virtualisatie is een zo’n voordeel. Daarbij zijn gegevens binnen het platform in virtuele instances te benaderen. Dat is een voordeel dat onder meer wordt aangehaald door Sudaman Thoppan Mohanchandralal van Allianz Benelux en ook door Iliana Iankoulova van Picnic, die allebei onder meer om deze virtualisatieoptie hebben geopteerd voor Snowflake als dataplatform. ‘Als je data verhuist van de ene naar de andere plek, creëer je toch weer datasilo’s. En dat is precies wat we niet willen doen,’ zegt Sudaman.

Voordelen ten opzichte van on-premises

Een ander voordeel, en waarschijnlijk het grootste pluspunt van een integraal dataplatform, is het ontsluiten van álle data. Elke organisatie heeft gegevens uit een hoop verschillende bronnen en het is geen sinecure om die doorzoekbaar te maken, laat staan dat data gekoppeld kan worden en voor nieuwe doelen ingezet kan worden. Een dataplatform biedt organisaties de mogelijkheid om data effectief in te zetten en nieuwe business-cases aan te boren.

Een van de dingen die lastig mogelijk is met een gefragmenteerd systeem, is bijvoorbeeld het onmiddelijke uitrekenen van individuele polistarieven en uitkeren van schadeclaims. Een nieuwkomer als fintechbedrijf Lemonade steekt concurrenten in de markt naar de kroon met een simpel assurantieproduct. De aanbieder zorgt ervoor dat klanten direct na aanmelding een op maat gemaakte verzekeringspolis hebben. Aan de hand van klantgegevens, modellen en machinelarning worden klanten niet alleen direct verzekerd, ook worden claims binnen een dag uitbetaald, waar dat bij reguliere verzekeraars weken duurt.

Lees ook: Zo helpen data-inzichten Picnic en diens klanten

Kapitaalbesparingen in operationele kosten

Ook de transacties tussen bijvoorbeeld zorgverzekeraars en apothekers worden verbeterd met een clouddataplatform. Apotheken schaffen medicatie aan en worden bij uitgifte aan hun klanten betaald door de verzekeraars. Deze vergoedingen worden automatisch verwerkt en met behulp van een data-analyticsplatform worden miljoenen transacties geanalyseerd om te zien waar betalingen stokken. Gewapend met deze informatie kunnen zulke bottlenecks aangepakt worden, zodat zorg soepeler kan worden verleend.

De overstap op cloud voor kostenreductie lijkt, de TCO en ROI bekijkend, een logische keuze, maar toch valt die besparing vaak tegen. Dat komt doordat bedrijven zich blindstaren op de besparing aan de kapitaalzijde, maar te weinig rekening houden met de groeiende operationele kosten. De overstap naar cloud voor een pure kostenbesparing ligt dan ook ingewikkeld, maar de ROI is veel groter dan een potentiële verlaging van de kosten. Met het aanboren van nieuwe businessmodellen en om competitief te zijn met startups en techbedrijven, maakt de overstap naar een datacloud organisaties toekomstbestendig en kan disruptie worden gepareerd.

Zo verdien je aan je data

Zo verdien je geld aan je data

Iedereen heeft data, maar niet iedereen verdient eraan. Dat is zonde want er blijven in Nederland miljarden euro’s op tafel liggen. Lees hoe ING, Flixbus en VodafoneZiggo het slim aanpakken. Als bonus krijg je een stappenplan om zelf aan de slag te gaan.

Download gratis

E-book: Cloud Data Lakes For Dummies

Of je nu jouw eerste datameer aanlegt of een bestaande wilt bijwerken, dit boek biedt ideeën om jouw zakelijke en technologische doelen te bereiken.

Download ebook

E-book: Cloud Data Warehousing For Dummies

Hoe kan jouw organisatie de kracht van enorme hoeveelheden gegevens gemakkelijk en betaalbaar benutten om efficiënter onbewerkte gegevens om te zetten in waardevolle bedrijfsinformatie? Dit e-book laat zien hoe meer gegevens de deur openen naar meer en grotere kansen, die bijna altijd gepaard gaan met even grote uitdagingen.

Download ebook

E-book: Data Sharing For Dummies

In dit e-book lees je hoe jouw organisatie snel en gemakkelijk één op één, één op veel en veel op veel relaties smeedt om gegevens op nieuwe en fantasierijke manieren te delen. Zo beperk je de tijd voor inzicht tot een nooit eerder mogelijk niveau.

Download ebook
/