Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Dorine Burmaje: overheid moet zich beter leren presenteren

Je leest nu: Dorine Burmaje: overheid moet zich beter leren presenteren

Overheid en bedrijfsleven praten vaak langs elkaar heen, ziet de bestuurs­voorzitter van het Kadaster, Dorine Burmanje. "Deel elkaars dilemma's, dan gaan er werelden open."

 

Probleem

"De overheid en het bedrijfsleven praten langs elkaar heen. Het bedrijfsleven voelt zich soms onvoldoende gehoord en ook onbegrepen. Er klinkt kritiek op de overdaad aan regels, trage besluitvorming en soms wat ondoorgrondelijke besluiten."

Analyse

"De overheid en het bedrijfsleven denken en praten vanuit een andere wereld. De politieke verantwoordelijkheid en het kunnen worden afgerekend op processen waar echte controle moeilijk zo niet onmogelijk is, leidt tot de onbedwingbare neiging regels te stellen. In essentie zit het probleem op drie punten: de taal wordt niet begrepen, de manier van beleid ­maken is ondoorgrondelijk en de voorspelbaarheid laat te wensen over."

Oplossing

"We zoeken manieren waarop overheid en bedrijfsleven elkaar versterken. Wat zeer ­verhelderend werkt, zijn stages over en weer. Het delen van elkaars dilemma's. Dan gaan er werelden open. De overheid moet zichzelf ook beter presenteren. Het beleid en de keuzes die ­gemaakt worden, mogen wel met meer flair,  zelfvertrouwen en trots gepresenteerd worden. Dat maakt het ­beleid ook inzichtelijker.

Bovendien moeten de lijnen tussen politiek en bedrijfsleven korter. Zo ­kunnen  effecten duidelijk worden, vóór het beleid wordt vastgesteld. Met het ­Kadaster ­proberen we momenteel zo'n strategische dialoog handen en voeten te geven. Dat betekent niet dat er geen onwelgevallige politieke keuzes worden gemaakt – zeker niet – maar wel dat er vooraf met het bedrijfsleven wordt gepraat. Dat gaat ook over de effecten die bepaalde procedures van ons – de overheid – hebben op de ­bedrijfsvoering van het bedrijfsleven. Wellicht kan dat anders worden ingericht, beter op elkaar worden afgestemd.

De overheid heeft al veel geleerd van het ­bedrijfsleven. Kijk naar de zelfstandige ­bestuursorganen, de ZBO's. Die opereren ­effectief en efficiënt. Het gaat erom publieke taken in te vullen met een bedrijfsmatige organisatie. Ik heb het dan over maatschappelijk betrokken ondernemen, waarbij je de betrokkenheid onderdeel maakt van de bedrijfsdoelen."

Dorine Burmanje?

Dorine Burmanje (Waalwijk, 1954) is voorzitter van de raad van bestuur van het ­Kadaster. Daarvóór was zij ­secretaris-directeur van een waterschap. In haar huidige rol als bestuursvoorzitter werd zij in 2007 genomineerd als overheidsmanager van het jaar. Burmanje overbrugt de kloof tussen de overheid en het bedrijfs­leven: zij is lid van de raad van commissarissen van ­Sligro Food Group.                                                     

De derde dinsdag in januari is Big Improvement Day (BID), een uniek congres dat de brug slaat tussen bedrijfsleven en overheid. ‘Kopgroepen' die aan de slag zijn gegaan met thema's zoals ondernemerschap en leiderschap brengen verslag uit. Ook krijgt dé ondernemer van 2009 de BID Award uitgereikt. Stemmen? Ga naar ­bigimprovementday.nl.