Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

15 levenslessen van ervaren managers: wat maakt een goede baas?

Aan onze managers stellen we steeds hogere eisen. 15 ervaren managers delen hun levenslessen voor managers die net komen kijken.

Levenslessen van ervaren managers
Foto: Getty Images

15 levenslessen van ervaren managers

We stellen steeds steeds hogere eisen aan onze managers. In dit artikel delen 15 ervaren managers hun levenslessen ter inspiratie voor managers die net komen kijken. We stelden ze de vraag: wat maakt een goede manager? Of: wanneer ben je een goede baas?

Levenslessen ervaren manager: Marc Loo#1 Ontwikkel je soft skills

Marc Loo, Director Sales Simac IT NL

“Jonge managers kunnen nog veel vaardigheden ontwikkelen. Opvallend is dat zij vaak bezig zijn met de ‘harde’ zaken binnen een bedrijf en het gevoel hebben dat zij zich moeten bewijzen met cijfers en targets. Hierbij verdwijnt het belang van de organisatiecultuur vaak naar de achtergrond.

Wat vergeten wordt is dat medewerkers niet loyaal zijn naar strategie, maar wel naar cultuur. Het valt op dat de jonge managers niet altijd in de gaten hebben hoe groot hun invloed is en dat zij de ambassadeurs zijn van hun eigen bedrijfscultuur. Ze hebben, ook binnen grote ondernemingen, wel degelijk invloed op die cultuur.

Het ontwikkelen van ‘soft skills’ is essentieel voor het succes van jonge managers. Onthoud daarnaast: strategieën kunnen gekopieerd worden, maar je bedrijfscultuur is uniek.”

Medewerkers zijn niet loyaal naar de strategie, maar wel naar de cultuur.

Levenslessen ervaren manager Albert van Reenen#2 Kijk verder dan je evenbeeld

Albert van Reenen, Director Sales & Recruitment (Interim)

“Kijk verder dan je evenbeeld. Veel managers stappen in de valkuil om bij de samenstelling van een team mensen te selecteren die op henzelf lijken. Logisch, want je begrijpt de ander sneller, het gedrag is voorspelbaarder en een samenwerking voelt heel constructief als je het vaak met elkaar eens bent.

Toch is het zaak hiermee te breken. Hoe onnatuurlijk het misschien ook lijkt, managers die uitmuntende teamprestaties willen neerzetten moeten zich openstellen voor diversiteit.

Zowel de productiviteit als de innovatie is hoger wanneer de teamsamenstelling een mix is van mannen, vrouwen, achtergronden, competenties en karakters. Juist die verschillen maken een team als geheel sterker.”

Juist die verschillen maken een team als geheel sterker.

Levenslessen ervaren manager Linda Verweij

#3 Stel de waaromvraag

Linda Verweij, COO SPS

“Goed managen vraagt om continue verandering. Om hiermee te kunnen omgaan, moet je nieuwsgierig blijven en altijd de waaromvraag blijven stellen, ofwel: dit deel van het kind in jezelf te bewaren.

Door de vraag achter de vraag te weten, kom je erachter waarom collega’s deze vragen stellen en kun je pas écht de helpende en adviserende rol op je nemen. Door de waaromvraag te stellen ontdek je ook nieuwe zienswijzen en komen capaciteiten van medewerkers naar boven waarvan je nog geen weet had.

Alleen door je open te stellen voor andere meningen kun je je verder ontwikkelen en krijgt je managersrol steeds diepere betekenis. Omarm verandering en laat je verrassen door nieuwe inzichten die je krijgt als je écht luistert naar je omgeving.”

Je moet een deel van het kind in jezelf bewaren.

Levenslessen ervaren manager Emiel Putman#4 Stimuleer authenticiteit

Emiel Putman, Founder / CEO Fellowmind

“Veel bedrijven spelen in de eredivisie, maar hebben het talent in huis om in de Champions League te spelen. Zonde! Het klinkt misschien triviaal, maar ieder mens heeft talenten en als manager zie ik het als één van mijn hoofdtaken om deze te laten floreren.

Hoe? Door authenticiteit te stimuleren. Medewerkers die zichzelf zijn en zichzelf goed kennen, zijn als de beste in staat om hun talenten optimaal aan te spreken. Het loont dan ook de moeite om te investeren in een programma dat dit faciliteert.

Bovendien zorgen bevlogen medewerkers voor bijzondere klantervaringen. Door te vertrouwen op de talenten van anderen, kun je jezelf als manager misbaar maken en naar ongekende hoogte groeien.”

Medewerkers die zichzelf zijn en zichzelf goed kennen, zijn als de beste in staat om hun talenten optimaal aan te spreken

Levenslessen ervaren manager Jesse Thiel#5 Werk slim samen

Jesse Thiel, Managing Director Sales Q4inc

“Het klinkt misschien triviaal, maar ‘smart collaboration’ of slim samenwerken (en het faciliteren daarvan) is mijn belangrijkste levensles op managementgebied.

Samenwerken is alleen succesvol als je als manager transparant bent over de besluitvorming en helder communiceert. Teams die het einddoel goed voor ogen hebben zijn meer betrokken en werken beter samen. Ook tussen directieleden onderling kan er op het gebied van samenwerken nog veel terrein gewonnen worden.”

Samenwerken is alleen succesvol als je transparant bent over de besluitvorming en helder communiceert.

Levenslessen ervaren manager Michiel Alkemade#6 Meerdere wegen leiden naar Rome

Michiel Alkemade, owner & managing partner Smart Profile:

“Als leidinggevende heb je de taak anderen te laten groeien. Door ervaring weet je hoe je bepaalde zaken moet aanpakken en oplossen, maar medewerkers weten dat wellicht nog niet. Houd als manager het doel voor ogen en raak daarom niet gefrustreerd als je collega een andere aanpak kiest. Er zijn immers meerdere wegen die naar Rome leiden.

Accepteer daarom de 80 procent-oplossing en focus niet op de 20 procent die jij anders zou hebben gedaan. Vergeet hierbij geen complimenten te geven. Jij en je organisatie groeien alleen als iedereen fouten kan maken en kan groeien in haar of zijn rol.”

Accepteer de 80 procent-oplossing en focus niet op de 20 procent die jij anders zou hebben gedaan.

Levenslessen ervaren manager Sabine Palinckx#7 Maak het transparant

Sabine Palinckx, Co-founder Superkop

“Geef je team toegang tot de informatie die je zelf als manager ook hebt. Dit helpt hen de juiste zakelijke beslissingen te maken. Wees daarbij vooral niet bang, je hebt immers een team samengesteld van professionals. Vertrouw hen en behandel hen ook als professionals, want daar krijg je veel voor terug.

Door iedereen inzicht te geven stimuleer je namelijk het hele team om interactief samen te werken en creatief te zijn. Zo creëer je een zelfsturende organisatie, en daarmee bereik je mijns inziens het beste resultaat. Wedden dat ze met een oplossing komen waar je zelf nog niet eens aan gedacht had?”

Wedden dat ze met een oplossing komen waar je zelf nog niet eens aan gedacht had?

Levenslessen ervaren manager Geert Degezelle

#8 Culture eats strategy for breakfast

Geert Degezelle, Executive Vice President Telenet

“Hoe belangrijk beleid en strategie ook zijn, het gaat in de eerste plaats om de mensen en cultuur in een organisatie. De rest volgt daar uit. Zoals Peter Drucker terecht zei: culture eats strategy for breakfast. Een team dat in harmonie opereert, dat is de prioriteit.

Als Belg die leiding geeft aan een Nederlands bedrijf heb ik geleerd dat cultuurverschillen aandacht vragen, voordat je die harmonie kunt bereiken. De Nederlandse directheid zorgt ervoor dat je als teamleider goede feedback krijgt, maar het vraagt wel een andere manier van werken.

Zo is in België een beslissing het eindpunt, maar in Nederland kan dit juist het startpunt zijn voor verdere discussie. Organisaties kunnen onderling net zo verschillen qua cultuur en daarmee moet je als leider rekening houden.”

Een team dat in harmonie opereert, dat is de prioriteit.

Levenslessen ervaren manager Aksel Dorel#9 Mensen doen wat jij dóét, niet wat je zegt

Aksel Dorèl, Managing Director Motiv ICT Security

“Aksel, jij denkt nu dat mensen doen wat jij zégt. Vergeet het maar: mensen doen wat jij dóét. Dat is de eerste les die ik van mijn directeur meekreeg toen ik net aangesteld werd tot manager. Jaren later blijkt dit een belangrijke les geweest te zijn. Inderdaad, jouw rol als manager is een voorbeeld voor alle werknemers. Het zit ‘m zelfs in de kleine dingen; op tijd komen en niet fout parkeren.

Ook wil ik als tip meegeven: begin bij het eind. Als je iets wilt bereiken, zorg dan dat de stip op de horizon bij iedereen duidelijk is. Niet alleen goed leiderschap, maar ook communicatie is daarvoor belangrijk. Benadruk gaandeweg zowel het belang voor de individuele medewerker als voor de organisatie in zijn geheel. Zo weet men niet alleen wat bereikt moet worden, maar ook hoe en waarom. Wees onvermoeibaar in het herhalen van de doelstelling en laat merken wie welk aandeel heeft om die stip te bereiken.”

Wees onvermoeibaar in het herhalen van het doel en laat merken wie welk aandeel heeft om die stip te bereiken.

Levenslessen ervaren manager Seger Theuns#10 Wees eens stil

Seger Theuns, Managing Director myBrand:

“Wees eens stil. Stel je open en luister aandachtig en oprecht. Met deze houding kunnen managers de veelbesproken bottom-up benadering in de praktijk brengen. Dat het zinvol is om het hele team te betrekken bij de besluitvorming, wordt in managementliteratuur unaniem bevestigd.

Afgelopen jaren heb ik hier veel ervaring mee opgedaan. Betrek je het team niet op tijd, dan moeten ze eerst bijgepraat worden en dat leidt af van het besluit waarom het werkelijk draait. Het is ook belangrijk om teamleden goed te informeren, zodat ze écht kunnen participeren en vanuit een eigenaarsrol waarde kunnen toevoegen. Vergeet tenslotte niet om ook de bottom-up benadering, bottom-up in het team te introduceren. Pas dan is de hele organisatie verantwoordelijk.”

Vergeet niet om de bottom-up-benadering ook bottom-up te introduceren. Pas dan is iedereen verantwoordelijk.

Levenslessen ervaren manager Serge Leclercq#11 Succes boek je samen

Serge Leclercq, Sales Leadership at Informed Group

“Successen boek je niet alleen, die boek je samen. Dat is een van de belangrijkste lessen die ik in mijn carrière heb opgedaan. Als jouw klant je ziet als pure leverancier, zit je fout. Hoe zorg je ervoor dat je die fout niet begaat? Door dicht bij de klant te staan, verantwoordelijkheid te nemen en proactief te werk gaan. Voorkom dat klanten ergens om gaan roepen, zorg dat je hen altijd voor bent in hun behoeften.

Onderschat niet hoe belangrijk het is om te weten wat er speelt in het bedrijf én in de markt. Op de juiste manier investeren in relaties is de sleutel tot mooie resultaten. Zo word je een gesprekspartner en bouw je de juiste band op. En juist dat betaalt zich uiteindelijk terug. Deze kennis is niet samengevat in cursussen of boeken. Vertrouw op je boerenverstand, daar kan niets tegenop!”

Als jouw klant je ziet als pure leverancier, zit je fout.

Levenslessen ervaren managers Loes Dingemans#12 Neem mensen serieus

Loes Dingemans, Managing Director International Hotel Management Group

“Ik geloof in de kracht van collectieve intelligentie. Als je met talentvolle mensen werkt, neem hen dan ook serieus. Stimuleer iedereen om mee te denken. Het beste idee komt niet per se uit jouw koker. De kunst is om daarvoor open te staan en vanuit deze collectieve intelligentie het beste idee te destilleren. Voorwaarde is wel dat de ambitie en doelen van de organisatie duidelijk zijn en dat je deze blijft delen.

En verder: blijf wakker!

Eigenlijk zou je iedere dag weer moeten beginnen alsof je in de schoenen staat van een externe consultant. Wat zie je? Wat zou nog beter kunnen? Draagt alles bij aan de ambitie van de organisatie? En bovenal: ben je als manager slechts je functie aan het uitoefenen of breng je je organisatie en jouw mensen echt iedere dag weer een stap verder richting de ambitie? Die dagelijkse frisse blik is onnoemelijk belangrijk!”

Eigenlijk zou je iedere dag weer moeten beginnen alsof je in de schoenen staat van een externe consultant.

Levenslessen ervaren manager Frank Arts#13 Doe eens niets

Frank Arts, Founder en CEO van Enable-U

“Durf een leider te zijn en doe ook eens een keer niets! De leiding durven nemen, heeft alles te maken met handelen vanuit geloof, visie en inspiratie en niet met autoritair gedrag. Zodra je mensen laat zien wat er allemaal mogelijk is en wat daarvoor nodig is, kun je het aan je mensen overlaten.

Geef hen de ruimte om hun eigen energie, kennis, kunde en creativiteit aan te wenden. Alleen zo laat je het ecosysteem (medewerkers, partners en klanten) in actie komen. Veel managers zitten behoorlijk in de actiemodus, wat leidt tot een nerveuze toestand en geven geen tijd, ruimte en aandacht. Als je dit wel doet, creëer je kansen voor nieuwe mogelijkheden.”

Zodra je mensen laat zien wat er allemaal mogelijk is en wat daarvoor nodig is, kun je het aan je mensen overlaten.

Levenslessen ervaren manager Wido Potters#14 Vier successen samen

Wido Potters, Manager Support en Sales bij BIT

“Zorg dat je medewerkers de ruimte krijgen om een ontwikkelde oplossing te claimen. Het is belangrijk om daarbij je eigen ego opzij te zetten en om echt open te staan voor hun suggesties. Ik vind het dan ook heel belangrijk om successen samen te vieren.

Medewerkers die erkenning krijgen voor hun werk, zullen immers vaker proactief suggesties delen die de business vooruit helpen. Daarmee inspireren zij op hun beurt weer andere medewerkers om net dat stapje extra te doen. Dit maakt jou de trotse manager van een topteam.”

Medewerkers die erkenning krijgen voor hun werk, delen vaker proactief suggesties die de business vooruithelpen.

Levenslessen ervaren manager Hen Snackers#15 Zorg voor tegenspraak

Hen Snackers, Private Investor & Advisor

“Managers die op een ijzeren troon zitten en alleen van hun eigen kwaliteiten uitgaan, zijn geen lang leven beschoren. Het klinkt niet direct logisch, maar tegenspraak is een van de meest waardevolle adviezen die managers kunnen krijgen.

Jonge managers zien tegenspraak vooral als gedoe; zonde van hun tijd. Zij huren dure adviseurs in om hen een spiegel voor te houden. Maar het zijn de eigen medewerkers die dit beter kunnen.

Stimuleer tegenspraak door medewerkers bij strategische sessies te betrekken. Zorg ervoor dat zij vertrouwen krijgen in hun eigen visie en laat hen deze ventileren. Neem hun kritiek mee en zorg voor discussie, daar is nooit iemand slechter van geworden.”

Wekelijks de nieuwsbrief van Management & Leiderschap ontvangen?Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene en privacyvoorwaarden.

Van discussie is nooit iemand slechter geworden.

Meer lezen over management & leiderschap? Lees hier de belangrijkste inzichten over management en leiderschap en onmisbare ervaring uit de praktijk. De nieuwe generatie leider is empathisch en analytisch met oog voor mens, bedrijf en maatschappij. Next Generation Leadership.

Wat zijn de belangrijkste levenslessen van ervaren managers?

Welke vaardigheden zijn belangrijk voor een manager?

Marc Loo: “Het ontwikkelen van ‘soft skills’ is essentieel voor het succes van jonge managers. Onthoud daarnaast: strategieën kunnen gekopieerd worden, maar je bedrijfscultuur is uniek. Medewerkers zijn niet loyaal naar de strategie, maar wel naar de cultuur.”

Hoe stel je als manager een goed team samen?

Albert van Reenen: “Stel je als manager open voor diversiteit. Zowel de productiviteit als de innovatie is hoger wanneer de teamsamenstelling een mix is van mannen, vrouwen, achtergronden, competenties en karakters. Juist die verschillen maken een team als geheel sterker.”

 

Hoe geef je je rol als manager meer betekenis?

Linda Verweij: “Alleen door je open te stellen voor andere meningen kun je je verder ontwikkelen en krijgt je managersrol steeds diepere betekenis. Omarm verandering en laat je verrassen door nieuwe inzichten die je krijgt als je écht luistert naar je omgeving.”