Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

3 x duurzaam zaken doen in het buitenland

3 x duurzaam zaken doen in het buitenland
Je leest nu: 3 x duurzaam zaken doen in het buitenland

De Fransman is risicoavers, een Zweed wil harde cijfers. Hier moet je rekening mee houden als je duurzaam zaken doet over de grens.

Jacobine Das GuptaJacobine Das Gupta (foto rechts), sustainability manager bij DSM, heeft veel ervaring met het overbruggen van cultuurverschillen. Ze werkte onder meer zeven jaar in Frankrijk en schreef een boek over duurzaam ondernemen en innovatie. Ze wijdde een hoofdstuk aan de invloed van cultuur op mvo en duurzaamheid. Das Gupta heeft onderzoek gedaan onder sustainability managers in verschillende Europese landen. Er is volgens haar een duidelijk verschil tussen Noord- en Zuid-Europa als het gaat om de houding ten aanzien van duurzaamheid. Een reis door duurzaam Europa aan de hand van Das Gupta:

Bestemming 1: Zuid-Europa

De Zuid-Europese bedrijfscultuur is sterk hiërarchisch. De baas bepaalt en beslist. Daarnaast zijn werknemers meerrisicomijdend, vertelt Das Gupta: ‘In Frankrijk wordt vanaf school geleerd veilige keuzes te maken. Het nadeel is dat dit open innovatie in de weg staat. Het is daarom bijvoorbeeld lastiger om samen te werken met toeleveranciers om nieuwe oplossingen te bedenken.’ Een voordeel van deze meer hiërarchische structuur is dat Zuid-Europese bedrijven wel snel stappen kunnen zetten als aan de top wordt besloten dat er iets moet gebeuren. Een voorbeeld van zo'n bedrijf is Danone, dat in drie jaar zijn CO2-uitstoot met 30 procent verminderde.

Het denken over mvo is in Zuid-Europa geworteld in sociale rechten. ‘In Frankrijk is mvo begonnen met de principes van solidariteit, vrijheid, gelijkheid en broederschap. Het ecologische aspect is daarna gekomen.’ Als het gaat over mvo wordt dit in Zuid-Europa dan ook in eerste instantie geassocieerd met arbeidsomstandigheden.

Bestemming 2: Noord-Europa

In Nederland en andere Noord-Europese landen zijn organisaties minder hiërarchisch. Ook is er minder angst om te falen. Das Gupta: ‘In Noord-Europese landen weten we dat als je iets gaat proberen het goed kan gaan, of niet goed. Samenwerken in de keten heeft daardoor meer kans van slagen.’ Een nadeel van plattere organisaties is dat consensus nodig is voor besluitvorming. Het betrekken en overtuigen van alle partijen kan veel tijd kosten, waardoor soms wordt ingeboet aan de snelheid.‘

Bestemming 3: Scandinavië

Scandinavische landen lijken wat betreft de bedrijfscultuur op Nederland. Maar als het gaat om het denken over duurzaamheid zijn de verschillen groot. Mvo is in Scandinavië nog dieper geworteld in de natuur. Das Gupta legt uit: ‘Er is een algemeen begrip dat de natuur van ons allemaal is. Iedereen mag overal gaan en staan waar hij wil als hij de plaats maar zo achterlaat als hij deze heeft aangetroffen.’ Volgens Das Gupta zijn Scandinavische burgers ervan doordrongen dat duurzaamheid absoluut noodzakelijk is. ‘Dit is dan ook heel ander startpunt dan in andere landen, waar duurzaamheid langzaam onderdeel wordt van het ontwikkelen van producten en diensten.’

De Scandinavische landen hebben altijd voorop gelopen met duurzaamheid. Dit betekent dat bedrijven die een duurzaam product aan de man willen brengen niet aan kunnen komen met een onduidelijk verhaal. ‘Als je een duurzame oplossing zegt te bieden, zul je de voordelen voor het milieu of de sociale impact met cijfers moeten onderbouwen Je moet je data op orde hebben. De eisen van consumenten met betrekking tot transparantie over de duurzaamheidseffecten van producten worden steeds belangrijker. Dit wordt ook in de andere Europese landen steeds belangrijker.'

Meer over duurzaamheid?