Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Zo procedeert New York Pizza tegen een franchiser

Conflicten met muitende franchisers, het overkomt snelgroeiende formules wel vaker. Hoe kun je die juridisch bestrijden? New York Pizza leverde vrijdag een goed praktijkvoorbeeld.

New York Pizza daagde franchiseondernemers Bert van der Plas en Eugene de Bles vrijdag voor de rechter. Vooraf hadden de twee vertrouwen in een goede afloop. Na afloop wat minder, zo leek bij monde van de advocaat. Die vertelde in de gang aan de advocate van New York Pizza dat hij zich ‘weinig keren zo kansloos heeft gevoeld’. Ook de rechter klonk niet positief: die zei ‘dat de gedaagden veel risico lopen als ze niet een schikking zouden proberen te treffen’.

Voorlopig resultaat: oprichter Philippe Vorst wijst een schikking af. Dat doet de volgende vraag rijzen: hoe heeft New York Pizza deze franchiser bestreden? Lees de volgende negen beschuldigingen van New York Pizza, inclusief de verweringen van de advocaten.

1. De franchiser leverde bestellingen vaak veel te laat.

De franchiser leverde slechts 52 procent van de bestellingen op tijd. Bij New York Pizza overschrijden ondernemers de tijd wanneer ze een bestelling later dan een half uur leveren. Volgens de statistieken van New York Pizza komen gemiddeld 85 procent van de bestellingen op tijd aan. NYP Zoetermeer zat dus ruim onder dat gemiddelde.

Geen verweer van de advocaat.

2. De franchiser communiceerde op onvriendelijke wijze met klanten.

De franchiser heeft volgens een aantal getuigenverslagen zich op meerdere manieren schuldig gemaakt aan slechte customer service. Klanten die hun pizza’s niet op tijd zagen aankomen en daarover belden met NYP Zoetermeer, kregen te horen dat ze de pizza’s dan maar zelf moesten komen afhalen. Bij een aantal klanten die telefonisch klachten doorgaven, werd de hoorn op de haak gegooid.

Verweer van de advocaat van de franchiser:

“Mensen die een beetje bekend zijn met de wereld van pizzabakkers, en misschien onderschat ik uw kennis hierover wel (tegen de rechter, red.), weten dat er nogal wat cowboys in actief zijn. Het gaat er in de communicatie ruiger aan toe, dan bijvoorbeeld de gemiddelde pomphouder. Dat is misschien niet zo elegant, maar dat hoort er een beetje bij.”

De rechter:

“Dit vind ik geen goed excuses. Als het nu zou gaan om vrachtwagenchauffeurs, dan had ik daar misschien nog een beetje in mee kunnen gaan. Maar in de kern is het sowieso een slecht argument.”

3. De franchiser stelde zich niet constructief op.

Volgens de leiding van New York Pizza was er al vroeg sprake van ‘een stroeve relatie’ met de franchiser. De ondernemers kwamen nauwelijks opdagen bij meetings van de franchiseraad, het orgaan waarin franchisers een stem hebben in het beleid. Vanaf 2007 zou de locatie Zoetermeer meerdere vertegenwoordigers van de keten de deur geweigerd hebben. In de rechtszaal gaven twee vertegenwoordigers aan dat ze samen vijf maal de toegang werden ontzegd. “En nog een aantal andere collega’s is hetzelfde overkomen. De reden daarvoor? Het leek erop dat de heren boos waren over mailtjes die de organisatie had gestuurd, waarom weten we ook niet.”

New York Pizza zegt tot aan 2011 op meerdere manieren geprobeerd te hebben om de band te versterken met de franchisers. Van een mildere manier van communiceren tot het geven van extra begeleiding om aan de doelstellingen van het bedrijf te voldoen. De advocaat van New York Pizza: “Als er om verbetersuggesties van de franchisers gevraagd werd, dan kreeg New York Pizza te horen dat het zelf maar suggesties moest geven. Dan zouden zij wel kijken of ze er wat mee konden. Fout! Een franchiser is een ondernemer en gedraagt zich daar naar.”

Lees ook:

Philippe Vorst: ‘Franchisers zijn moeilijk in te schatten

New York Pizza zet rechtszaak door

Zo werd New York Pizza groot

4 faillissementslessen van een franchisebedrijf

Verweer van de advocaat van de franchiser:

“New York Pizza legt een paar incidenten onder een vergrootglas. Als je bedenkt dat mijn cliënt al 7 jaar voor New York Pizza een locatie uitbaat en het moederbedrijf veel omzet en bekendheid in Zoetermeer heeft bezorgd, dan zijn er veel positieve herinneringen naar voren te halen. Over 7 jaar gezien stellen die incidenten niet zoveel voor. Ook bij andere franchisers komen vast wel eens incidenten voor.”

Rechter:

“U probeert het te bagatelliseren, maar ik heb hier toch een flink aantal verslagen van klachten van New York Pizza enerzijds en klanten anderzijds op tafel liggen. Alleen al wat betreft 2012 ligt er een stapeltje. Dat is toch serieus.”

4. De franchiser bedreigde en verjaagde zijn eigen franchisegever.

New York Pizza claimt dat een van zijn vertegenwoordigers met fysiek geweld bedreigd is, toen hem de toegang door de franchisers werd ontzegd. Hij werd geduwd en een telefoontje werd bij hem in het gezicht gedrukt. Dat ging volgens de keten gepaard met agressieve bewoordingen. “Dat was voor ons de druppel en een belangrijke reden om het franchisecontract te ontbinden.”

Verweer van de advocaat van de franchiser:

“Dat wordt allemaal sterk overdreven. Het klopt, de heren ontkennen niet dat er stevige taal is gebruikt, maar van aanraken is nooit sprake geweest. Dat blijkt ook uit de videobeelden die van het bewuste incident geregistreerd zijn.”

Repliek van de advocaat van New York Pizza:

“Er is geen twijfel over of er geweld is gebruikt. Als de gedaagden beweren dat een video het tegendeel bewijst, dan hadden ze die hier vandaag echt wel laten zien.”

Hierop geen verder commentaar van de rechter en advocaat gedaagden.

5. De franchiser weigerde gesprekken over de verkoop van zijn locatie.

Nadat New York Pizza na verloop van tijd geen perspectief meer zag in de franchisers, heeft het twee jaar geleden gesprekken proberen aan te knopen over verkoop van de locatie. Ook werd in 2012 verteld dat er een tweede locatie zou komen in Zoetermeer. Na aanvankelijke interesse bij de franchisers werden onderhandelingen echter afgehouden. Advocaat NYP: “De vraagprijs die de heren op tafel legden, was veel hoger dan de werkelijke waarde van de vestiging. Intussen is de reële waarde door een tweede locatie in Zoetermeer en door achterblijvende resultaten en investeringen alleen maar minder geworden.” Bij de inschatting van de waarde van een locatie zegt New York Pizza goodwill berekeningen te hanteren die gebruikelijk zijn bij banken.

Verweer van de advocaat van de franchiser:

“Toen bleek dat verkoop van de vestiging niet het gewenste resultaat kon opleveren voor mijn cliënt, hebben ze van verkoop afgezien omdat New York Pizza hun broodwinning is. Beide heren vallen in een financieel zwart gat als ze deze zaak verliezen.”

Repliek van de advocaat van New York Pizza:

“Inzage in de Kamer van Koophandel leert dat de heer De Bles nog twee andere bedrijven heeft. New York Pizza is dus zeker niet zijn enige broodwinning.”

Hierop verder geen commentaar van de rechter en advocaat gedaagden.

6. De franchiser kwam de marketingverplichtingen niet na.

Franchisers bij New York Pizza hebben een contract getekend dat hen verplicht vijf procent van hun omzet te reserveren voor marketingdoeleinden. Daar zou de locatie Zoetermeer zich, met name de afgelopen twee jaar, niet aan gehouden hebben.

Verweer van de advocaat van de franchiser:

“Mijn cliënten hebben het overgrote deel van de 7 jaar dat ze een locatie houden, voldaan aan de marketingdoelstellingen. Misschien is dat de afgelopen twee jaar niet altijd helemaal gelukt, maar er zijn verzachtende omstandigheden zoals de crisis en een tweede vestiging die de helft van hun omzet op heeft gegeten.”

Hierop verder geen commentaar van de rechter en advocaat NYP.

7. De franchiser bekritiseert ten onrechte de opening van een tweede vestiging.

New York Pizza stelt vanaf het allereerste jaar duidelijk gemaakt te hebben dat het op termijn een tweede vestiging wil openen in Zoetermeer. Volgens het contract had de franchiser in het eerste jaar het alleenrecht op de opening van een tweede vestiging. De organisatie geeft daar wel alleen groen licht voor als het tevreden is over de prestaties van de franchiser. Advocaat NYP: “Dat was de organisatie niet, maar bovendien vroeg de franchiser ook geen tweede vestiging aan.” Dat er uiteindelijk jaren later in de brievenbus van Zoetermeer een aankondiging over de komst van een tweede franchiser belandde, lag dan ook in de lijn der verwachting, zo stelt het pizzabedrijf.

Verweer van de advocaat van de franchiser:

“Het klopt dat de franchiser alleen in het eerste jaar het exclusieve recht op een tweede locatie had. Maar in de zin daarna staat vermeld dat de lancering van een eventuele tweede locatie altijd eerst aan mijn cliënt moet worden aangeboden. Dat is niet gebeurd. Bovendien betwisten mijn cliënten dat er ruimte is voor een tweede vestiging. Het is al lastig genoeg voor ze om het op te nemen tegen Domino’s, dat veel beter draait. Bovendien gaat de organisatie er aan voorbij dat de eerste franchise-locatie door twee ondernemers wordt gerund. Hoe kunnen zij beiden voldoende brood verdienen aan één locatie, als de omzet gehalveerd wordt door een tweede vestiging?”

Repliek van de advocaat van New York Pizza:

“New York Pizza heeft al in een vroeg stadium laten merken dat het niet tevreden is over de franchiser. Daarbij zijn ook signalen afgegeven dat een tweede vestiging er voor hen niet in zat. Het argument dat er geen ruimte zou zijn voor een tweede vestiging, klopt niet. Zoetermeer heeft 150.000 inwoners. Uit berekeningen blijkt dat een bestrijkingsgebied van 40.000 inwoners voldoet voor één locatie.”

Geen commentaar van de rechter hierover.

8. De franchiser voerde een lastercampagne.

Sinds New York Pizza het contract van de franchiser heeft ontbonden, zou er door toedoen van de gedaagde negatieve berichtgeving over de pizzaketen in de media verschenen zijn. “De heer De Bles heeft bewust de publiciteit opgezocht en onwaarheden over de keten verkondigd. Er zijn in de media talloze berichten hierover verschenen en New York Pizza probeert nu de schade te beperken. Zo is het pertinent onjuist dat er een groeiende groep franchisers is dat niet meer het hoofd boven water kan houden en in conflict ligt met de organisatie. De waarheid is dat het heel goed gaat met New York Pizza, met een gemiddelde omzetgroei van 8,9 procent per locatie dit jaar. Voor het bedrijf is dit pas de derde rechtszaak in twintig jaar tijd.”

Ook wijst het erop dat er Twitter-accounts zijn waarop onjuiste en negatieve berichten over New York Pizza verschijnen. “U moet zich voorstellen dat berichten op social media zich als een olievlek kunnen verspreiden en dan is de schade niet meer te overzien en te herstellen.” New York Pizza eist dat de franchiser deze Twitter-accounts overlevert.

Verweer van de advocaat van de franchiser:

“Het klopt helemaal niet dat de heer De Bles de media heeft opgezocht. De media hebben hem juist benaderd. En ja, dan doet hij zijn verhaal, afgezien van het probleem dat media vaak iemand verkeerd citeren. De eis rond de Twitter-accounts is voor deze zaak niet relevant. Inzet is hier het wel of niet ontbinden van de franchise-overeenkomst.”

Repliek van de advocaat van New York Pizza:

“Er is een negatief persbericht verspreid door ene stichting Gilgamish, waar onderaan het telefoonnummer van de heer De Bles staat aangegeven. Hij wordt duidelijk weergegeven als lid van de stichting, anders komt je naam er niet onder te staan. Helemaal als dat een 06-nummer blijkt te zijn.”

De rechter geeft aan de vermelding van een 06-nummer inderdaad nogal twijfelachtig te vinden. “Dat gebeurt niet zomaar.”

9. De franchiser frustreert de tweede Zoetermeerse vestiging.

Sinds New York Pizza in juni een tweede locatie heeft geopend in Zoetermeer, zou de franchiser proberen dit filiaal zwart te maken. Het zou flyers hebben uitgedeeld met de boodschap dat je beter niet pizza’s kan kopen bij de tweede franchiser. De pizza’s zijn koud, werd onder meer aan voorbijgangers te verstaan gegeven.

Verweer van de advocaat van de gedaagden:

“Dat ontkennen mijn cliënten ook niet. Maar het is allemaal een gevolg van de frustratie over het openen van een tweede vestiging. Daar is gewoon geen ruimte voor, ook al noemt New York Pizza cijfers waar dat wel uit zou blijken.” De heer Van der Plas voegde daar vanuit de zaal aan toe dat de eigenaar begrip heeft voor de acties. “Ik heb hem aan de lijn gehad en hij begrijpt dat het lastig voor ons is. Hij houdt zich verder afzijdig in het conflict en stemde ermee in om tijdelijk niet te bezorgen bij een aantal postcodes.”

Repliek van de advocaat van New York Pizza:

Dagelijks de nieuwsbrief van Startups & Scaleups ontvangen?Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene en privacyvoorwaarden.

“Wat ook de reden is, feit is dat de gedaagden de toekomst van deze franchiser en het merk van New York Pizza dreigen te beschadigen. Daar is geen excuses voor.”

De zaak wordt voortgezet. New York Pizza wijst het voorstel tot een schikking, afkomstig van de rechter, af. Uitspraak volgt aanstaande vrijdag.