Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Dit moet er gebeuren om de strijd om smart industry niet te verliezen

Je leest nu: Dit moet er gebeuren om de strijd om smart industry niet te verliezen

Het bedrijfsleven werkt graag met het volgende kabinet samen aan een stevig publiek-privaat programma smart industry. Deze boodschap werd door de voorzitters Hans de Boer, Ineke Dezentjé Hamming, Fried Kaanen en de 750 aanwezigen op het Smart Industry Jaarevent met een social-media bombardement aan de fractievoorzitters van de politieke partijen gestuurd. De boodschap wordt ondersteund met een pamflet dat op het evenement werd gepresenteerd.

Veel initiatieven

Er zijn afgelopen jaren al aardig wat initiatieven op het gebied van smart industry ontplooid. Zo zijn er de afgelopen twee jaar 29 fieldlabs opgezet, is er een netwerk van 30 smart industry-lectoren ontstaan en zijn 200 bedrijven en instellingen tot ambassadeur van smart industry benoemd. Er is een smart industry ict-standaardisatieagenda opgesteld, er is een juridische toolkit ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen bij het delen van data in de keten, er worden diverse onderzoeksprojecten bij universiteiten uitgevoerd en verschillende scholen ontwikkelen specifiek op smart industry gerichte opleidingstrajecten.

In de wereldtop

Toch is dat nog niet genoeg om als land echt concurrerend te blijven. ‘We staan voor een groot aantal transities, zoals de energietransitie, de digitalisering en de circulaire economie. Smart industry biedt de uitgelezen mogelijkheid om hier aan bij te dragen. Daarnaast ondersteunt smart industry het onderwijs en de arbeidsmarkt om mensen voor te bereiden op het werk van morgen’, zegt Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter van het smart industry team. Er moet een brede investeringsagenda komen die ervoor kan zorgen dat Nederland tot de wereldtop blijft horen.

Meer investeren

Made in NL kan de kansen alleen benutten en zich blijven meten met de wereldtop, als iedereen in een hogere versnelling gaat rijden. Het bedrijfsleven moet en wil hierin het voortouw nemen, maar kan dit niet zonder ondersteuning van de overheid, het onderwijs en onderzoeksinstellingen, stelden ze tijdens het event dat 16 februari plaatsvond. De voorzitters van VNO-NCW, FME en de Koninklijke Metaalunie doen een oproep aan het nieuwe Kabinet om meer te investeren in smart industry.

5 stappen

De 3 voorzitters van de ondernemersorganisaties hebben een duidelijk beeld van hoe smart industry in Nederland moet versnellen. Ze pleiten voor de volgende 5 stappen om tot een slimme, sterkere en duurzame economie te komen:

  1. Het volgende kabinet moet volop inzetten op smart industry.
  2. Regel structurele financiering voor onderzoek en fieldlabs
  3. Ondersteun bedrijven bij hun volgende stap: onder meer een stevig assessment moet bedrijven helpen sneller in te spelen op de mogelijkheden die ze hebben.
  4. Zonder goed opgeleid personeel geen smart industry. Onderwijs moet innoveren en flexibiliseren en tegelijkertijd moet de leercultuur in ondernemingen verbeteren
  5. Iedereen moet de ambitie hebben dat Nederland hét expertisecentrum wordt op het gebied van datasharing in de industrie.

Dit artikel is onderdeel van het dossier Made in NL. Bij MT vinden we dat Nederland trotser mag zijn op zijn maakbedrijven. Met Made in NL wil MT de kennisdeling binnen én over de sector bevorderen en maakbedrijven een podium bieden. Opdat we terecht trots zijn op de hidden champions van de maakindustrie. In deze missie wordt MT vergezeld door de volgende partners: Centraal Beheer, MBCF, NIBC, Salesforce en TNO.

Lees ook: