Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Dit wil Rutte III voor ondernemers

Het kabinet Rutte III gooit het belastingstelsel op de schop, sleutelt aan het ontslagrecht en dumpt modelovereenkomsten voor zzp'ers. Dit zijn alle plannen voor ondernemers die tot nu toe uitlekten. 

Dit wil Rutte III voor ondernemers
Je leest nu: Dit wil Rutte III voor ondernemers

De onderhandelaars van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie beklonken vandaag onder leiding van informateur Gerrit Zalm een coalitieakkoord voor een nieuw kabinet. Daarmee evenaarden zij het record van 208 dagen onderhandelen dat het kabinet-Van Agt in 1977 vestigde.

Wat betekent Rutte III voor ondernemers? Dit zijn de plannen die tot nu toe uitlekten (waarvan de meeste in 2019 in zullen gaan):

Winstbelasting bedrijven omlaag

Vooral om buitenlandse bedrijven te lokken, zet het nieuwe kabinet het mes in de vennootschapsbelasting die nv’s en bv’s betalen over hun winst. Het tarief voor winst tot 200.000 euro gaat van 20 procent naar 16 procent. Voor hogere winsten daalt het tarief van 25 procent naar 21 procent.  

Dividendbelasting geschrapt 

De belasting (15 procent) die bedrijven betalen over het dividend dat zij uitkeren aan aandeelhouders wordt geschrapt. Ook dit lijkt grotendeels een manier om buitenlandse bedrijven te vriend te houden, al scheelt de ingreep ook Nederlandse bedrijven en aandeelhouders een hoop administratieve rompslomp.

Momenteel houden bedrijven 15 procent belasting in over het dividend dat zij uitkeren aan hun aandeelhouders. Nederlandse belastingbetalers moeten die belasting vervolgens weer verrekenen met hun inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

De ingreep kost de overheid 1,4 miljard euro per jaar. Brievenbusfirma’s worden juist aangepakt, met een extra belasting op royalty’s en rente.

Minder schulden

Het aftrekken van schulden wordt aan banden gelegd, al is nog onduidelijk met hoeveel die aftrek zal dalen. Het idee is dat de maatregel investeringsmaatschappijen ontmoedigt om bedrijven op te kopen om ze vervolgens vol te hangen met schulden, zoals bijvoorbeeld gebeurde met de Hema.

De vervuiler betaalt

Om bedrijven te stimuleren zo groen mogelijk te produceren voert het nieuwe kabinet een CO2-belasting in. Hoe meer een bedrijf uitstoot, des te hoger dat bedrag. Het is nog niet duidelijk voor welke bedrijven dit geldt, en om wat voor bedragen het gaat. 

Loondoorbetaling bij ziekte

Kleine werkgevers, vermoedelijk tot maximaal 20 werknemers, hoeven zieke medewerkers nog maar 1 jaar in plaats van 2 jaar door te betalen. Voor het tweede jaar komt er een gezamenlijke verzekeringspot waar alle ondernemers aan mee betalen.

Minder snel een vast contract

Werkgevers hoeven hun personeel straks pas na drie jaar een contract aan te bieden. Nu is dat na twee jaar. Wel kunnen rechters een hogere ontslagvergoeding toekennen. Daarnaast krijgen werknemers vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een ontslagvergoeding, in plaats van na twee jaar. 

Langere proeftijd

Werkgevers kunnen werknemers straks een langere proeftijd opleggen. Als een werkgever meteen een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, is die proefperiode maximaal vijf maanden. Is het contract langer dan twee jaar, dan mag de proeftijd drie maanden duren. Bij andere contracten blijft de huidige maximale proeftijd van twee maanden gelden. 

Vaderschapsverlof uitgebreid

Vaders krijgen vanaf 2019 vijf dagen vrij na de geboorte van hun kind (dat zijn er nu twee). Per 1 juli 2020 wordt er een speciaal aanvullend verlof voor partners geïntroduceerd.

In de eerste zes maanden na de geboorte van een kind kan de partner vijf weken verlof opnemen. Die vijf weken worden vergoed in de vorm van een UWV-uitkering van 70 procent van het loon.

Zzp’ers: geen modelovereenkomst meer

Na de puinhoop die ontstond na het vervangen van de VAR-verklaring door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA), gaan de fiscale spelregels voor zelfstandige ondernemers opnieuw op de schop.

De omstreden modelovereenkomst maakt plaats voor een opdrachtgeversverklaring. Daarbij kunnen bedrijven die een zelfstandige inhuren een online vragenlijst invullen, op basis waarvan ze alvast kunnen zien hoe de Belastingdienst die overeenkomst beooordeelt. Ook wil het kabinet duidelijker vastleggen wat het betekent om in loondienst te zijn, en wat het begrip ‘gezagsverhouding’ precies inhoudt.

De zelfstandigenaftrek voor zzp’ers gaat volgens de Telegraaf omlaag. 

Twee belastingschijven 

Het aantal belastingschijven gaat vanaf 2019 terug van vier naar twee. Een inkomen tot 68.000 euro wordt vanaf dan met 37 procent belast, daarboven slaat de fiscus 49,5 procent aan. Het CDA spreekt van een sociale vlaktaks>; een heffing van 37 procent voor het gros van alle Nederlanders, en een extra schijf voor de rijkste 5 procent. 

Aangezien veel mensen minder belasting gaan betalen kost de ingreep de overheid 4,8 miljard per jaar. Dat gat wordt deels gecompenseerd met een lagere hypotheekrenteaftrek en een verhoging van het laatste btw-tarief (boodschappen) van 6 naar 9 procent. (Tegelijk daalt het eigenwoningforfait van 0,75 procent naar 0,6 procent)

Lage btw van 6 naar 9 procent

Het lage btw-tarief stijgt van 6 naar 9 procent. Dat tarief geldt vooral voor boodschappen, maar ook voor bijvoorbeeld de kapper, medicijnen en musea. De maatregel wordt genomen door de komst van twee belastingschijven. Het hoge btw-tarief van 21 procent blijft gelijk.

Vermogensbelasting omlaag

Het belastingvrije vermogen (zoals spaargeld, aandelen, obligaties, kunst en een tweede huis) gaat omhoog van 25.000 tot 30.000 euro. Die verhoging levert mensen met een vermogen van meer dan 25.000 euro gemiddeld 60 euro per jaar op.

Kilometerheffing vrachtwagens

Het nieuwe kabinet overweegt een vorm van kilometerheffing voor vrachtverkeer. Het plan dat op de formatietafel ligt is om vervoerders per kilometer te laten betalen, waarbij vervuilende vrachtwagens het meest betalen.

Onder aan de streep

De lasten voor bedrijven zullen door al deze ingrepen onder de streep stijgen. Als de fracties vandaag akkoord gaan met de plannen volgt dinsdag de presentatie van het akkoord. Als het een beetje meezit staan de nieuwe ministers eind oktober met de koning op het bordes. 

Foto: European CouncilCC BY-NC-ND 2.0