Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Met deze vier trends worden werkgevers nog aantrekkelijker voor talent

Als medewerkers betekenisvol werk doen, en de missie van hun werkgever ondersteunen, is het voor werkgevers eenvoudiger om talent vast te houden. Dat is een van de conclusies uit onderzoek van Great Place to Work naar goed werkgeverschap. Tegelijk is er werk aan de winkel voor managers: de communicatie moet beter.

Vier trends om talent vast te houden
Vier trends om talent vast te houden Foto: Pexels

Organisaties die aandacht hebben voor hun medewerkers, goed communiceren, betekenisvol werk doen en hun missie voorop stellen, doen het goed bij hun medewerkers. Dit blijkt uit het nieuwste onderzoek van Great Place to Work onder 62 verschillende organisaties die voldoen aan hun criteria.  Aan medewerkers werd gevraagd hun werkgever te beoordelen op basis van 58 stellingen. We zetten de vier belangrijkste trends op een rij.

1. Balans tussen werk en privé steeds belangrijker

Het evenwicht tussen werk en privé krijgt steeds meer aandacht bij werknemers. De werk-privébalans die ze ervaren is voor 84 procent van de medewerkers een belangrijke motivatie voor het werk wat ze doen. Ook steeds meer bedrijven hebben aandacht voor een goede verhouding tussen de werk- en privésituatie van hun medewerkers. De stelling ‘mensen hier worden aangemoedigd om balans aan te brengen tussen hun werk en privéleven’ deed het dan ook goed bij de respondenten: van de 38.000 medewerkers die deelnamen aan het onderzoek gaf 76 procent aan het eens te zijn met deze stelling. Het eigen welzijn van werknemers lijkt dan ook steeds vaker voorop te staan. Dat bevestigt ook stelling ‘dit is een psychologisch en emotioneel gezonde werkomgeving’. Deze stelling in het onderzoek blijkt een van de vijf belangrijkste voorspellers te zijn voor een topnotering als gecertificeerde Great Place to Work.

2. Communicatie vanuit management naar medewerkers neemt af

Managers moeten in 2019 een stapje harder lopen. Het Great Place to Work- onderzoek laat zien dat de score van een aantal stellingen over het management is gedaald. Er moet werk gemaakt worden van de communicatie en de toekomstvisie. Zo ervaart 77 procent van de medewerkers dat het management hen op de hoogte houd van belangrijke kwesties en veranderingen, dat percentage bedroeg vorig jaar nog 79 procent. Ook vindt nog maar 69 procent van de ondervraagden dat het management zijn verwachtingen uitspreekt – dat was in 2018 nog 71 procent. Bij de stelling ‘management heeft een duidelijk beeld van waar de organisatie naar toe gaat en hoe daar te komen’, zakt het aantal medewerkers dat het daar mee eens is van 75 naar 73 procent. Kortom: managers moeten aan de bak.

3. De 55-plusser ervaart meer betekenis in het werk

Jong en oud werken vaak samen in organisaties, maar dat betekent niet dat ze automatisch dezelfde waarde toekennen aan hun werk of werkplek. Het onderzoek laat zien dat hoe ouder werknemers zijn, hoe meer betekenis ze ervaren in het werk dat ze doen. Dat wordt het duidelijkst zichtbaar bij de stelling ‘mijn werk heeft betekenis, het is niet zomaar een baan’. Bij de groep respondenten die jonger is dan 25 jaar onderschrijft 77 procent deze stelling. Bij werknemers die 55 jaar en ouder zijn bedraagt dit percentage zelfs 91 procent. Deze cijfers zeggen echter niets over de betrokkenheid die werknemers ervaren, bijvoorbeeld bij beslissingen die worden genomen op werk. Van de groep tot en met 25 jaar voelt 76 procent zich betrokken bij deze beslissingen. Oudere werknemers lijken deze beslissingen vaker te laten voor wat ze zijn, slechts 66 procent van de 55-plussers voelt zich daarbij betrokken.

4. De missie is de belangrijkste werkmotivatie

Nu de werkloosheid laag is en bedrijven schreeuwen om nieuwe arbeidskrachten, is het voor werkgevers belangrijker geworden om talent vast te houden. Dat doen organisaties niet alleen met een goed salaris of statusverhogende werkzaamheden, maar vooral met hun missie. Dat is volgens het Great Place to Work-onderzoek de belangrijkste reden voor werknemers om bij een bedrijf te gaan werken en om er werkzaam te blijven. Voor 40 procent van de werknemers bleek de missie dé motivatie te zijn. Ook wanneer medewerkers gevraagd werd of ze lange tijd voor een organisatie wilden werken, bleken respondenten die geloofden in de missie, de producten en de diensten van het bedrijf hoger te scoren. Respondenten die juist zochten naar werkzekerheid en arbeidsvoorwaarden gaven hun werkgever een lagere beoordeling. Het hebben van een missie waaraan medewerkers zich door hun werk kunnen wijden, is daarmee een belangrijke trekker voor nieuw talent.

hrm