Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

3 tips om van je werknemers echte ambassadeurs te maken

Goed werkgeverschap werkt aanstekelijk. Meer dan tachtig procent van de medewerkers van een goede werkgever bevelen die aan bij vrienden en familie. Uit onderzoek van Great Place To Work wordt duidelijk hoe je aan je werkgeverschap kunt werken. Dit zijn drie tips voor 2020.

3 tips om van medewerkers ambassadeurs te maken
3 tips om van medewerkers ambassadeurs te maken

Werkgevers die willen werken aan de verbetering van hun medewerkerservaring moeten deze drie tips zeker meenemen, zo stelt Anouk Minnes van Great Place To Work.

1. Laat iedereen maximaal innoveren

Ooit was vernieuwing de taak van de R&D-afdeling. Niet vreemd: laat professionals immers doen wat professionals goed kunnen. Toch is dat een gemiste kans, vindt Minnes. ‘Als iedereen in de organisatie zijn ideeën mag geven en daarmee de ruimte krijgt om te experimenteren, ook als dat niet direct resultaat oplevert, dan geeft dat vertrouwen. Hoe meer ruimte mensen krijgen van hun werkgevers om hun eigen werk te vernieuwen of te verbeteren, des te positiever hun employee experience is.’ Minnes geeft voorbeelden van dergelijke vernieuwing: ‘Denk aan het anders inrichten van een nieuw werkproces, zoals aanpassing van een standaardprocedure, maar ook aan cultuurgerelateerde zaken zoals een nieuw vitaliteitsprogramma. Dat werknemers inspraak en impact hebben op veranderingen in hun werk, dat maakt hun meer betrokken bij de organisatie.’

Dat laatste blijkt uit het onderzoek: werknemers die veel mogelijkheden tot vernieuwing hebben gekregen, beoordelen hun werkgever met een gemiddelde score van 82 procent op de algehele employee experience. Ter vergelijking: de groep werknemers die aangaf slechts enkele mogelijkheden tot innovatie te hebben gekregen, scoort zijn werkgever gemiddeld op 65 procent. Wie geen mogelijkheden heeft tot verandering, scoort zijn werkgever gemiddeld op 45 procent. Minnes tipt werkgevers daarom om komend jaar aan een cultuur van collectieve innovatie te werken. ‘Waardeer mensen die de zaken op nieuwe en betere manieren aan proberen te pakken, ook als dat niet direct resultaat oplevert. Dat levert niet alleen kansen op een betere bedrijfsvoering en nieuwe zakelijke kansen, maar ook op beter werkgeverschap.’

Praktische tips voor werkgevers zijn het actief vragen om feedback, het organiseren van brainstormsessies, het vrijmaken van tijd voor creativiteit, zonder takenlijstjes, zo stelt Minnes. ‘Kortom, ruimte voor meer vrijheid.’

2. Werk aan de intrinsieke motivatie van je mensen

Om talent aan te trekken, is een goed salaris nodig, gunstige arbeidsvoorwaarden en moet je als werkgever zo veel mogelijk zekerheid kunnen bieden. Veel werkgevers denken dat ze daarmee het verschil maken voor hun werknemers. Ten onrechte, vindt Minnes. ‘Intrinsieke motivatie is een veel sterkere indicator voor de keuze van werknemers voor een werkgever.’ Uit het onderzoek blijkt dat slechts 13 procent van de medewerkers de arbeidsvoorwaarden leidend vindt voor zijn keuze voor een bepaalde werkgever. Voor 33 procent van de ondervraagden speelt het geloof in missie, producten en diensten de hoofdrol.

Niet alleen is de intrinsieke motivatie van werknemers belangrijk voor het aantrekken van personeel – ook op de werkvloer is een grote intrinsieke motivatie voelbaar, weet Minnes. Zo blijkt uit het onderzoek dat de groep werknemers die aangeeft te geloven in de missie, producten en diensten van zijn werkgever, diezelfde werkgever ook hoger te waarderen op de vertrouwensindex. Minnes: ‘Er is dus een verband tussen intrinsieke motivatie van de werknemer en de werknemerservaring.’ Andere indicatoren van een goede werknemersbeleving zijn: de mogelijkheden voor professionele ontwikkeling (gemiddelde score: 80 procent), de werk-privébalans (75 procent), de arbeidsvoorwaarden (70 procent) en werkzekerheid (59 procent).

3. Wees integer en geef je mensen aandacht

Bij door Great Place to Work gecertificeerde organisaties geeft 8 van de 10 werknemers aan ernaar uit te kijken om naar het werk te komen. Bij niet-gecertificeerde werkgevers verlangt minder dan de helft van mensen naar hun werkdag. Dat grote verschil roept de vraag op: hoe kunnen goede werkgevers uitblinken? Volgens Minnes zijn erkenning en integriteit in het onderzoek bepalende factoren. Ze licht toe: ‘Integriteit draait om het nakomen van beloften en afspraken. Van de werknemers van gecertificeerde organisaties vindt 77 procent hun werkgever integer. Ter vergelijking: van werknemers van niet-gecertificeerde bedrijven vindt slechts 46 procent dat.

Een andere bepalende factor is erkenning, aldus Minnes: ‘Werknemers die waardering voor hun bijdrage krijgen, hebben meer waardering voor hun werkgever.’ Van de werknemers van gecertificeerde ondernemingen vindt 78 procent dat het geval. Ter vergelijking: bij niet-gecertificeerde ondernemingen gaat het om 49 procent. Minnes onderstreept dat elke werkgever kan werken aan de thema’s integriteit en erkenning. ‘Verhoging van het bewustzijn voor deze thema’s kost geen extra geld, en stimuleert de verandering van het gedrag van je mensen.’

hrm