Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Zo draagt Rebel bij aan duurzame ontwikkeling

Elke leider zou zich moeten afvragen hoe zijn of haar business bijdraagt aan een betere wereld, vindt directeur Rolf Dauskardt van Rebel. ‘We zijn als bedrijf intrinsiek gemotiveerd om een positieve bijdrage te leveren.’

Rolf Dauskardt
Rolf Dauskardt, Rebelgroup Foto: Rolf Dauskardt

Het in 2002 opgerichte Rebel begon ooit met 10 mensen. Inmiddels telt de van oorsprong Nederlandse onderneming (met kantoren in Nederland, België, Duitsland, Kenia, Zuid-Afrika, de Filipijnen en de VS) ruim 250 medewerkers. Of, zoals het bedrijf ze zelf betitelt: Rebels. Want juist een rebel is in staat om verandering in gang te zetten, vertelt directeur Rolf Dauskardt. ‘Met Rebel willen we een positieve impact hebben op de maatschappij. Dat doen we onder meer door op te treden als adviseur, voor gemeentes, organisaties als Rijkswaterstaat en private partijen. Daarnaast beheren we een aantal fondsen, die we gebruiken om wereldwijd te investeren in projecten met een duurzaam karakter.’

Infrastructuur

Daarbij gaat het onder meer om projecten op het gebied van infrastructuur. Zo is Rebel als adviseur en investeerder betrokken bij de versterking van de Afsluitdijk, zodat deze beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het is volgens Dauskardt maar één voorbeeld van een project dat past binnen de maatschappelijke betrokkenheid van Rebel. ‘Ook op het gebied van hernieuwbare energie zijn we behoorlijk actief. Zo waren we de afgelopen jaren betrokken bij de ontwikkeling en financiering van diverse grote en kleine windparken in binnen- en buitenland.’

Sociale impact

Ook is Rebel betrokken bij een flink aantal projecten met een sociale impact. Zo bedacht het bedrijf Rebel (Rotterdam) Impact Key (RIKX). Deze virtuele ‘munt’ kunnen maatschappelijke initiatieven in de gemeente Rotterdam verdienen met de maatschappelijke waarde die ze leveren. De vergaarde RIKX kunnen ze op een digitale marktplaats verkopen aan geïnteresseerde bedrijven of organisaties. Op die manier stimuleert RIKX sociaal ondernemerschap.

Verder is het bedrijf ook actief in de zorgsector. Zo ondersteunde Rebel in Kirgizië bij het opzetten van moderne medische laboratoria en nieuwe dialysefaciliteiten voor openbare ziekenhuizen.

Intrinsiek gemotiveerd

Of het nu gaat om projecten op het gebied van infrastructuur, hernieuwbare energie, sociale innovatie of in de zorg: alles wat Rebel doet, kent volgens Dauskardt een duidelijke focus op maatschappelijke impact. ‘Ons werk sluit absoluut aan bij de 17 Sustainable Development Goals die de VN in 2015 heeft vastgesteld. Ik zeg daar wel meteen bij dat die SDG’s vooral op een meer impliciet niveau een rol spelen binnen onze bedrijfsvoering. We zijn als bedrijf intrinsiek gemotiveerd om positief bij te dragen aan de wereld. Dat brengt min of meer vanzelf met zich mee dat je – in lijn met de SDG’s – zaken als ongelijkheid, klimaatverandering en armoede benoemt.’

Hippie

In die zin zijn de SDG’s niet het primaire entrypoint voor de 250 rebels van het bedrijf, erkent Dauskardt. ‘Maar uiteraard onderschrijven we strekking van deze duurzaamheidsdoelen volledig. De mensen die bij ons werken of wíllen werken, zijn uiteindelijk allemaal een klein beetje een hippie. Dat geldt zeker ook voor mij: ik wil later kunnen terugkijken en het gevoel hebben dat ik iets heb bijgedragen.’

Impact

Dat wil overigens niet zeggen dat Rebel het commerciële aspect uit het oog verliest, benadrukt Dauskardt. ‘Uiteindelijk zijn we geen NGO of iets dergelijks, maar een private onderneming die gericht is op het maken van winst. Duurzaamheid en winstgevendheid kunnen in die zin zeker samengaan; als we geen commercieel succes hadden, zouden we ook geen impact hebben. Creating private value with societal impact: dát is waar wij als Rebel voor staan.’

Bijdragen

Maar: zie duurzaamheid vooral niet primair als een manier om geld te verdienen, onderstreept Dauskardt. ‘Probeer bij het ontwikkelen van een op duurzaamheid gericht businessmodel vooral verder te kijken dan alleen het commerciële marketingperspectief. Eigenlijk zou elke business leader zich moeten afvragen: hoe draagt mijn business bij aan de maatschappij? Als je jezelf die vraag blijft stellen, kom je vanzelf tot een verdienmodel dat geld oplevert én bijdraagt aan een betere wereld.’

mvo