Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

‘Technologie speelt cruciale rol in zorg van de toekomst’

In samenwerking met Oracle - Digitale transformatie in de gezondheidszorg: hoe trekken zorgverzekeraars en IT-bedrijven daarin samen op? ‘Artificial Intelligence maakt de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment mogelijk.’

Menzis Cloud
Foto: Getty

In 2011 rondde zorgverzekeraar Menzis de grootschalige vernieuwing van zijn backoffice-systeem af. Sindsdien ondersteunt het Oracle Health Insurance-platform (OHI) primaire bedrijfsprocessen als het polis- en debiteurenbeheer, de verwerking van declaraties en het contractmanagement.

Inmiddels, 8 jaar later, is de digitale wereld flink veranderd, schetst Jaap-Jan Wever, Technology Sales Lead bij Oracle. ‘Cloudservices zijn sindsdien flink in opkomst. Inmiddels draaien ook wij ons OHI-platform vanuit de Cloud, met alle efficiencywinst en kostenbesparingen van dien.’

Parallel aan deze ontwikkeling richting de Cloud worden technologieën als artificial intelligence, machine learning en sensortechnologie steeds geavanceerder, stelt Wever. ‘De enorme hoeveelheden data en de daaruit voortvloeiende algoritmes stellen ons in staat om steeds betere beslissingen te nemen.’

Duurzaam verbeteren

Digitale transformatie speelt niet alleen een grote rol in de IT, maar zeker ook in de gezondheidszorg, schetst André van de Wetering, directeur Informatievoorziening bij Menzis. ‘We hebben in Nederland een enorm goed zorgstelsel op basis van solidariteit, waarbij in principe iedereen toegang heeft tot goede zorg. Tegelijkertijd zoeken we als zorgverzekeraar naar manieren om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden, zónder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van diezelfde zorg.’

‘Zeker nu er door de vergrijzing steeds meer ouderen bijkomen en de zorg tegelijkertijd kampt met flinke personeelstekorten, ontkomen we er niet aan om te kijken naar oplossingen die de zorg duurzaam verbeteren. Technologische oplossingen spelen daarbinnen een cruciale rol.’

Patiënten beter helpen

Oracle en Menzis trekken hierbij graag samen op, vervolgt Van de Wetering. ‘Oracle is al jaren een belangrijke schakel binnen onze dienstverlening. Inmiddels bevinden we ons in een volgende fase van samenwerking; we kijken voorbij hardware en licenties, naar diensten die we samen kunnen ontwikkelen.’

Net als in de IT spelen data daarbinnen een belangrijke rol, schetst Van de Wetering. ‘Op het snijvlak van data, algoritmes en Cloudtechnologie ontstaan binnen de gezondheidszorg allerlei interessante mogelijkheden om patiënten steeds beter te helpen.’

Hartfalen voorspellen

Zo vertelt Jaap-Jan Wever hoe Finse onderzoekers erin zijn geslaagd om, op basis van 85 parameters en gegevens van zo’n 1.000 patiënten, de kans op hartfalen beter te voorspellen dan artsen met hun traditionele onderzoeksmethodes.

‘Hetzelfde geldt voor de screening op huidkanker; de kans daarop kunnen we steeds beter voorspellen op basis van data en machine learning. En bij onder meer het Erasmus Medisch Centrum worden momenteel grote stappen gezet op het gebied van genome sequencing (het ontrafelen van de bouwplannen van een cel). Daarbij kan de behandeling van kankerpatiënten sterk gepersonaliseerd en geoptimaliseerd worden op basis van DNA-analyses.’

Monitoring

Maar ook als het gaat om de dagelijkse zorg voor chronisch zieke patiënten kan technologie een verschil maken, schetst Van de Wetering. ‘Neem de groeiende mogelijkheden om patiënten realtime thuis te monitoren via wearables en sensoren. Patiënten hoeven daardoor straks niet meer om de zoveel tijd naar de huisarts of het ziekenhuis voor een standaardcontrole.’

In plaats daarvan meldt de arts of verpleegkundige zich zélf bij de patiënt op het moment dat het monitoringsysteem een afwijking constateert. Van de Wetering: ‘Zorg wordt zo geen momentopname, maar iets dat wordt aangeboden op het moment dat het écht nodig is. Op die manier maken we de zorg efficiënter en ontlasten we zorgverleners, terwijl patiënten tegelijkertijd een betere, effectievere zorg krijgen voorgeschoteld.’

Preventie

Ook bij preventie speelt technologie een steeds grotere rol, vervolgt Van de Wetering. ‘Binnen ons preventieprogramma SamenGezond bekijken we momenteel hoe we gebruik kunnen maken van predictive analytics (voorspellende analyses). Met die techniek kunnen we, op basis van grote hoeveelheden data, gefundeerde voorstellen doen voor preventieve maatregelen die voorkomen dat mensen in het zorgcircuit terechtkomen.’

Security

Ontwikkelingen als deze zijn goed voor de maatschappij, de zorg én voor de zorgverzekeraar, die zijn premies op deze manier zo laag mogelijk kan houden, vult Wever aan. ‘Aan ons als IT-bedrijf de taak om dit soort functionaliteit aan te bieden op een toegankelijke en veilige manier.’

Security is daarbij wel een belangrijk aandachtspunt, erkent hij. ‘Het aantal cyberaanvallen neemt wereldwijd nog altijd toe. Veel hacks vinden plaats bij private, door bedrijven zelf gemanagede datacenters. Uit analyses blijkt dat er in 80 procent van de gevallen al een patch beschikbaar was voor een bepaalde zwakke plek in de beveiliging, maar dat deze door gebrek aan tijd en capaciteit nog niet geïnstalleerd werd.’

Privacy

Organisaties kunnen dit volgens Wever ondervangen door te kiezen voor een Cloudservice. ‘Die is te allen tijde up-to-date en optimaal beschermd tegen aanvallen van buitenaf. Zeker in de zorg, waar grote hoeveelheden vertrouwelijke patiëntgegevens en financiële informatie rondgaan, is dat een absolute must.’

Beveiliging en privacy zijn uiteraard topprioriteiten voor een partij als Menzis, benadrukt Van de Wetering. ‘Natuurlijk, de technologische mogelijkheden groeien in snel tempo. Maar bij dit alles blijft de patiënt uiteindelijk eigenaar van zijn of haar gegevens; die zullen we nooit zomaar gebruiken of te grabbel gooien.’

Samen optrekken

Van de Wetering raadt partijen in de zorgketen aan om vooral samen op te trekken bij het vormgeven van digitale transformatie. ‘Zorginstanties, gemeentes, zorgverzekeraars én IT-bedrijven: als die partijen elkaar, nog meer dan nu, binnen de keten weten te vinden, zorgt dat ervoor dat patiënten zo snel, zo goed en zo efficiënt mogelijk worden geholpen. En dát is waar het uiteindelijk om draait.’

Lees ook: