Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

De 6 emotieve leiderschapsstijlen

Iedere leiderschapsstijl sorteert een ander effect op werknemers. Elke stijl is geschikt voor andere situaties en organisaties en heeft zijn eigen risico's. Gebruik daarom een mix van leiderschapsstijlen van Daniel Goleman.

6 verschillende leiderschapsstijlen MT
Foto: Getty Images

6 verschillende leiderschapsstijlen van Daniel Goleman

In het boek Primal Leadership van Daniel Goleman, Richard Boyatzis en Annie McKee worden zes leiderschapsstijlen beschreven die verschillende effecten hebben op diegenen waarop deze uitgevoerd worden. Een erg interessante insteek op het bekende onderwerp leiderschap. Let op: dit zijn leiderschapsstijlen, geen types. Het is als leider aan te raden meerdere leiderschapsstijlen gemixt te gebruiken, om zo tot een zo effectief mogelijke aanpak te komen.

#1 Visionair Leiderschap

De Visionaire Leider brengt mensen naar een gedeelde visie. De leider vertelt mensen waar ze heen moeten, maar niet hoe ze er moeten komen – en dus motiveert hij hen ‘vooruit te worstelen’. De taak van de visionaire leider is om de gemeenschappelijke visie te delen en ervoor te zorgen dat medewerkers handelen volgens de doelen die nodig zijn om dichter bij deze visie te komen.
Risico:  Een visionair leider kan falen wanneer die meer ervaren deskundigen of collega’s probeert te motiveren, of wanneer de visie niet helder genoeg is.
Gebruiken als: De Visionaire leiderschapsstijl is het beste wanneer er een nieuwe richting nodig is. Deze stijl heeft ook pas op middellange of lange termijn effect. 

#2 Coachend Leiderschap

De Coachende Leider is verbonden met organisatorische doelen, houdt lange gesprekken die verder reiken dan de werkplek, helpt mensen bij het vinden van hun sterke en zwakke punten en koppelt deze aan de ambities en acties van de loopbaan. Coachende leiders zijn goed in het delegeren van uitdagende opdrachten en het aantonen van vertrouwen dat rechtvaardiging vereist, wat leidt tot een hoge mate van loyaliteit.
Risico: Wanneer coachend leiderschap slecht wordt uitgevoerd, lijkt deze stijl op microbeheer.
Gebruiken als: Je kunt het best coachend leiden wanneer de medewerkers kwaliteiten op lange termijn moeten opbouwen.

#3 Affiliatief Leiderschap

De Affiliatieve Leider zorgt voor verbinding tussen mensen en daarmee de harmonie binnen de organisatie. Het is een zeer gezamenlijke leiderschapsstijl die zich meer richt op de emotionele behoeften dan de behoeften van het werk. Deze leiderschapsstijl is goed te combineren met visionair leiderschap.
Risico: Wanneer deze leiderschapsstijl slecht wordt uitgevoerd, vermijdt dit emotioneel schrijnende situaties, zoals negatieve feedback. Een ander risico is wanneer deze doorslaat en er een cultuur ontstaat van ‘vrijheid blijheid’, waardoor de taken te weinig aandacht krijgen.
Gebruiken als: Affiliatief leiderschap kan het beste gebruikt worden voor het oplossen van conflicten en om door stressvolle situaties te komen.

#4 Democratisch Leiderschap

De Democratische Leider betrekt de medewerkers bij de doelen die moeten worden behaald en vervolgens ook bij de manier waarop die doelen moeten worden behaald. De leider geeft zijn medewerkers ruimte om mee te doen met besluitvorming. Dit draagt bij aan de motivatie, betrokkenheid en zelfverzekerdheid van de medewerkers.
Risico: Wanneer slecht uitgevoerd, lijkt het op veel luisteren, maar weinig effectieve actie. De leider kan dan zijn leiderschapsrol kwijtraken aan het team.
Gebruiken als: Democratisch leiderschap kan het beste gebruikt worden wanneer je vertrouwen hebt in de vaardigheden van de medewerkers.  

#5 De Tempo-vaststellende Leider

De Tempo-vaststellende Leider bouwt uitdagingen en spannende doelstellingen voor de mensen, om prestaties te verhogen. Deze leider identificeert slechte presteerders en eist meer inzet van hen. De leider ziet zichzelf als voorbeeldfunctie en verwacht dat goed voorbeeld doet volgen. Er is dus geen individuele coaching of aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Deze competitieve leider begeleidt doorgaans weinig, in de veronderstelling dat men zelf weet wat te doen. Het team behaalt resultaten op korte termijn, maar op de lange termijn kan deze leiderschapsstijl leiden tot uitputting en afname van de resultaten.
Risico: Wanneer slecht uitgevoerd, heeft deze stijl een tekort aan emotionele intelligentie. Op lange termijn kan deze stijl ten koste gaan van de persoonlijke ontwikkeling en daarmee motivatie en dus prestaties van de medewerker.
Gebruiken als: Deze stijl van leidinggeven wordt het beste gebruikt voor resultaten op korte termijn, van een gemotiveerd en bekwaam team.

Dagelijks de nieuwsbrief van Management & Leiderschap ontvangen?Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene en privacyvoorwaarden.

#6 Bevelvoerend of Autoritair Leiderschap

De Bevelvoerende of Autoritaire Leider verzacht angsten en geeft duidelijke aanwijzingen door zijn of haar krachtige uitstraling. De leider is bevelvoerend en verwacht volledige naleving, overeenstemming is niet nodig. De leider geeft instructies en controleert of de taken goed worden uitgevoerd.
Risico: Autoritaire leiders kunnen koud en afstandelijk overkomen. Wanneer er een werkcultuur van negatieve feedback en strenge controle heerst, kan dit demotiverend werken.
Gebruiken als: Deze aanpak is het beste in tijden van crisis, wanneer er onbetwiste, snelle actie nodig is. Of wanneer probleemmedewerkers niet reageren op andere methoden.

Dit artikel is een herplaatsing van het artikel dat eerder bij MT verscheen.