Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Zo kom je verder in je carrière als je baas je niet helpt

Sommige bazen steken veel moeite in de ambities en talenten van hun werknemers en helpen ze hun dromen te realiseren. Maar de meesten van ons hebben dat geluk niet. Hoe kom je dan vooruit?

baas helpt niet verder in je carrière MT
Getty Images
Je leest nu: Zo kom je verder in je carrière als je baas je niet helpt

Sommigen van ons hebben mazzel: als ze een stap verder willen zetten in hun carrière staat hun baas voor ze klaar om ze daarbij te helpen. Hun baas moedigt ze aan, opent deuren en fungeert als een klankbord. Idealiter werkt het zo. Je leidinggevende staat dichtbij je en kan je advies geven en wijzen waar verbeterpunten liggen. Ook kunnen ze rolmodellen zijn, als ze voorleven wat jij graag zou bereiken.

De meesten van ons hebben dat geluk echter niet, schrijft Kristi Hedges in Harvard Business Review. Veel leidinggevenden hebben niet de vaardigheden of invloed om hun werknemers verder te helpen, en soms durven ze hun eigen positie niet in gevaar te brengen. Hoe kom je verder in je carrière als je baas je niet helpt of die misschien zelfs tegenwerkt?

Zorg voor een klankbordgroep

Het kan zelfs beter zijn om niet één persoon – je baas – achter je te hebben, maar een hele groep die je verder helpt. Kijk naar mensen die verder zijn dan jij in hun carrière of die je bewondert om wat ze bereikt hebben. Wat bijvoorbeeld helpt, is opschrijven op welke vlakken je je wilt ontwikkelen en welke mensen daar goed in zijn.

Een elegante manier om iemand te benaderen, is om advies te vragen. Dat kun je doen zonder je onzeker of onkundig op te stellen, en het zorgt ervoor dat de ander betrokken bij je raakt.

Wees zichtbaar

Als je baas je niet in contact brengt met stakeholders, creëer dan zelf een platform. Zoek naar multidisciplinaire projecten waar stakeholders bij betrokken zijn of die door hen beoordeeld zullen worden. Zijn dergelijke projecten er niet, stel dan een project voor dat aansluit op de bedrijfswaarden of visie, of dat een gestelde behoefte oplost.

Hedges geeft het voorbeeld van iemand die een project opstartte binnen haar bedrijf, dat moeite had om divers talent aan te trekken op managementniveau. Ze gebruikte haar leiderschap en strategische vaardigheden om het proces te sturen en presenteerde de bevindingen aan het executive team. De CEO, enthousiast geworden, creëerde een functie van diversiteitsmanager en promoveerde haar hierin.

Vind influencers en bied je hulp aan

In elke organisatie zijn verschillende invloedssferen, die niet noodzakelijkerwijs samenhangen met hoge posities. Denk aan de strategisch adviseur op C-level, of de jarenlange assistent van de CEO. Onderzoek van professor Rob Cross aan Babson College toont aan dat je met goede relaties vooruit kunt komen, ook als je geen officiële mentor hebt. Cross adviseert om diagrammen te tekenen van hoe mensen in een organisatie verbonden zijn, met extra aandacht voor mensen met veel connecties. Zo vind je die invloedssferen vanzelf.

Benader je die influencers, kijk dan naar wat je hun te bieden hebt in plaats van wat jij aan hen hebt. Zet je voor hen in zonder op korte termijn iets terug te verwachten. Als je een ‘gever’ bent, zoals Adam Grant dat noemt, heb je daar op de lange duur veel meer aan dan als je alleen maar neemt.

Gebruik druk van buitenaf

Als je buiten je organisatie naam maakt, helpt dat vaak om binnen je organisatie zichtbaarder te worden. Managers bij grote bedrijven letten vaak op wat hun klanten, stakeholders en de branche in het algemeen zien. Misschien neem je deel aan een panel, of je bouwt je expertise op social media, of je schrijft een artikel op jouw vakgebied. Zo bouw je aan je positie in de branche, die je positie in de organisatie zal verstevigen.

Heb je een motiverende baas, dan staat buiten kijf dat je zijn of haar hulp moet gebruiken om verder in je carrière te komen. Maar zelfs dan loont het om het breder te zoeken. Bedrijven zijn dynamisch en het hebben van andere manieren om voor jezelf te pleiten – of anderen die dat voor je doen – is een meer duurzame aanpak. Het opbouwen van relaties met meerdere mensen die je op verschillende manieren kunnen helpen groeien, kan de beste stap vooruit zijn.