Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Voorkom een slepend conflict met je buurman

Bonje met de buren. Daar zit je als ondernemer niet op te wachten. Voorkom een slepende ruzie door met elkaar het gesprek aan te gaan. ‘Je eigen beleving is nog geen feit.’

Je leest nu: Voorkom een slepend conflict met je buurman

Het dondert in Boekel. Het Brabantse dorpje is jarenlang decor van een slepende burenruzie tussen een varkensboer en zijn buurman. Die klaagt steen en been over de stankoverlast die de mestverwerker aan de andere kant van zijn schutting veroorzaakt. Er volgt een reeks aan rechtszaken en handhavingsverzoeken totdat het conflict in mei van dit jaar ineens een onverwachte wending krijgt. De varkensboer koopt het huis van zijn buurman en daarmee komt de langlopende burenvete tot een einde.   

Feestje op het terras

Zo’n twist als in Boekel is geen uitzondering, burenruzies zijn in Nederland aan de orde van de dag. Eén op de vier huishoudens heeft er wel eens mee te maken gehad. Inwoners van de Randstad hebben het relatief vaker aan de stok met hun buren dan in een dunbevolkte provincie als Flevoland.

Naast huishoudens zijn het ook ondernemers die in conflict komen met hun buurman. Denk aan de kroegeigenaar die feestjes organiseert waarbij het tot ’s avonds laat druk is op het terras, een leverancier die drie keer in de week om zes uur ’s ochtends de straat in komt rijden of een machine die uren achter elkaar staat te brommen.

Volgens cijfers van het Centrum voor Criminaliteitspreventie is geluidsoverlast met 26 procent sowieso de meest voorkomende vorm van burentwisten. En als er een bedrijf bij betrokken is, gaat het vaak om ondernemers die niet op een industrieterrein zijn gevestigd.

Als ondernemer zit je uiteraard niet te wachten op zo’n slepend conflict met je buren. Christa Verploeg is jurist en mediator bij DAS en zit regelmatig om tafel met buren bij wie een conflict hoog is opgelopen. Zij legt uit hoe je als ondernemer dergelijke problemen voorkomt of beperkt.

Verwijten over en weer

Feit is dat rechtsbijstand meestal pas wordt ingeschakeld als het conflict al hoog is opgelopen. Vaak is het dan ook een opeenstapeling van incidenten. Het gaat dan eigenlijk niet meer om het conflict zelf, maar om het feit dat iemand die overlast ervaart geen gehoor krijgt. Wat volgt zijn verwijten over en weer en zo kan een conflict alsmaar verder oplopen.

Je doet er als ondernemer daarom goed aan al in een vroeg stadium het gesprek aan te gaan met de buurman die overlast ervaart. Harde verwensingen via app en mail dragen bovendien niet bij aan een oplossing. Ga dus om tafel zitten voordat je je frustratie alsmaar verder opkropt. Luister dan ook oprecht naar de argumenten van de ander. Je eigen beleving is nog geen feit.

Decibellen verminderen

Geluidsoverlast is zoals gezegd een veelvoorkomende bron van ergernis. Iets waar met name horecabedrijven mee te maken krijgen. Wil je weten of je buurman een punt heeft? Op de website van de Nederlandse Stichting Geluidshinder kun je controleren of het aantal toegestane decibellen wordt overschreden.

Je kunt dan bijvoorbeeld met elkaar afspraken maken over dagen waarop je iets langer doorgaat of juist wat eerder stopt. Daarnaast zijn er ook nog andere, creatieve manieren om geluid te dempen. Viltjes onder stoelpoten bijvoorbeeld, geluidsboxen op schuimrubber voor het dempen van bastonen of het plaatsen van een glazen wand.

En klagen buren over die truck die ’s morgens vroeg spullen komt leveren? Ga dan eens in gesprek met je leverancier om te kijken of een geluidsdemper op de uitlaat misschien mogelijk is. Vraag hem sowieso of de motor voortaan meteen uit kan als de wagen op de juiste plek staat.

Vereniging van Eigenaren

Een andere bron van burenruzies is de Vereniging van Eigenaren. Dan gaat het om meerdere ondernemers die met elkaar in een bedrijfsverzamelgebouw zitten. Veel conflicten die hier worden geboren gaan over de kosten van groot onderhoud.

Als één van de ondernemers bijvoorbeeld niet wil bijdragen aan de schilderkosten van het gebouw, dan zit je met een probleem. Vaak zit er meer achter dan enkel onwil, de ondernemer zit bijvoorbeeld even krap bij kas. Zorg ervoor dat je frustraties niet oplopen, maar probeer te denken in mogelijkheden, door het treffen van een betalingsregeling bijvoorbeeld. Sowieso helpt het wanneer je buiten de gebaande paden durft te kijken bij het zoeken naar een oplossing.

Lees ook:

 


Christa VerploegChrista Verploeg
Christa werkt al ruim 17 jaar bij DAS als senior jurist. Zij staat zowel ondernemers als particulieren bij in geschillen met betrekking tot onroerende zaken en arbeidsrecht. Vragen aan Christa, stuur een mail naar [email protected].