Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Meer innovatie door diversiteit? Daar moet je hard voor werken

Hoogste tijd om onderscheid te maken tussen twee soorten diversiteit: interpersoonlijke en intrapersoonlijke. Dat blijkt uit recent onderzoek van de universiteiten van Stanford, Californië en McGill.

diversiteit innovatie hard werken
Unsplash
Je leest nu: Meer innovatie door diversiteit? Daar moet je hard voor werken

Het eerste zou productiviteit in de weg kunnen staan, terwijl het tweede niet per definitie betekent dat productiviteit het moet ontgelden aan creativiteit.

De meest innovatieve bedrijven mogen dan wel de bedrijven zijn die het meest divers zijn, diversiteit binnen het bedrijf betekent volgens eerder onderzoek niet altijd dat het team ook productief is. De bestaande literatuur over diversiteit gaat volgens de onderzoekers van ‘Duality in Diversity‘ uit van het inruilen van productiviteit tegen creativiteit. Ook veronderstelt voorgaand onderzoek dat diversiteit voornamelijk de verscheidenheid in de afkomst van individuen betekent. 

Interpersoonlijke diversiteit en intrapersoonlijke diversiteit

De onderzoekers stellen echter voor dat diversiteit ook in termen van verschillen in culturele opvattingen in mensen, ofwel intrapersoonlijke diversiteit, kan bestaan en pleiten voor een tweedeling van diversiteit. De interpersoonlijke culturele diversiteit (mensen van verschillende afkomst) en de intrapersoonlijke culturele diversiteit (mensen die een diversiteit aan culturele opvattingen hebben). 

Interpersoonlijke diversiteit zou een obstakel kunnen vormen voor productiviteit en coördinatie, terwijl intrapersoonlijke creativiteit faciliteert en daarmee ook positievere resultaten bevordert. Met andere woorden; een bedrijf dat een diversiteit aan culturele opvattingen nastreeft hoeft productiviteit niet in te ruilen voor innovatie en creativiteit.

Beperkende opvattingen loslaten

Hoewel diversiteit ‘ongetwijfeld een positief iets’ wordt genoemd, vergen teams met veel diversiteit ook meer en betere coördinatie. De verschillen tussen de mensen zorgen ervoor dat meer obstakels overwonnen moeten worden om het hele team op een lijn te krijgen. Deze voorziene extra inspanning ontmoedigt een deel van de werkgevers en werkt het opzetten van een homogene bedrijfsstructuur in de hand, waarbij mensen van verschillende pluimage binnen dezelfde persoonlijke kaders moeten passen. Een ramp voor de creativiteit.

Om diversiteit in een nieuw daglicht te kunnen gaan zien, dienen we een oude, beperkende opvatting los te laten. Namelijk de gedachte dat een team óf homogeen en productief kan zijn óf heterogeen en innovatief.

The Sweet Spot

De vraag is dan natuurlijk: hoe kunnen we de perfecte balans vinden tussen homogeniteit binnen een bedrijf en heterogeniteit? Wat is de zogenaamde ‘sweet spot’? Het is volgens het onderzoek belangrijk om enerzijds veel ruimte te creëren voor verschillende culturele opvattingen en gesprekken. Bedrijven waarin de thematiek van het overleg het meest uiteen liep, bleken het meest innovatief te zijn. Anderzijds blijft het erg belangrijk voor werknemers om gelijkheid te ervaren met hun collega’s. Dit gevoel van gelijkheid dient idealiter gecreëerd te worden door sterke bedrijfswaarden neer te zetten, gelijke werkstructuren en een flexibele werkomgeving op verschillende niveaus te handhaven en een goed werk-privébalans te stimuleren. 

Deze randvoorwaarden zorgen ervoor dat werknemers het gevoel hebben bij het bedrijf thuis te horen en zich niet alleen inzetten vanuit persoonlijke overwegingen maar ook vanuit een teamgeest. Bezien vanuit het onderzoek staat een divers team de productiviteit van het team of de coördinatie ervan niet in de weg, mits op andere niveaus gelijkheid wordt ervaren.