Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

‘We willen écht waarde toevoegen aan het primaire proces van de school’

Van betere hygiëne voor het basisonderwijs tot aan meer beleving op het voortgezet en hoger onderwijs. Schoonmaken op scholen is een specialisme. ‘Door samen te werken met ketenpartners kunnen we heel goed de customer journey van een leerling, student of docent in kaart brengen.’

Gom Onderwijs
Je leest nu: ‘We willen écht waarde toevoegen aan het primaire proces van de school’

Voor directeur Michel van den Berg van Gom Onderwijs is het geen vraag of onderwijs een aparte aanpak verdient. ‘De schoonmaak in het onderwijs is steeds meer maatwerk geworden. Je hebt vaak in naam één onderwijsinstelling als opdrachtgever, maar in de praktijk gaat het dan al gauw om een tien- of twintigtal locaties.’

‘Die locaties zijn al niet hetzelfde, en dan heb je ook nog eens te maken met heel verschillende opleidingen. Een locatie die opleidt voor de horeca is weer heel anders dan die voor verpleegkundigen. Dat vraagt dus om een heel andere schoonmaak.’

Veel flexibiliteit

Van schoonmaakbedrijven vraagt dat veel flexibiliteit en expertise, constateert hij. ‘Je moet specialist zijn om die verschillen te onderkennen en om de klant van de klant te doorgronden. Want het facilitair bedrijf van de school zit er niet om facilitair bedrijfje te spelen. Die doen hun werk voor een ander doel: de leeromgeving optimaal inrichten.’

Gom onderwijs Michel van den Berg 4Daarom start Gom een aparte businessunit Onderwijs op. Van den Berg: ‘We hebben al onze ervaring gebundeld en willen dé specialist voor het onderwijs worden.’

Excellente leeromgeving

Het is ook het ultieme doel waarvoor Gom Onderwijs zichzelf heeft gesteld: bijdragen aan een excellente leeromgeving. Een ambitieus doel, erkent Van den Berg in zijn werkkamer in Schiedam. ‘Dat doen we niet van vandaag op morgen, nee.’

Maar het is wel een realistische doelstelling vindt hij. ‘Schoonmaak is een essentieel onderdeel van de leeromgeving. Je ziet dat ook terug in onderzoek. Daaruit blijkt dat aspecten als kleur, temperatuur en ook schoonmaak invloed hebben op de schoolprestaties.’

Meer beleving

Soms is die invloed puur functioneel. Een basisschool kent bijvoorbeeld eerder problemen met de inloop van zand of met de hygiëne bij de toiletten. Ook moeten vloeren waar kleine kinderen op spelen frequenter en intensiever worden gereinigd.

Het voortgezet onderwijs daarentegen heeft een aspect als beleving weer hoog op de agenda gezet. Dat begint al bij de schoolkeuze, weet Van den Berg. ‘Een kind gaat vaak naar de basisschool in de buurt, waarbij door ouders sterk wordt gelet op hygiëne van toiletten. Voor het voortgezet onderwijs is de keuze van ouder en kind vaak ruimer. Ouders kijken dan heel goed hoe zo’n school bekend staat, maar ook hoe de school ‘voelt’ en of het er schoon is. Uitstraling en hygiëne zijn van wezenlijke invloed op de schoolkeuze.’

Interne organisatie

Het sectorspecialisme is niet alleen maar een labeltje aan de buitenkant. ‘Het inrichten van een businessunit alléén maakt je nog geen specialist. De bundeling van ruim veertig jaar ervaring in schoonmaak van scholen geeft een goede basis. Dit wordt nu versterkt doordat we de interne organisatie hebben toegespitst op die sectorspecialisatie.’

Gom Onderwijs customer journey

‘HR-medewerkers werken alleen nog maar voor opdrachtgevers in het onderwijs. Klantmanagers idem dito. Daardoor ga je sneller verbanden zien. Heeft een school in Rotterdam een probleem? Hé, dat hadden we op een andere school in Groningen ook, en daar werkte deze oplossing.’

Onderzoek griepvirus

Er speelt meer achter de schermen om het specialisme van Gom Onderwijs te vergroten en bij te dragen aan een excellente leeromgeving. Van den Berg: ‘We onderzoeken in de praktijk samen met onze partners of een aangepast schoonmaakprogramma een bijdrage levert om verspreiding van het griepvirus te voorkomen. Minder lesuitval door zieke docenten zou hiervan een gevolg kunnen zijn. We verwachten binnenkort dit onderzoek af te ronden.’

‘Met Gom Onderwijs gaan we kennissessies houden om ervaringen te delen. We gaan meer bijdragen aan onderzoek. Ook aan de preventieve kant gaan we meer doen. Hoe kun je met bijvoorbeeld een slimme afvalbak bijdragen aan minder vervuiling op school? Hoe bewegen we studenten om hun eigen afval op te ruimen?’

Gom Onderwijs

Ook participeert Gom Onderwijs al in lesprogramma’s. ‘We kijken bij scholen waar het van toepassing is hoe we kunnen bijdragen aan het opleidingsprogramma. Dit gaat verder dan het plaatsen van stagiairs bij Gom. We willen écht waarde toevoegen aan het primaire proces van de school. Zo hebben we bij een aantal ROC’s ook al opleidingen waar we een deel van het lesprogramma voor onze rekening nemen.’

Sectorspecialist, geen solist

Als specialist wil Gom Onderwijs ook het voortouw nemen in het bundelen van facilitaire diensten. ‘Het facilitair bedrijf heeft niet alleen maar met schoonmaak te maken. Dat is ook de reden dat we steeds meer de samenwerking opzoeken met andere facilitaire ketenpartners.’

‘Je kunt daardoor heel goed die customer journey van een leerling, een student of een docent in kaart brengen. Waar loopt die student of die docent nu tegenaan? Door die samenwerking kunnen we elkaar versterken. Heeft de cateraar ’s middags toevallig wat minder mensen lopen? Dan nemen wij wat taken uit handen. En andersom: die cateringmedewerker die toch de kopjes in de docentenkamer ophaalt, kan meteen even de prullenbak legen.’

Er is nog een weg te gaan, maar het sectorspecialisme gaat zich uitbetalen, weet Van den Berg. ‘Scholen gaan het absoluut merken dat Gom Onderwijs hun primaire proces centraal stelt en ondersteunt en zo bijdraagt aan een excellente leeromgeving.’