Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Gezonde teams houden zich aan deze 2 regels

Gezonde teams houden zich aan deze 2 regels
Je leest nu: Gezonde teams houden zich aan deze 2 regels

Je gezondheid gaat voor alles, en zo is dat ook met teams. Met goede leefregels gaat het iedereen beter af.

Een van de belangrijkste thermometers voor de gezondheid van een team is hoe de interactie verloopt. Daaraan kun je aflezen hoe het met de vitaliteit ervan is gesteld. Er is veel onderzoek gedaan naar gezonde teams. De Duits-Amerikaanse psychotherapeute en pedagoge Ruth Cohn heeft bijvoorbeeld gekeken hoe teams tegelijkertijd kunnen leren, verantwoordelijkheid kunnen nemen en open kunnen blijven staan. Haar theorie, het ‘themagecentreerd interactiemodel’, geeft veel inzicht in hoe individuen en teams goed en verantwoordelijk kunnen werken aan een gemeenschappelijke taak. Uit haar theorie valt een tweetal hoofdregels af te leiden, die zorgen voor een gezonde interactie binnen teams.

#1. Wees je eigen leider

Ofwel: zorg ervoor dat je zaken aanpakt die belangrijk voor je zijn en zorg ervoor dat je verantwoordelijkheid neemt.

#2. Storingen hebben voorrang

Ofwel: meld alle zaken die ervoor zorgen dat je wordt afgeleid van de taak.

Deze hoofdregels worden ondersteund door de volgende interactieregels:

• Spreek in de ik-vorm

Deze regel voorkomt dat mensen zich achter anderen verschuilen.

• Gebruik feedbackregels

Zorg ervoor dat mensen anderen aanspreken op wat er gebeurt ‘hier’ en ‘nu’, en niet praten over ‘daar’ en ‘dan’.

• Onderscheid je mening van een vraag

Dus als je een mening hebt, dan geef je die. En als je een vraag hebt, dan toon je je nieuwsgierig naar het antwoord.

• Wees nieuwsgierig naar de ander

Nieuwsgierig zijn naar jezelf lukt meestal wel, echt nieuwsgierig zijn naar een ander is iets waar je vaak wat meer moeite voor moet doen.

'Ik heb een storing'

Wijzelf gebruiken deze regels als een gezond kader voor bijvoorbeeld de begeleiding van teams, maar ook gebruiken we ze voor onszelf. De regels kennen we allemaal en in overleggen wordt er vaak aan gerefereerd. De opmerking ‘Ik heb een storing’ is bijvoorbeeld bekend, om aandacht te geven aan iemand die niet meer is aangehaakt. En als een collega zegt: ‘Ik heb het gevoel dat…’, dan gaan we op zoek naar waar dat gevoel op is gebaseerd, conform regel 1 van feedback, die gaat over de observatie waarop het gevoel is gebaseerd: wat zie je, wat hoor je? Ook valt bij ons regelmatig te horen: ‘Volgens mij heb je een mening…’, als iemand een sturende vraag stelt. Deze regels zijn met andere woorden onderdeel van onze onderlinge communicatie geworden, ze geven ons een gemeenschappelijk kader om een goede dialoog met elkaar te voeren.

Zuivere dialoog

De regels zorgen ervoor dat de dialoog zuiver blijft en dat iedereen binnen een team daar verantwoordelijkheid voor kan nemen en elkaar kan aanspreken wanneer het nodig is. Hierdoor is er minder kans op ‘ziektekiemen’ en kunnen teams langer gezond blijven. Want voorkomen is nou eenmaal altijd beter dan genezen…

Beeld via Flickr.com

Meer van Tica Peeman: