Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

7 manieren om het beste uit je team te halen

De teamdynamiek herkennen is één ding, hem benutten is een tweede. Zo doe je dat effectief.

Groepsdynamische mechanismen zijn belangrijk in samenwerking. De groepsdynamiek optimaal benutten van  kan het verschil betekenen tussen slagen of mislukken. Zulke processen herkennen is belangrijk, maar om samenwerking ook daadwerkelijk productief te laten zijn, is ook ingrijpen noodzakelijk. Maar hoe doe je dat precies? Zeven manieren om de groepsdynamiek de goede kant op te krijgen.

#1. Pak rimpelingen direct aan

Zodra binnen een team de samenwerking verzwakt, aarzel nooit en hoop ook niet dat de problemen vanzelf weer overwaaien, maar bespreek elke rimpeling direct. Spreek de betrokkenen aan met doelgerichte feedback. Zorg dat de medewerkers goed begrijpen wat het effect van hun gedrag is op het gedrag van anderen. Help de betrokkenen vervolgens om ander gedrag te ontwikkelen.

#2. Geef heldere taken

Als teamleden onvoldoende focus hebben en niet exact weten waarvoor ze verantwoordelijk zijn, veroorzaakt die onduidelijkheid problemen. Onduidelijkheid wordt vaak pas zichtbaar na de eerste enthousiaste start van het nieuw gevormde team. In aanvang zijn teamleden meestal enthousiast en lijkt de taakopdracht voor iedereen helder te zijn. Veelal hebben teamleden wel een zelf gevormd beeld van hun taakopdracht, maar vaak blijken die beelden onderling niet goed met elkaar in lijn zijn. Expliciet stilstaan bij de collectieve taakopdracht voor het team, de taken en de rollen daarbinnen, kan als tijdverspilling ervaren worden, maar is wel de beste manier om iedereen gelijkgestemd naar hetzelfde resultaat te laten werken.

#3. Geef constructieve feedback

Het is essentieel om constructieve feedback te kunnen geven. Medewerkers daarin trainen is een investering die zich altijd terugverdient. Een goed feedbackvermogen helpt wrijvingen vroegtijdig oplossen en ondersteunt een open teamcultuur, waar mensen hulp durven te vragen en bereid zijn hulp aan te bieden.

#4. Communiceer zorgvuldig en voor iedereen gelijk

Het is van het grootste belang dat alle teamleden dezelfde informatie hebben over taakrelevante ontwikkelingen. Teamleden 'in het voorbijgaan’ informeren en zo denken dat iedereen op den duur wel gelijk geïnformeerd zal raken is wel een frequent gehanteerde aanpak, maar verre van slim. Als de ene medewerker eerder geïnformeerd is dan de andere, kunnen teamleden zich achtergesteld dan wel bevoorrecht gaan voelen. Een dergelijke (ervaren) ongelijkheid kan een flink negatief effect hebben op de onderlinge samenwerking.

#5. Gun de vlotte babbel niet de boventoon

Mensen verschillen in het gemak waarmee zij hun ideeën in een groep naar voren weten te brengen. Een vlotte babbel is echter nog geen garantie voor de beste ideeën. Zorg als leidinggevende ervoor dat de vlotte praters niet voortdurend de ruimte krijgen om de boventoon te voeren. Expliciet de bijdrage van de minder rappe sprekers vragen, vergroot de rijkdom van oplossingen en ideeën en versterkt ook de gelijkwaardigheid van de teamleden.

#6. Hoed u voor soepele besluiten

Worden er steeds meer unanieme besluiten genomen? Wees dan op je hoede. Keuzes waar weinig of geen discussie aan vooraf is gegaan, bergen altijd het risico in zich dat niet alle kanten van een vraagstuk belicht zijn. Als leidinggevende is het natuurlijk plezierig dat besluitvorming vlot verloopt en dan is de verleiding groot de ogenschijnlijke slagvaardigheid op het conto van de optimale samenwerking te schuiven. Helaas is vaak precies het tegenovergestelde het geval. Sommige teamleden kunnen in zo´n geval zo afgehaakt zijn van de teamopdracht, dat het hen nog weinig uitmaakt wat er besloten wordt. Zo worden keuzes gemaakt die in ieder geval weinig draagvlak hebben. En dat moet je echt niet willen.

#7. Toon lef

Zo in vogelvlucht lijkt het op koers houden van een team en het goed houden van onderlinge samenwerking best een overzichtelijke en eenvoudige opgave. De grootste hindernis schuilt echter in het lef van de leidinggevende om zaken aan de orde te durven stellen. Met durf optreden, zonder te kwetsen, daarin toont zich de ware leidinggevende.

Foto boven via Flickr.com

Meer brein in bedrijf?