Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Hoe sociaal onderneemt het mkb?

Het aantal bedrijven dat zich verantwoordelijk voelt voor de leveranciersketen, groeit. 'Ze weten nu veel meer wat er speelt.'

Dat de Nederlandse multinationals voorop lopen als het gaat om (internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, weten we ondertussen. Maar hoe het midden- en kleinbedrijf – meer dan 99 procent van de Nederlandse bedrijven – met het onderwerp omgaat en of daar door de jaren heen ontwikkeling in zit, is een stuk minder duidelijk. Niet in het minst natuurlijk omdat het een grote groep bedrijven betreft die zeer divers is. In 2012 constateerde de Sociaal Economische Raad (SER) dat de markt zich op het gebied van iMVO gunstig ontwikkelde. Maar onder het kopje ‘uitdagingen’ stond ook: ‘Verder stimuleren van vooral het mkb ten aanzien van iMVO’.

Verantwoordelijkheidsgevoel toegenomen

Dat laatste is precies waar maatschappelijke organisaties zoals MVO Nederland, ICCO en Oxfam al een tijdje mee bezig zijn. Sinds enkele jaren doen ze er ook onderzoek naar en dat signaleert vooruitgang in het mkb als het om iMVO gaat. Begin dit jaar nog publiceerde ICCO een onderzoek onder bedrijven met 50 tot 250 medewerkers, waarin 83 procent van de respondenten aangaf iMVO belangrijk te vinden, terwijl 38 procent liet weten er actief mee bezig te zijn en maar liefst 50 procent aangaf de komende jaren meer aan iMVO te willen gaan doen.

Van nog recenter datum – juli – is de iMVO-thermometer van MVO Nederland, waarin naar voren kwam dat weliswaar maar 18 procent van de ondervraagde bedrijven (een grotere steekproef) zaken deed met opkomende en/of ontwikkelingslanden, maar dat het verantwoordelijkheidsgevoel onder mkb-ondernemers voor zowel sociale als milieuvraagstukken in hun keten de laatste jaren flink is toegenomen. 52 Procent van hen vindt zichzelf daarvoor verantwoordelijk.

Onderscheiden met iMVO

De trend is dus positief. Die mening is ook Winand Quaedvlieg, secretaris bij het team Internationaal Economisch en Sociaal Beleid bij werknemersvereniging VNO-NCW, toegedaan. ‘Ondernemers vinden dat ze met dit onderwerp bezig moeten zijn. In de praktijk is dat voor een mkb’er natuurlijk lastig, zonder de marktmacht die een multinational heeft. Maar ik zie een groeiende groep ‘voorlopers’ die van begin af aan de iMVO-principes onderschrijft en zich op die manier ook wil onderscheiden in de markt. Daarnaast zijn veel bedrijven van enige omvang die vinden dat ze verantwoordelijkheid horen te nemen, bezig met de invulling van het concept van due diligence. Dat houdt in dat je als ondernemer uitzoekt wat er allemaal gebeurt in je keten en vervolgens kijkt hoe je schendingen van mensenrechten die er plaatsvinden kunt voorkomen.’

Branche-initiatieven nemen toe

Dat uitzoeken gebeurt in toenemende mate in branche-initiatieven, waarbij per branche verschillende zwaartepunten worden gelegd.  Zo wordt in de land- en tuinbouwsector onder druk van grote afnemers momenteel hard gewerkt aan initiatieven die bodemdegradatie moeten tegengaan, terwijl de textielindustrie momenteel meters maakt op het gebied van sociaal ondernemen, met name onder druk van de publieke opinie. Daarnaast is er bij MVO Nederland onder andere een cluster ‘Stedelijke ontwikkeling’ actief dat in de opkomende economieën tot grote kansen moet leiden. Het cluster hanteert een integrale aanpak waarbij Nederlandse expertise in samenwerking met lokale partijen wordt ingezet.

Bedrijven weten nu wat er gebeurt

Quaedvlieg: ‘Die dialoog binnen branches, over de vraag hoe je een dergelijke opdracht nou voor elkaar kunt krijgen, heeft enorm aan kwaliteit gewonnen. Ik volg de discussie over iMVO al sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw. Toen wisten de meeste bedrijven nog nauwelijks wat er in hun keten gebeurde. Ik zie nu veel meer bedrijven die dat wel weten. En de plannen die gemaakt worden zijn veel meer uitgewerkt.’

Meer lezen?

 

Dagelijks de nieuwsbrief van Management & Leiderschap ontvangen?Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene en privacyvoorwaarden.

Beeld via Flickr

Advertisement

mvo