Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Beter people management betaalt zich uit

Beter people management betaalt zich uit
Je leest nu: Beter people management betaalt zich uit

Organisaties die bewust kiezen voor people management presteren beter dan organisaties die dit niet doen. En verder: verbeter je people management skills met 35 tips.

We melden al eerder dat de 'people manager' de trend zet. En daarnaast bleek uit onderzoek dat 'People Management' harde resultaten oplevert. Uit een 2-jarige studie die in opdracht van o.a. Investors in People UK en het Britse Department for Innovation, Universities and Skills is uitgevoerd, laat zien dat organisaties die bewust kiezen voor people management beter presteren dan organisaties die dit niet doen.

Aan de hand van een raamwerk van maatregelen en activiteiten op het gebied van people management werd de performance van 3000 werkgevers getoetst. Hieruit bleek dat de ‘people management organisaties'een hogere winst per werknemer, hogere winstmarges en een hogere productiviteit realiseren.

Hoe breder de activiteiten die organisaties op het gebied van people management ontplooien (van werving tot binding van medewerkers en van het ontwikkelen van vaardigheden tot en met functieontwerp), des te hoger het effect op de performance van de organisatie.

Het onderzoek toont aan dat als een organisatie zijn investering in people management verhoogd met 10%, dit resulteert in een stijging van de brutowinst per medewerker van zo'n €2000 per jaar.

Andere resultaten uit het onderzoek:
– Jonge organisaties scoren beter dan organisaties die al lange tijd bestaan
– Er treed altijd een verbetereffect op, ongeacht of een organisatie al investeert in people management, hoe hoger de inspanningen op dit vlak, des te beter de resultaten
– Organisaties die hoog scoorden in het onderzoek bleken goed uitgerust te zijn om een goede werkomgeving te creëren en zijn innovatief leidend in de markt.

Meer lezen over het onderzoek kan hier.

35x beter People Management:

1. Zorg ervoor dat je oog hebt voor de basisbehoeften van je medewerkers.
2. Moedig constructief gedrag aan bij de medewerkers.
3. Een publiek geuit complimentje kan wonderen doen.
4. Geef je mensen de kans om hun ware gevoelens te uiten.
5. Bied dadelijk hulp als blijkt dat iemand zijn taak niet aankan.
6. Geef geen valse hoop bij slecht nieuws.
7. Samenwerking en open communicatie zijn heel belangrijk.
8. Splits grote groepen op in kleine eenheden.
9. Een informeel babbeltje met je medewerkers kan geen kwaad.
10. Laat niemand onnodig naar een meeting komen.
11. Zorg ervoor dat je mensen kunnen tonen dat ze te vertrouwen zijn.
12. Zorg ervoor dat je luistert naar ontevreden werknemers.
13. Discipline kan, maar liefst in combinatie met delegeren en vertrouwen.
14. Vraag je mensen naar hun verwachtingen en help ze die te realiseren.
15. Bezuinigen op opleidingen is geen goed idee.
16. Stimuleer je mensen om voortdurend aan zichzelf te werken.
17. Zorg ervoor dat elke nieuwe medewerker een mentor krijgt.
18. Geef niet gewoon orders, maar toon je teamleden hoe het moet.
19. Grijp in als iemand overgeplaatst wordt naar een 'verkeerde' job.
20. Promoveer altijd eerst interne medewerkers. Geef je mensen dan ook de mogelijkheid om te tonen dat ze het aankunnen.
21. Maak duidelijk dat extra loon staat voor extra prestaties.
22. Geef uw mensen zoveel mogelijk beslissingsmacht.
23. Luister naar je mensen en doe iets met hun ideeën.
24. Maak duidelijk dat je steeds betere prestaties verwacht.
25. Geef al je medewerkers de kans om hun eigen werk te beoordelen.
26. Maak duidelijk dat je geen enkel idee 'zomaar' verwerpt.
27. Laat in elke vergadering ruimte voor creatieve input.
28. Hou je bij een conflict bezig met het gedrag van mensen, niet met hun karakter.
29. Geef nooit toe aan onredelijke eisen. Zoek steeds het compromis.
30. Maak tijd voor elke werknemer die met zijn problemen bij jou komt.
31. Reageer positief op de creatieve inbreng van je medewerkers.
32. Stimuleer je mensen om hoge eisen te stellen aan zichzelf.
33. Als iemand slecht presteert, zoek dan naar de reden waarom dat zo is.
34. Incentives geven altijd een positief signaal.
35. Behandel je medewerkers met evenveel respect als je beste klanten.

Bron