Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Mvo is slechts een hype

Nederlandse bedrijven kennen de gestelde richtlijnen voor mvo-beleid niet. Ze zijn er vooral mee bezig vanuit een maatschappelijke trend. Het is de vraag of ze er nog tijd en geld instoppen zodra de druk vanuit de maatschappij verzwakt.

Meer dan de helft van het topmanagement van beursgenoteerde bedrijven in Nederland is niet of nauwelijks op de hoogte van de MVO-bepaling in de Nederlandse Corporate Governance Code. Zij gaan niet bewust om met de implementatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Dat blijkt uit onderzoek van risicospecialist Protiviti. Bijna een derde van de bedrijven is totaal niet op de hoogte van mvo in de Nederlandse Corporate Governance Code (code Frijns en voormalig code Tabaksblat), en ruim een kwart weet hier slechts min of meer iets van.

Maatschappelijke trend

“Het onderzoek laat zien dat Nederlandse beursgenoteerde bedrijven meer vanuit een maatschappelijke trend bezig zijn met duurzaamheid, dan vanuit de gestelde richtlijnen", stelt Suzanne Janse van Protiviti. "Dit is zorgelijk omdat het risico bestaat dat de motivatie voor mvo verdwijnt wanneer de maatschappelijke druk verzwakt. Het bestuur en de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moeten bewuster omgaan met hun verantwoordelijkheid om mvo te implementeren in de beleidvoering van een bedrijf.”

Positief is dat uit het onderzoek blijkt dat topmanagers steeds meer belang lijkt te hechten aan mvo. Zo geeft bijna twee derde van de topmanagers aan dat hun organisatie de mvo- gerelateerde activiteiten hebben veranderd in 2009. Een toename van mvo is te zien in de besparing van energie, de duurzame innovatie van producten en diensten van een organisatie, stimulans om medewerkers vrijwilligerswerk te laten doen, lokale projecten te sponsoren en duurzaam te bouwen bij het betrekken van een nieuw pand.

Dagelijks de nieuwsbrief van Startups & Scaleups ontvangen?Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene en privacyvoorwaarden.

Veranderingen in bedrijfsvoering

Indexeringen als de jaarlijkse Dow Jones Sustainability Index dragen bij aan het belang van Mmvo. “Een hoge plaats in deze index werkt door in totale uitstraling van een bedrijf. De Index meet op economische-, sociale- en milieuaspecten van duurzaam ondernemen. Bedrijven in deze top 300 doen het ondanks de economische malaise goed op de beurs. Ze laten zien dat ze bewust bezig zijn met hun bedrijf en de organisatie op orde hebben. Dit zorgt voor waardering van buitenaf. Het is niet voor niets dat KPN ernaar streeft om in 2011 op deze lijst te staan”, aldus Janse.

Rapportage in het jaarverslag

Vanaf dit jaar gaat de Monitoring Commissie Corporate Governance beursgenoteerde bedrijven meer dan tevoren beoordelen op de naleving van de Nederlandse code voor governance vraagstukken. Zij gaan hiervoor de dialoog aan met de bedrijven. “De verscherpte controle verklaart wellicht waarom 40 procent van de topmanagers nu al aangeeft dat hun organisatie in het jaarverslag over 2009 anders gaat rapporteren over mvo. Er is een ontwikkeling gaande. Bedrijven willen aan de buitenwereld zichtbaar maken dat ze verantwoord bezig zijn. Steeds vaker schrijven bedrijven openlijk over mvo op hun website en maken zij aparte sociaal-, milieu- of duurzaamheidverslagen.”, aldus Suzanne Janse. “Daarnaast is te zien dat meer bedrijven echt een beleid hebben voor mvo. Voorheen was het vrijblijvend en werd er hier en daar wat gedaan."
 

mvo