Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

6 aanbevelingen voor ambitieuze bedrijven

‘Nieuwe technologie gaat aan politiek voorbij’, kopte het Financieele Dagblad begin februari. Volgens de krant zouden politieke partijen nauwelijks oog hebben voor de impact van nieuwe technologieën. Het thema komt in de verkiezingsprogramma’s nauwelijks voor, ondanks het feit dat experts stellen dat dit ‘hét moment’ is om voorbereidingen te treffen.

Niet voor niets waren bezoekers van het Smart Industry Jaarevent, op 16 februari in de Utrechtse Jaarbeurs, getuige van een oproep aan de Nederlandse politiek om Nederland in een ‘hogere versnelling’ te krijgen als het gaat om investeringen in smart industry. Naast deze oproep zijn er ook dingen die je als maakbedrijf zelf kunt ondernemen om mee te gaan in de huidige technologische ontwikkelingen. 6 aanbevelingen:

#1. Raak bekend met Smart Industry

‘Bedrijven die niet nadenken over digitalisering bestaan straks niet meer’

Robotisering, 3D-printing, het internet of things, big data, en de wat minder bekende technologieën als fotonica, kunstmatige intelligentie en blockchain: de technologische ontwikkelingen gaan – zoals het cliché luidt – ‘razendsnel’ en bieden steeds meer mogelijkheden voor zero defect manufacturing, personalized manufacturing en smart maintenance. Tegelijkertijd blijken veel ondernemers nog onbekend met het begrip smart industry: uit onderzoek van de Kamer van Koophandel bleek recent dat 77 procent van de respondenten nog nooit van de term gehoord heeft. Ondernemers die wél bekend zijn met innovatieve technologieën, blijken beduidend meer kansen te zien dan ondernemers die aangaven er niet mee bekend te zijn.

Toch is het belangrijk om aangehaakt te blijven en na te denken over de toekomst, benadrukte keynote speaker Willem Vermeend (FinTech-gezant en warm pleitbezorger van smart industry). Bedrijven die nu nog steeds niet nadenken over digitalisering van hun productie- en bedrijfsprocessen, bestaan volgens hem aan het einde van dit decennium niet meer. Vermeends boodschap: verdiep je in innovatieve technologie en voorkom op die manier dat je de steeds sterker wordende internationale concurrentieslag verliest. Ook op andere plekken vielen dezelfde geluiden te horen: bezoek zoveel mogelijk beurzen, branchemeetings en netwerkbijeenkomsten en blijf zo op de hoogte van wat er speelt.

#2. Houd het simpel: zet kleine stappen

Een stip aan de horizon moet wél binnen bereik liggen

Maakbedrijven die ‘iets’ willen met smart industry doen er tegelijkertijd goed aan om klein te beginnen; een stip aan de horizon moet wél binnen bereik liggen. Begin met nadenken over je businessmodel: hoe zou dat onder invloed van technologie kunnen veranderen? Door steeds kleine stappen te zetten op technologisch vlak blijven doelen realistisch en houd je medewerkers aangehaakt.

#3. Zoek de samenwerking op

Samen innoveren is sneller, slimmer en goedkoper

Smart industry houdt niet op bij de fabrieksmuur; samen innoveren is sneller, slimmer en goedkoper en vergoot de kans op succes. Zoek daarom de samenwerking met collega-ondernemers en toeleveranciers en pak smart industry binnen de gehele keten op. Ook slim: aanhaken bij een van de tientallen fieldlabs die momenteel door heel Nederland lopen: inspirerende proeftuinen die meer licht moeten werpen op de vraag wat digitalisering kan betekenen voor de Nederlandse (maak)industrie.

#4. Investeer in cybersecurity

Bewaar bedrijfsgeheimen achter digitale slot en grendel

Veel maakbedrijven tonen zich nog naïef als het aankomt op cybercrime; terwijl bedrijfsterreinen massaal worden afgeschermd met muren en hekken, staan digitale toegangspoorten vaak nog steeds wagenwijd open. Ondertussen is cybersecurity wereldwijd een snelgroeiende tak van sport, zeker nu binnen het internet of things (IoT) steeds meer machines en apparaten aan elkaar worden gekoppeld en de datacommunicatiestromen enorm toenemen.

Bedrijven die willen voorkomen dat ze het slachtoffer worden van 14-jarige hackers of (erger nog) gehaaide criminelen, doen er goed aan om in elk geval kritieke bedrijfsinfo achter digitale slot en grendel te bewaren. Ook is het verstandig softwaresystemen regelmatig te updaten voor optimale bescherming.

Wees verder goed voorbereid op een cyberaanval: denk nú al na over een deugdelijk back-upplan voor het geval het onverhoopt toch misgaat en voorkom zo dat klanten en toeleveranciers het vertrouwen verliezen. Verder belangrijk om te beseffen: hoe goed je ook beveiligd bent, de mens is en blijft de zwakste schakel. Maak medewerkers bewust van de gevaren, want een digitaal ongelukje schuilt soms al in een aangeklikte link in een verdachte e-mail.

#5. Ken je productieproces

Begin met meten en start zo een smart cycle op

Om binnen je productieproces te komen tot beloftes als zero defect en first time right, is het belangrijk dat je precies weet wat er binnen dat productieproces gebeurt. Meten vormt de basis van elke smart factory. Waar treden vaak verstoringen of vertragingen op? Veel machines en productielijnen zijn tegenwoordig standaard uitgerust met sensoren, alleen blijven de logdata doorgaans niet langer dan een paar dagen bewaard.

Door deze data beter te benutten, aangevuld met eventuele extra metingen, ontstaat meer inzicht in het productieproces. Statistische analyses kunnen vervolgens meer licht werpen op oorzaak-gevolgrelaties binnen de productielijn, op basis waarvan weer weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen over eventuele aanpassingen – waarna het meten weer begint. Op die manier ontstaat een smart cycle en komt een doel als zero defect manufacturing steeds meer binnen bereik.

#6. Luister naar studenten en leerlingen

Jongere generaties pikken nieuwe technologieën snel op

Samenwerkingsprojecten tussen onderwijs en bedrijfsleven zijn er volop. Juist de jongere generaties pikken nieuwe technologieën snel op en kijken met een frisse blik van buiten naar binnen. Ook kunnen ze helpen medewerkers te enthousiasmeren over de inzet van nieuwe technologie. Maak daar gebruik van en maak vooral niet de fout om te denken dat samenwerking met het onderwijsinstellingen of met studenten meer kost dan het oplevert.

Dit artikel is onderdeel van het dossier Made in NL. Bij MT vinden we dat Nederland trotser mag zijn op zijn maakbedrijven. Met Made in NL wil MT de kennisdeling binnen én over de sector bevorderen en maakbedrijven een podium bieden. Opdat we terecht trots zijn op de hidden champions van de maakindustrie. In deze missie wordt MT vergezeld door de volgende partners: Centraal Beheer, MBCF, NIBC, Salesforce en TNO.

Lees ook: