Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Pakketsoftware

Je leest nu: Pakketsoftware

Leveranciers, opgelet!

Leveranciers van software moeten af van ­individuele licentievoorwaarden. Nu de klant de keuze heeft uit oplossingen als ­virtualisatie, software as a service (SaaS) en cloud computing, met een eenduidige ­licentiestructuur, zouden traditionele ­softwarepartijen daarin moeten meegaan.
Researchfirma International Data Corporation (IDC) stelde tien must-have-policies op, die elke vendor ter harte zou moeten nemen om optimaal in te spelen op de behoefte van de klant. “Een coherente aanpak, waarbinnen de leverancier zijn werkwijze, voorwaarden en motivering voor de klant helder maakt, kan in toenemende mate het verschil maken”, aldus Amy Konary, onderzoeksdirecteur Software Pricing, Licensing and Delivery van IDC. De voordelen van een heldere aanpak in plaats van licentieafspraken op maat: kortere en efficiëntere verkoopcycli, minder tijd kwijt aan het uitvinden en opstellen van nieuwe voorwaarden, minder contractadministratiekosten, minder kans op fouten. Leveranciers opgelet!
Abonnementen – Klanten zullen steeds vaker vragen om abonnee-modellen.
Gevirtualiseerde omgevingen – Licentie­voorwaarden moeten worden aangepast aan virtuele omgevingen.
Service provider-licentieovereenkomst – Een heldere politiek bij levering van software via serviceproviders.
Disaster recovery – Zorg voor een rampenplan bij problemen met missiekritische taken.
Aankoopprogramma’s – Een simpeler aankoopproces in combinatie met een consistent geprijsd aanbod.
OEM-programma’s – Richtlijnen voor de ­levering van softwarecomponenten aan ­andere leveranciers.
Pay-per-use-licenties – Een kostenmodel dat gebaseerd is op het gebruik op basis van ­heldere metrieken.
Wereldwijde licentieovereenkomsten – ­Prijsstabiliteit en -consistentie, onafhankelijk van de locatie.
IP-schadeloosstelling – Expliciteren dat de verplichting aan de klantzijde ligt schept ­duidelijkheid.
Licentie-communicatie – Troef de concurrentie af met een klantvriendelijke licentiepolitiek.

SOA domineert ERP-agenda

Enterprise Resource Planning (ERP) ontwikkelt zich steeds meer tot een instrument dat ­organisaties in staat stelt hun strategische ­ambities te realiseren. Atos Consulting bracht in samenwerking met de Universiteit van ­Tilburg de trends in kaart en beschreef in vier scenario’s hoe de ERP-markt er in 2015 uit kan zien.
ERP bestaat uit een geheel van informatie­systemen – met gebruikersinformatie, product- en personeelsgegevens en financiële data – die in alle geledingen van organisaties worden ingezet. De opkomst van webgebaseerde ­oplossingen en standaard interfaces, zoals bij service oriented architecture (SOA), hebben een wezenlijke invloed op hoe bedrijven ­ERP-systemen in de toekomst inzetten. Deze zullen steeds vaker beschikbaar zijn de vorm van diensten, die onder andere toegankelijk kunnen worden gemaakt via Web 2.0 en cloudservices en deel uitmaken van een ­volledig geïntegreerde waardeketen.

1. Geïntegreerde structuur
De interne bedrijfsstructuur bestaat uit verticale en los van elkaar opererende processen, met elk hun eigen informatiesystemen. ­ERP-leveranciers leveren modules op het ­gebied van governance, risicobeheersing en compliance. De architectuur van organisaties wordt steeds meer SOA-gebaseerd.

2. Geoptimaliseerde keten
Processen en prestaties worden verbeterd door nauwer samen te werken met andere ­partijen in de waardeketen. Het organisatiemodel is gebaseerd op een netwerkarchitectuur waarbinnen integratie met organisaties gestalte krijgt door een gemeenschappelijk ERP-systeem als SaaS-oplossing.

3. Flexibele keten
Bedrijven ontpoppen zich als netwerkorganisaties en omarmen SOA als architectuur voor de implementatie van innovatieve toepassingen. De centrale (op open source en cloud computing gebaseerde) ERP-infrastructuur wordt verrijkt met diverse informatiebronnen en diensten: de zogenoemde Linkeconomy.

4. Silo-architectuur
Organisaties georganiseerd op basis van ­verticale, los van elkaar opererende bedrijfsprocessen. Het interne applicatielandschap, dat een diversiteit van ERP-systemen telt, ­bestaat uit een geheel van op maat ­gesneden toepassingen die zijn gebaseerd op één-op-één relaties met derden; een ­gefragmenteerd informatiebeheer.

Onderhoud remt innovatie

Een wereldwijd onderzoek in opdracht van HP toont aan dat 50 procent van de managers het gevoel heeft dat het in hun bedrijf te weinig van innovatie komt. Het budget gaat grotendeels op aan het onderhouden van de bestaande omgeving, zodat geen financiële middelen over blijven om te innoveren. Meer dan 50 procent van de IT-managers denkt dat dit hun concurrentiekracht in de weg staat. Van de respondenten meldt 95 procent dat de impasse zorgt voor het missen van kansen. Liefst 99 ­procent noemt die impasse ‘tijdrovend’.
 

Bron: Coleman Parkes Research ltd, onderzoek i.o.v. HP