Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Ontdek met HR-analytics hoe medewerkers het beste tot hun recht komen

Kun je achterhalen welke karakteristieken van medewerkers samenhangen met verzuim? Of hoe het gesteld is met de leiderschapseffectiviteit? Ja, getuige deze twee praktijkvoorbeelden.

HR Analytics
Foto: Getty

Hoe meer kennis je hebt, hoe beter je kunt anticiperen op wat gaande is binnen de organisatie. Bijvoorbeeld op vervroegd vertrek van medewerkers, ziekteverzuim of effectief leiderschap. Maar hoe ontdek je dergelijke patronen?

Uit recent onderzoek door Erasmus Q-Intelligence bij twee grote Nederlandse organisaties blijkt dat data-analytics leidt tot nieuwe inzichten op het gebied van HR. Het combineren van kwantitatieve uitkomsten met kwalitatieve opvattingen leidt tot verrassende resultaten. Meer praktisch onderzoek naar leiderschapseffectiviteit werkt in het voordeel van medewerkers en hun organisaties.

Bewegingsmotieven werknemers

Hoe dat in de praktijk uitpakt, kan APG vertellen. Deze pensioenuitvoerder startte vorig jaar met het programma ‘The Making of You’. Kern van het programma is continue ontwikkeling van medewerkers. Om de verzamelde data voor onderzoeksdoeleinden te gebruiken, is de afdeling HR-Analytics van APG een langdurige relatie aangegaan met Erasmus Q-Intelligence (EQI).

In overleg met EQI werd een eerste onderzoek opgestart naar de beweging en mobiliteit van de ruim drieduizend medewerkers bij APG. Doel was beter inzicht krijgen in de motieven van medewerkers om in beweging te komen (doorstroming, vertrek). Frank Groenewold, expert analytics bij APG: ‘Dan kunnen wij ook beter beleid maken dat past bij de behoefte die APG heeft om medewerkers wendbaarder te maken. Oftewel, ervoor zorgen dat medewerkers klaar zijn voor de toekomst.’

Ziekteverzuim terugdringen

APG maakte voor het onderzoek gebruik van een set van ongeveer 25 hypotheses. Het leverde onverwachte resultaten op. ‘Zelf verkeerde ik in de veronderstelling dat vrouwen beweeglijker zijn dan mannen, maar dat zie je echter niet terug in de cijfers. De waarde van het onderzoek ligt ook in de relaties die er niet zijn, zoals geslacht en beweging’, zegt expert analytics Eef Bloemers van APG.

Op basis van de data die het onderzoek naar beweeglijkheid opleverde, kwam vanuit APG dan ook al gauw de vraag naar een diepgaand verzuimonderzoek. ‘In eerste instantie lijkt er een directe relatie tussen geslacht en verzuim’, zegt dr. Koen Bel, data scientist bij EQI. ‘Maar door het toevoegen van aanvullende gegevens zie je dat die directe relatie veel minder sterk is dan dat je aanvankelijk dacht. Naast geslacht zijn er nog veel meer invloedsfactoren.’

Basis voor de toekomst

Groenewold: ‘Wij willen de informatie uit de data-analyse gebruiken voor een aanpak van de grondoorzaken, zodat er idealiter geen voedingsbodem meer bestaat voor dat verzuim. Daarmee leggen wij nu een basis voor de toekomst. En dat past binnen een strategie waarin het gaat over leiderschap, feedback en met elkaar in gesprek zijn.’

Wat er nog meer uit het onderzoek naar boven kwam en waar APG deze kennis voor gebruikt, lees je in de gratis longread. Daar lees je ook de case van NS, die dankzij HR-analytics ontdekte welke karakteristieken van leiders en teams samenhangen met effectief leiderschap.

hrm