Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Marguerite Soeteman-Reijnen

marguerite soeteman reijnen

Marguerite Soeteman-Reijnen (1966) was als voorzitter Stichting Topvrouwen.nl een van de aanjagers van de Wet ingroeiquotum en streefcijfers. Deze wet zorgt ervoor dat meer vrouwen naar de bestuurskamers van het Nederlandse bedrijfsleven doorstromen.

Op 1 januari van 2022 ging de wet in. Grote bedrijven, zo’n vijfduizend in totaal, moeten streefcijfers opstellen die de verhouding tussen mannen en vrouwen in de top gelijker maken. Voor beursgenoteerde bedrijven geldt een hard ingroeiquotum: de raad van commissarissen moet voor zeker een derde uit vrouwen bestaan.

Op dit moment is Soeteman-Reijnen onder meer voorzitter van de Raad van Advies van SER Topvrouwen en vertegenwoordiger bij G20 EMPOWER. Daarnaast zit ze bij verschillende bedrijven in de raad van toezicht en raad van commissarissen.

Bespreekbaar en meetbaar maken

SER Topvrouwen maakt met een database vrouwelijk talent zichtbaar. Soeteman-Reijnen ziet dat dit een verandering in beweging heeft gezet. ‘Gelijkheid en gelijkwaardigheid is bespreekbaar en meetbaar geworden in het bedrijfsleven. Het wordt nu onderdeel van de strategie gemaakt. Dat heeft als resultaat meer promoties en aanstellingen van vrouwen in de hogere regionen inclusief raden van bestuur en raden van commissarissen.’

Ze benadrukt dat ze dit niet alleen kan bewerkstelligen. Zo helpen alle SER Topvrouwen, de SER Topvrouwen Raad van Advies, haar voorganger Marry de Gaay Fortman, VNO-NCW, het ministerie van OCW en de SER haar om impact te maken. Ook ketenpartners als Talent naar de Top, Women Inc., Equileap en Stichting Topvrouw van het Jaar dragen bij.

De bestuurder, die tot begin deze maand chairman executive board van Aon Holdings was, haalt haar inspiratie uit mensen die niet gelijk behandeld worden. ‘Met name hun doorzettingsvermogen en daadkracht, en dan met name de vrouwen en meisjes met een door ongelijkheid gecreëerde achterstand in de maatschappij die momenteel off stage zijn en on stage zouden moeten komen, inspireren mij dagelijks. Hen op mijn schouders te laten staan is mijn doel. Voor hen wil ik degene zijn die ik nodig had toen ik jonger was.’

Drie stappen voor inclusie en diversiteit

Er is geen vaste manier om een inclusievere of diverse organisatie te bereiken, aldus Soeteman-Reijnen. Er zijn volgens haar drie dingen die een organisatie kan ondernemen. De eerste stap is het gesprek aangaan met mensen binnen je organisatie, zodat je uiteindelijk belonging kunt creëren. ‘Luister naar de specifieke behoeften van de diverse groepen binnen je organisatie. Door dit te doen kun je hier concreet op inspelen en op maat gesneden beleid toepassen in je streven naar meer gelijkheid en gelijkwaardigheid.’

Daarnaast kan een Young Professional Board waardevol zijn. ‘Het helpt je om de horizon van je beleid te verbreden en verlengen, en je purpose en benodigde acties daarop af te stemmen. De jongere generaties geven je op diverse niveaus inzichten en attenderen je ook op externe en interne ontwikkelingen en veranderingen die van waarde kunnen zijn voor eenieder in je bedrijf, voor je klanten en dus ook voor je concurrentiepositie.’

Tot slot moeten bedrijven creativiteit en inlevingsvermogen gebruiken. ‘Maak gebruik van nieuwe technologieën om de flexibiliteit voor je werknemers te vergroten, maar ook het inlevingsvermogen met bijvoorbeeld virtual of augmented reality in de metaverse. Dit moving beyond space and place wordt door onder andere Accenture al toegepast in hun zogeheten Nth floor. Einstein zei al: Logic takes you from A to B, imagination takes you anywhere.’

De ultieme D&I-organisatie

De ultieme diverse en inclusieve organisatie zet mensen centraal en kan zich daardoor onderscheiden van concurrenten. ‘Juist de unieke achtergronden, perspectieven en ervaringen die mensen met zich meebrengen, voedt het intrinsieke vermogen van een organisatie om betere inzichten te verkrijgen, betere beslissingen te nemen, betere diensten en producten aan te bieden en last but not least beter voor en met klanten te innoveren’, somt Marguerite Soeteman-Reijnen op.

‘Deze organisatie zorgt ervoor dat iedere werknemer zichzelf mag zijn in alle mogelijke vormen, zoals op het gebied van gender, LGBTQ+, cultureel, beperkingen en generaties. Daarnaast waardeert zo’n organisatie ook diversiteit van gedachtegoed en mening.’