Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

De 5 grootste ontwikkelingen waar je als professional op moet letten

In samenwerking met SUAS - In een wereld die complexer en grilliger is dan ooit, moet je als professional binnen je organisatie snel en effectief kunnen inspelen op verandering. Wat zijn de 5 grootste ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven in de komende jaren waar je als professional op moet letten, en hoe kun je deze inzetten om echt impact te maken?

Foto: Mitchell Luo

Anti-fragiele organisaties hebben de toekomst

Veel professionals die verantwoordelijk zijn voor strategie, verandering en innovatie binnen het bedrijfsleven willen het liefst dat hun organisatie zo robuust mogelijk is, en opgewassen tegen risico’s, tegenslagen en onzekerheden uit hun omgeving. Dat is logisch: door processen flink te optimaliseren en alles netjes in te kaderen, wordt gedacht dat onzekerheid en willekeur kunnen worden vermeden en bestreden.

Maar hoe robuuster een organisatie is, hoe hoger en dikker de muren zijn die een organisatie om zichzelf heen bouwt. En dat zorgt niet alleen voor meer afstand met de klant en buitenwereld, maar juist ook voor kwetsbaarheid tijdens onverwachte situaties die buiten de lijn van verwachting liggen. In het bedrijfsleven hebben de zogenaamde anti-fragiele organisaties daarom de toekomst. Dit zijn organisaties die juist open staan voor hun omgeving en begrijpen dat je sterker wordt door kwetsbaar te durven zijn.

Voorstellingen in plaats van voorspellingen

Die anti-fragiele organisaties houden zichzelf niet voor de gek en proberen de wereld om hen heen niet in te kaderen of te voorspellen. Subjectieve zekerheid maakt plaats voor objectieve onzekerheid. Daarin staat vast dat je nooit kunt weten hoe de wereld er morgen uitziet, maar wel zoveel mogelijk scenario’s kunt bedenken wat mogelijk is. Zo maak je een nieuwe, dynamische werkelijkheid waar je als organisatie virtueel middenin staat. Je herkent op tijd signalen en wordt een stuk wendbaarder en flexibeler. Sterker nog: je kunt een verandering of verstoring juist zien als een kans om te groeien. Het is dus geen middel om onzekerheid terug te brengen, maar om ondernemerschap te faciliteren.

Anti-fragiele organisaties zijn dan ook in staat om zichzelf opnieuw uit te vinden na een grote tegenslag of verstoring. Een goed voorbeeld is Philips, dat met veel succes verschoof van gloeilampen naar Healthcare technology.

Denken in rollen in plaats van functies

Hoe pas jij je dan als professional aan? Door leiding durven te geven aan verandering, en medewerkers te motiveren als dingen slechter lijken te gaan dan verwacht. Hoe? Door hen te laten begrijpen dat zo’n situatie juist kansen creëert om te groeien. Bedenk ook dat je als professional in het bedrijfsleven meer bent dan je functietitel: je bekleedt een dynamische rol binnen jouw organisatie. Iemand die rimpels herkent voordat ze uitgroeien tot een golf, de juiste vragen stelt en impact durft te maken als gaat om groei, duurzaamheid en verandering.

Terug naar de menselijke maat

Organisaties en hun medewerkers hebben de afgelopen jaren flink de vruchten geplukt van digitale innovatie. Dat levert veel op: je hebt tegenwoordig ontzettend veel waardevolle informatie tot je beschikking over je klanten in allerlei databases, die je slim kunt inzetten voor je strategie. Maar er is wel een grens: door klanten massaal weg te stoppen in databases, groeit het risico dat de echte mens verdwijnt. Er komen geen levende mensen meer uit databases, maar gezichtsloze objecten. Zo worden buyer persona’s geleidelijk karikaturen van zichzelf zonder een menselijk gezicht, waar echte problemen en uitdagingen ontbreken. En dat is problematisch: als een organisatie haar klanten niet kent, heeft dat veel invloed op de kwaliteit van het product, klantreis en klantervaring.

Ook als het gaat om dienstverlening blijft menselijk contact onmisbaar. Dat betekent niet dat je het gebruik van slimme chatbots en andere innovatieve tools meteen moet afschrijven. Zie ze juist als een aanvulling in plaats van regelrechte vervanging. Digitalisering kan je dus zeker helpen om minder bevooroordeeld beslissingen te maken als het gaat om ondernemen vanuit klantinzichten, maar vergeet nooit de mens van vlees en bloed. Zo ontwikkel je een bedrijfsstrategie die is gebaseerd op echte mensen, die beter aansluit op wat er daadwerkelijk leeft in een maatschappij.

Stel ongemakkelijke vragen

Succesvolle organisaties van de toekomst ondernemen niet alleen om geld te verdienen, maar durven zichzelf grote, lastige vragen te stellen. Consumenten vinden het namelijk steeds belangrijker dat organisaties niet alleen een mooi product maken of service aanbieden, maar zich ook inzetten voor een betere wereld. Het milieu, bijvoorbeeld, of garanderen dat niemand in de productiecyclus wordt uitgebuit.

Als professional zijn dat grote, ongemakkelijke vragen die je niet zomaar in je eentje oplost. Je hebt er anderen voor nodig. Collega’s binnen je organisatie: mensen, beslissingmakers en afdelingen die het roer durven om te gooien. En natuurlijk input van de klant. Want juist de maatschappelijke problemen zoals vervuiling, leefbaarheid en uitbuiting zijn dé thema’s waar je je klant bij kunt betrekken. Wat verwachten ze van je? Hoe kan je ze betrekken in je ondernemerschap en het gevoel geven om samen aan een oplossing te werken, juist met jouw product of merk? Hoe lastiger de vraag, hoe beter. Zo leer je te denken vanuit het wat, in plaats van het waarom: wat is het probleem wat nu speelt en hoe los ik dat samen met de klant als professional op?