Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Straks ook een nieuw nabestaandenpensioen! Waar moet je nu al over nadenken?

In samenwerking met BeFrank - Bij de Wet toekomst pensioenen denk je aan het pensioen voor later. Maar het gaat verder. Ook het nabestaandenpensioen wijzigt. Waar moet je nu al over nadenken?

nieuw nabestaandenpensioen
Foto: BeFrank

Wat betekent het nieuwe nabestaandenpensioen voor jouw organisatie?

Veranderingen zijn zeker niet altijd verbeteringen, maar de veranderingen in het nabestaandenpensioen zijn iets om naar uit te kijken. Voor werkgevers en werknemers. Het nabestaandenpensioen wordt binnen de Wet toekomst pensioenen (WTP) eenvoudiger, overzichtelijker en eenduidiger. Dat is nodig, want de regels rond het partner- en wezenpensioen zijn best complex. Medewerkers hebben soms geen idee hoe hun partner en kinderen financieel achterblijven als zij wegvallen. Het nabestaandenpensioen is straks een percentage van het pensioengevend salaris. Maximaal 50%, lager mag ook. Het wezenpensioen is maximaal 20% van het salaris. Als werkgever kies je straks bij een nieuwe regeling hoeveel je bijdraagt tot aan dat maximum.

Het nieuwe nabestaandenpensioen bestaat uit drie delen:

  • Partnerpensioen: de partner ontvangt een percentage van het salaris als partnerpensioen. Als de partner overlijdt stopt het partnerpensioen.
  • Wezenpensioen: kinderen ontvangen een percentage van het salaris tot een bepaalde leeftijd.
  • Tijdelijke nabestaandendekking: een extra uitkering voor de partner totdat hij of zij AOW van de overheid ontvangt.

Hoe wordt het eenvoudiger?

Het nieuwe nabestaandenpensioen is eenvoudiger voor werknemers. Hoe lang iemand in dienst is bij de werkgever heeft niet langer invloed op de hoogte van het nabestaandenpensioen. Ook de gevolgen van een overstap naar een andere werkgever zijn helder. Het nabestaandenpensioen kan wel in hoogte verschillen, maar wie voor de uitkering in aanmerking komt is bij alle regelingen gelijk.

Dat is goed nieuws, wie precies partner is en recht heeft op een uitkering hangt nu af van de regeling die de werkgever heeft. Bij steeds meer regelingen ben je partner als je meer dan 6 maanden op één adres woont. Maar soms ben je pas partner als minimaal een samenlevingscontract bij de notaris vast hebt laten leggen. Dat zorgt voor onduidelijkheid. De plannen kunnen nog veranderen, maar de toon voor een eenvoudiger en beter nabestaandenpensioen lijkt gezet.

Wat voor werkgever wil je zijn?

De nieuwe plannen bieden jou als werkgever straks diverse mogelijkheden om de naasten van je werknemers verzorgd achter te laten. Je biedt ze een adequate nabestaandenregeling. En helpt hen bij het zelf treffen van de juiste aanvullende voorzieningen.

Iedere organisatie maakt daarin eigen keuzes. Hoe wil jouw organisatie goed werkgeverschap invullen? Ligt de nadruk in de pensioenregeling op lage kosten? Of wil je als werkgever een goede voorziening bieden aan de partner en kinderen in geval een medewerker voor de pensioendatum overlijdt? Vragen die natuurlijk veel verder gaan dan pensioen alleen. Als werkgever ben je overigens ook binnen de nieuwe wet niet verplicht om een nabestaandenpensioen aan jouw werknemers aan te bieden.

Welke keuzes geef je aan je werknemers?

Het nieuwe nabestaandenpensioen biedt meer flexibiliteit. Medewerkers kunnen bij sommige pensioenuitvoerders zelf keuzes maken op basis van hun persoonlijke situatie. De werkgever verzekert een deel voor de werknemer, de verdere invulling bepaalt een werknemer dan zelf. Geen werknemer is immers gelijk.

Wanneer de persoonlijke situatie van medewerkers verandert, is het bij sommige pensioenuitvoerders mogelijk de hoogte van het te verzekeren nabestaandenpensioen aan te passen. Tot aan het maximum van 50% van het pensioengevend salaris. Denk aan een situatie waarin de naasten van je werknemer minder afhankelijk zijn van het inkomen. Als de kinderen uitvliegen en zelf in hun inkomen kunnen voorzien. Of als de partner meer gaat verdienen. Stopt de partner met werken of gaat de medewerker samenwonen met de partner? Ook dat is een goed moment om hiernaar te kijken.

Hoe informeer je werknemers?

Verdiep je alvast in wat de nieuwe regels financieel betekenen voor jouw organisatie. En welke keuzes je binnen het gegeven budget hebt. Handig als je op het werkgeversportaal van je pensioenuitvoerder snel de gevolgen op hoofdlijnen kunt zien. Voor de organisatie én voor de werknemers. Waardevolle informatie die je ook kan delen in gesprekken met bijvoorbeeld de OR.

Je adviseur kan je helpen bij het uitwerken van de verschillende opties. Afgestemd op de unieke samenstelling van jouw organisatie. Bijvoorbeeld als medewerkers binnen je organisatie niet in aanmerking komen voor een Anw-uitkering van de overheid. Een Anw-hiaatverzekering zorgt dan voor een maandelijkse uitkering tot aan de AOW-leeftijd van de partner. Ook kan het aantrekkelijk zijn om een extra (eenmalige) uitkering aan te bieden aan medewerkers.

Wat verwacht je van je pensioenuitvoerder?

Je organisatie moet tussen 2023 en 2027 over van de huidige pensioenregeling naar het nieuwe stelsel. Inclusief de overstap naar de nieuwe nabestaandenregeling. De verwachting is dat de wet op 1 januari 2023 in gaat. Als werkgever ben je je natuurlijk bewust van je zorgplicht. Je wilt medewerkers duidelijk informeren over wijzigingen in de pensioenregeling. Vergeet daarbij ook de veranderingen in het nabestaandenpensioen niet. Je pensioenuitvoerder en adviseur kunnen je daarbij helpen.

TIP Het nieuwe nabestaandenpensioen gaat straks bij invoering van een pensioenregeling onder het nieuwe stelsel in jouw organisatie voor alle medewerkers gelijk in. Er is dus geen overgangsregeling zoals bij het ouderdomspensioen.

Hoe deel jij de veranderingen met je medewerkers?

Bereid je al voor om medewerkers straks te informeren over de nieuwe regeling. Bijvoorbeeld over het feit dat de nieuwe regeling voor nabestaanden op risicobasis is. Het nabestaandenpensioen is verzekerd zolang de medewerker in dienst is.

Gaat je medewerker uit dienst? Dan is er geen dekking voor medewerkers. Het wetsvoorstel bevat diverse voorstellen om hen tegen dit risico te beschermen. Belangrijk dat de medewerker straks tijdig – met behulp van de adviseur – in kaart brengt hoe dit in zijn of haar persoonlijke situatie uitpakt. Ook goed om te weten: het nabestaandenpensioen beweegt mee met de salarisontwikkeling en de werkuren. Gaat de medewerker meer werken, dan stijgt ook het nabestaandenpensioen. Gaat hij minder werken; dan daalt het.

Slimme tools

Je pensioenuitvoerder en adviseur helpen je nu en straks een en ander inzichtelijk te maken. Slimme online tools maken de mogelijkheden voor werknemers helder. BeFrank ontwikkelt een handige online planner die jouw medewerkers laat zien hoe naasten financieel achterblijven als hij of zij wegvalt. Extra bijverzekeren is eenvoudig en de planner laat direct het effect ervan zien. Dat helpt je werknemer en ontzorgt jou als werkgever. Grote kans bovendien dat de gesprekken over het nabestaandenpensioen bijdragen aan het pensioenbewustzijn in jouw organisatie. Pensioen is immers niet alleen voor later, medewerkers en hun naasten kunnen daar nu al mee te maken krijgen.

Voordelen nieuwe nabestaandenpensioen

  • Nabestaandenpensioen is straks een percentage van het pensioengevend salaris;
  • Eenduidige definitie partner en andere nabestaanden;
  • Hoogte niet langer afhankelijk van diensttijd;
  • Veel flexibiliteit voor medewerkers, bijvoorbeeld om bij te verzekeren binnen de fiscale ruimte.