Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Nabestaandenpensioen: hoe help je werknemers bij het maken van keuzes?

In samenwerking met BeFrank - In het nieuwe pensioenstelsel is er meer te kiezen dan in het oude, bijvoorbeeld rond het nabestaandenpensioen. Dat vraagt dus een actieve houding van je medewerkers. Hoe stimuleer je die? Hoe maak je dat kiezen eenvoudig? En welke rol heb je als werkgever om medewerkers bij hun keuzes te begeleiden?

nabestaandenpensioen

Een goede en betrouwbare pensioenregeling is je visitekaartje op de arbeidsmarkt en versterkt de band met je medewerkers. Je wilt daarom graag dat zij goed op de hoogte zijn van wat de pensioenregeling inhoudt en wat die voor hen betekent.

Medewerkers die weten wat ze kunnen verwachten van hun pensioenregeling, genieten van financiële rust en dat is geen overbodige luxe. Vanzelfsprekend is dat echter niet. Vaak is de betrokkenheid bij de pensioenregeling voor verbetering vatbaar.

Waarom is het zo belangrijk om te werken aan meer betrokkenheid van medewerkers?

Iedereen weet dat de pensioenregeling – en alles wat daarbij komt kijken – niet hoort bij de dagelijkse prioriteiten van (jongere) medewerkers. Maar pensioen is wel een dure arbeidsvoorwaarde en als werkgever wil je dat alles daaromheen goed geregeld is.

Betrokkenheid van de medewerkers is daarbij onmisbaar en in het nieuwe stelsel is dat nog belangrijker, omdat er meer keuzemogelijkheden zijn. Standaard is het straks niet allemaal meer voor je geregeld: medewerkers móeten echt zelf keuzes maken.

Betrokkenheid vergroten betekent in de eerste plaats dat medewerkers zich er straks van bewust zijn dat ze keuzes moeten maken en het pensioen aan hun situatie kunnen aanpassen.

Hoe vergroot je dan deze betrokkenheid?

Dat is vooral een kwestie van drempels verwijderen, van pensioen toegankelijk maken. Dat doe je door geen ingewikkelde verhalen te vertellen. Pensioenuitvoerder en werkgever kunnen hierbij samen optrekken. De nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) mag complex zijn, maar dat is geen reden medewerkers met die complexiteit op te zadelen.

Het helpt daarbij om het hen makkelijk te maken. BeFrank doet dat bijvoorbeeld door elke keuze eenvoudig, begrijpelijk en toegankelijk te presenteren op de online omgeving. Daarnaast helpt een goede begeleiding bij het verlagen van de ‘pensioendrempels’. Het is trouwens ook in de nieuwe pensioenwet vastgelegd dat medewerkers die begeleiding moeten krijgen.

Voor welke keuzes staan medewerkers rond het nabestaandenpensioen?

Met de Wtp verandert niet alleen het ouderdomspensioen, ook het nabestaandenpensioen verandert. Dit wordt straks voor iedereen een percentage van het salaris met een maximum van 50 procent. Werkgevers zullen dit, of een deel ervan, voor hun rekening nemen.
Medewerkers krijgen vervolgens drie keuzemogelijkheden:

  1. Heeft de werkgever een percentage lager dan 50% toegezegd, dan kunnen ze vaak zelfstandig de dekking aanvullen tot 50%.
  2. Daar bovenop kan een ANW-hiaatverzekering een mooie betaalbare oplossing zijn als inkomensaanvulling voor je partner.
  3. Tot slot is er de mogelijkheid om het partnerpensioen voort te zetten als een medewerker uit dienst gaat.

Hoe ziet de begeleiding bij deze keuzes er dan uit?

BeFrank stelt op de persoonlijke pensioenpagina een Keuzehulp Nabestaandenpensioen ter beschikking. Die gaat dit voorjaar live. Voorlopig alleen met het dichten van het ANW-hiaat als mogelijkheid, want de andere keuzes kunnen pas gemaakt worden als de Wtp is ingegaan en de nieuwe pensioenregeling bekend is.

Op dat moment zal de keuzehulp een volledig overzicht geven van alles wat geregeld is vanuit de werkgever voor de nabestaanden en van elke mogelijkheid om zelf aanvullende keuzes te maken. Mensen worden zo stap voor stap meegenomen in die keuzes.

Hoe kun je werknemers verder nog helpen bij het maken van keuzes?

Naast het inzetten van tooling kun je ook andere initiatieven nemen om het pensioenbewustzijn te verhogen. Dat kunnen bijvoorbeeld presentaties, campagnes of andere acties zijn. Zo helpt BeFrank mensen letterlijk over een ‘pensioendrempel’ stappen en helpt ze daarna met inloggen en het beantwoorden van pensioenvragen.

Ook spreekt zij vaak met de werkgever een doelstelling af over het inlogpercentage. Als dit gehaald wordt, wordt dit bijvoorbeeld met lekkere smoothies bij de klant op kantoor gevierd. En dat is weer een mooi moment om mensen te stimuleren keuzes te maken binnen hun pensioenregeling. Op deze manier kun je de betrokkenheid vergroten en pensioenkeuzes laagdrempeliger maken.

Lees meer over het nabestaandenpensioen via deze link.