Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

‘Respect en geloofwaardigheid staan voorop’

‘Respect en geloofwaardigheid staan voorop’
Je leest nu: ‘Respect en geloofwaardigheid staan voorop’

De juiste cultuur is doorslaggevend voor het aantrekken van getalenteerde professionals, zegt Rob van Baarsen van USG People. ‘Wij willen talentproof zijn.’

Best practice van Management Team + Great Place to Work

Het is een prachtige zomerdag, maar Rob van Baarsen heeft zijn hoofd niet bij het mooie weer. Deze ochtend brachten de kranten de zoveelste economische onheilstijding. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de werkeloosheid opnieuw opgelopen. 8,5 procent van de beroepsbevolking zit inmiddels thuis.

De voortwoekerende crisis laat ook USG People niet onberoerd, vertelt Corporate Director Human Capital Development Van Baarsen op het hoofdkantoor van de beursgenoteerde arbeidsmarktdienstverlener in Almere. Bij sommige bedrijfsonderdelen is de afgelopen jaren fors gereorganiseerd. De omzet krimpt en banen gingen verloren. Het ergste is de onzekerheid bij de medewerkers, vindt hij. ‘Zonder zekerheid erodeert het vertrouwen. En vertrouwen is ontzettend belangrijk. Op de crisis hebben wij geen invloed, maar we kunnen wel proberen als bedrijf zo transparant mogelijk te zijn; uitleggen waarom we besluiten nemen en proberen gezamenlijk zo goed mogelijk door de crisis te komen.’

Great Place to Work

Begin dit jaar nam USG People voor het eerst deel aan het onderzoek van Great Place to Work (GPTW). Dit internationale netwerk van kennisinstituten doet wereldwijd onderzoek naar goed werkgeverschap. Overal werkt GPTW met dezelfde methode, ontwikkeld door de Amerikaanse journalisten Robert Levering en Milton Moskowitz. Zij schreven een boek over de honderd beste Amerikaanse bedrijven om voor te werken.

Op basis van de vele bedrijfsbezoeken formuleerden ze criteria voor een ‘Best Workplace’. Hierin staan drie relaties centraal: de relatie tussen de medewerker en baan, de medewerker en de collega’s en de medewerker en het management. Hoe meer onderling vertrouwen er is in een organisatie, hoe prettiger werknemers en leidinggevenden het vinden om voor die organisatie te werken.

USG People
Het begon 40 jaar geleden met een vestiging van uitzendbureau Unique in Amsterdam. Vandaag de dag is USG People met merken als Start People en Unique een van de grootste HR-dienstverleners in Europa. In 2012 maakte het bedrijf een omzet van € 2,9 miljard, met bijna 80.000 directe en ruim 6.000 indirecte medewerkers.
‘We hebben deelname aan GPTW sinds 2011 op onze verlanglijst staan. Door de crisis is het onderzoek vanwege de kosten eerst uitgesteld. In het najaar van 2012 zijn de voorbereidingen begonnen en dit jaar is het onderzoek gestart. De slag om talent is door de crisis wat minder hevig, maar zal als de crisis voorbij is weer aanwakkeren. Wij willen talentproof zijn. Dat betekent dat we een aantrekkelijke werkgever moeten zijn. Dankzij GPTW hebben we nu een nulmeting – we weten waar we staan. De komende drie jaar gaan we kijken welke verbeteringen we kunnen maken.’

Medewerkertevredenheid meten in crisistijd is best spannend, geeft Van Baarsen toe: ‘Juist in een tijd van economische neergang staan de relaties tussen medewerkers en managers onder druk. Dat blijkt ook wel uit de eerste onderzoeksresultaten. We scoorden goed tot zeer goed op de relatie tussen medewerkers onderling en met name op de onderlinge samenwerking. Medewerkers oordelen ook positief over hun baan.’

De relatie tussen medewerkers en managers kan echter op een aantal fronten nog verder verbeterd worden. ‘Maar dan heb ik het wel over gemiddelden. Er zijn werkmaatschappijen die de afgelopen jaren stevig reorganiseerden, maar die in het onderzoek van GPTW hoog scoren. Dat zijn de schoolvoorbeelden die we de komende tijd goed gaan bestuderen.’

Eind 2010 maakte USG People de strategische keuze om zich nog meer te focussen op de markt van professionals. Van Baarsen: ‘In het reguliere uitzendwerk gaat het om hoge volumes en staan de marges, zeker in een neergaande markt, onder druk. Bij de markt voor professionals gaat het om langdurige tewerkstellingen van hoogopgeleide en specialistische mensen. Ons onderscheidend vermogen is in die markt groter. In de reguliere uitzendmarkt ligt de nadruk op efficiëntie en kostenbeheersing. Bij de markt van professionals gaat het om vakkennis en kwaliteit.’

Professionals

Professionals uitzenden is ‘een relatief nieuwe tak van sport,’ zegt Van Baarsen. ‘Het was lange tijd ondenkbaar dat je professionals via arbeidsbemiddeling aan het werk zette.’ Hij heeft zich verdiept in de behoeften van professionals. ‘Cultuur’ is volgens hem van doorslaggevend belang: ‘Er zijn verschillende onderzoeken over de drijfveren van professionals. Een organisatiecultuur die bij hen past eindigt steevast bovenaan. Een goed salaris volgt pas op plaats vier of vijf. Reguliere uitzendkrachten zijn minder vakinhoudelijk gedreven en hechten vaak meer waarde aan het salaris.’

Het creëren van een cultuur die getalenteerde professionals aanspreekt ziet hij als een van de belangrijkste taken van USG People. ‘Gelijkheid in behandeling, trots op het werk wat we doen, respect en geloofwaardigheid staan voorop.’ Cultuur klinkt misschien abstract, maar is eigenlijk simpel, volgens Van Baarsen. ‘Het is de manier waarop we dingen in dit bedrijf doen en de wijze waarop managers en medewerkers met elkaar werken om onze doelstellingen te bereiken.’

Dit voorjaar zijn de resultaten van het eerste GPTW-onderzoek teruggekoppeld naar de werkmaatschappijen van USG People. De Raad van Bestuur heeft akkoord gegeven op een plan van aanpak. In alle lagen van de organisatie worden nu gesprekken gevoerd over de ‘verbeterpunten’. Per werkmaatschappij wordt een plan van aanpak opgesteld om de verbeterpunten aan te pakken. Over een jaar zal GPTW het onderzoek herhalen. Van Baarsen hoopt en verwacht dat tegen die tijd vooruitgang is geboekt. ‘Ik denk dat we de “lijm” van de organisatie dan hebben versterkt. Meer saamhorigheid en samenwerking op alle niveaus.’

Op Van Baarsens bureau ligt prominent een exemplaar van het boek Over Leiderschap van trainer en coach Jan Andreae. ‘Onze hele managementtop-100 had een training van hem,’ vertelt hij. ‘Het succes van de organisatie wordt bepaald door de kwaliteit van de relaties die je tot stand brengt met en tussen medewerkers. En dat begint bij jezelf. Uiteindelijk draait alles om leiderschap.’