Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Inspiratie en techniek gaan naadloos samen

In samenwerking met Technische Unie - “Fossielvrij staal, circulaire plastics, klimaatneutrale logistiek: dit en meer kunnen we binnen dertig jaar bereiken”, aldus Jan Ferwerda, CEO Technische Unie.

“Door bij onszelf te beginnen en als Sonepar Company met onze wereldwijde ketenpartners onze verantwoordelijkheid te nemen, maken we de toekomst samen mogelijk!”

Als ik naar de toekomst van ons eigen land kijk, zie ik een inclusief, fossielvrij en klimaatbestendig Nederland met een volledig circulaire economie”, vervolgt Ferwerda. “Daarin wil Technische Unie als ketenregisseur de verbindende schakel zijn. Om dit te realiseren, moeten we als keten doordrongen zijn van de noodzaak om anders te gaan werken en moeten we accepteren dat er nog veel te leren en te ontdekken valt. Het besef van urgentie neemt toe, maar voor een koerswijziging van deze omvang is meer nodig. Hoe kunnen we als keten het verschil maken? Daar komen we alleen achter door samen te doen, te ervaren, te struikelen, te beleven en te leren; door elkaar te inspireren en elkaar uit te dagen om het elke dag beter te doen.”

Ervaring delen

“Inspiratie en beleving gaan hand in hand. Om samen met leveranciers, klanten, recyclers en demontagebedrijven te ervaren en te leren wat er al mogelijk is, zetten we bijvoorbeeld circulaire pilots op. Door samen oplossingen te bedenken waarmee we zo veel mogelijk grondstoffen kunnen hergebruiken, raakt iedereen enthousiast. In onze inspiratiecentra laten we zien hoe onze klanten met de oplossingen van nu duurzamer, slimmer en toekomstbestendiger kunnen ondernemen. We leiden onze medewerkers op tot specialisten en gesprekspartners op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en smart industry. We delen product-, branche- en vakkennis en bieden trainingen en opleidingen aan.”

Begin bij jezelf

“Als je wilt dat anderen hun verantwoordelijkheid nemen voor een inclusieve, fossielvrije, klimaatbestendige en circulaire toekomst, moet je bij jezelf beginnen”, aldus Ferwerda. “Dat doen we bij Technische Unie op een aantal manieren, waarbij we in de eerste plaats goed kijken naar onszelf. Deze introspectie heeft geresulteerd in een breed gedragen visie op duurzaam ondernemen. Tijdens het zetten van deze eerste stappen merkten we dat onze klanten en leveranciers zochten naar manieren om invulling te geven aan de maatschappelijke roep om verduurzaming van de woningbouw. Om de keten hierbij te ondersteunen, openden we in 2017 het Inspiratiecentrum Duurzaamheid in Zwolle. Sinds de opening is er alweer veel veranderd. Inmiddels zien we in dat duurzaamheid niet op zichzelf staat, maar dat het een pijler moet zijn waar elk inspiratiecentrum mede op rust.”

Duurzaam ondernemen

“Ook voor Technische Unie is verduurzamen niet langer een opzichzelfstaand doel”, vervolgt Ferwerda. “We zijn ervan doordrongen dat duurzaam ondernemen een integraal deel moet uitmaken van de manier waarop we werken. Met die overtuiging ontwikkelden we een nieuw concept voor onze inspiratiecentra en openden we begin 2021 Inspiratiecentrum Smart Industry in Eindhoven. Hier laten we industrieel ondernemers zien, ervaren en beleven hoe ze Smart Industry zelf kunnen inzetten. Het concept rust op zes pijlers; slim werken, slimme producten, communicatie, kunstmatige intelligentie, de digitale fabriek en de duurzame fabriek. Wanneer industrieel ondernemers deze pijlers combineren, besparen ze op grondstof- en energieverbruik en realiseren ze kortere doorloop- en omsteltijden en een hogere leverbetrouwbaarheid en kwaliteit. Een bijkomend voordeel is de grotere tevredenheid van klanten én van medewerkers.”

Inspiratie en techniek

“Eind 2021 openen we in Utrecht het Inspiratiecentrum Smart Building. Hier kunnen bezoekers gaan zien, ervaren en beleven wat er allemaal mogelijk is op het gebied van slimme klimaatbeheerssystemen, aanwezigheidsdetectie en beveiliging, connectivity en duurzame energieoplossingen. Ook binnen Smart Building is duurzaamheid een van de pijlers. Het is gewoonweg onmogelijk om een slim gebouw neer te zetten zonder je energie met duurzame technieken op te wekken, op te slaan en in te zetten. Waar kennis de basis is voor inspiratie, is duurzaam de basis voor slim. Als ik naar de toekomst kijk, zie ik een geïnspireerd en slim Nederland; een land waar inspiratie en techniek naadloos samengaan!”