Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Snel en duurzaam datagedreven: het kan!

In samenwerking met Hot ITem - Als business en IT beter naar elkaar luisteren en openstaan voor elkaars uitdagingen, varen beide er wel bij. Dan kan er snel en structureel waarde uit data worden gehaald voor een onderscheidende performance.

Bij voorkeur vanuit de cloud met rationalisatie van de legacy. Het Amsterdamse Hot ITem bewijst dat het kan.

Data wordt gezien als ‘enabler’ en data-driven organisaties hebben de toekomst. Want met kwalitatief goede informatie, het op orde brengen van het datalandschap en het vergroten van de kennis en competenties van medewerkers kun je de transitie maken naar een wendbare en toekomstvaste organisatie: Factbased Improvement. De crux is dat je met echte data op iteratieve wijze de business van de juiste BI & Analytics-oplossingen voorziet, en parallel specificaties oplevert voor de structurele oplossing. In het cloudtijdperk worstelen organisaties echter meer dan ooit met hun dataomgeving; de praktijk blijkt nogal weerbarstig.

De Amsterdamse dataspecialist Hot ITem heeft met een kwarteeuw ervaring een bewezen trackrecord op dit terrein en CEO Dick Mecklenfeld kan nuchter vaststellen: “Iedere organisatie wil haar dataomgeving naar de cloud brengen en tegelijkertijd haar legacy opruimen, innoveren en businesswaarde creëren. Dat blijkt in de praktijk geregeld een te grote opgave. Vaak wil de business snel innoveren, maar neemt de migratie te veel tijd in beslag. Niet alleen organisatorisch, maar ook technisch. Nieuwe technologie stelt andere eisen dan de ‘oude’ on-premise-omgeving. Daarbij komt dat de bestaande dataomgeving (‘legacy’) vaak een omvangrijk en ondoorgrondelijk geheel vormt. Uiteindelijk wil je na de migratie uitkomen op een beheersbare situatie, waarmee je sneller meerwaarde uit je data haalt. Een enorme uitdaging, waar een goede samenwerking met een specialist essentieel is.”

Data mesh

Die samenwerking is nodig omdat er tussen business en IT veel onbegrip is. Slecht luisteren, vooral vanuit het eigen perspectief denken en geen oog hebben voor elkaars uitdagingen zijn de grootste gebreken. De business wil snel data kunnen consumeren vanuit eigen verantwoordelijkheid. Timeto-market is key; de concurrentie neemt toe en de geproduceerde data moet centraal beschikbaar worden gesteld. De IT op haar beurt wil de zaken voor alles nu eens goed aanpakken; zorgen dat er een toekomstvast datafundament wordt gelegd dat voldoet aan alle eisen aangaande beveiliging, beheer, privacy en compliance.

Mecklenfeld: “Om die twee invalshoeken te verbinden gebruiken we tegenwoordig onder andere data mesh. Daarin worden oplossingen gerealiseerd vanuit domeinen met een overkoepelende datamanagement- en governancestructuur, waarin data vanuit de hele organisatie wordt (her)gebruikt. In lijn daarmee gaan ontwikkelprocessen steeds meer in teamverband via BizDevOps en agile methoden. Hot ITem heeft hiervoor een unieke aanpak ontwikkeld die een solide brug slaat tussen business en IT en dé succesfactor voor datagedreven organisaties is.”

Low hanging fruit

Goed luisteren en samenwerken in multidisciplinaire teams, waarin zowel Hot Item-specialisten als business- en IT-medewerkers van de klant deelnemen, zijn de brugpilaren. Mecklenfeld: “Hiermee worden de bottlenecks zichtbaar, krijg je begrip voor elkaars uitdagingen en kun je elkaar echt helpen. Allereerst kijken we waaraan de business de meeste behoefte heeft en welke procesoptimalisatie het meest oplevert. Dat koppelen we aan de juiste inzet van technologie. Dat low hanging fruit plukken we dan sámen zo snel mogelijk via een methodiek waarin we BizDevOps, agile, businesscasegedreven werken en selfservice-omgevingen combineren. Daarmee realiseren we zinvolle oplossingen voor de business die daadwerkelijk rendement opleveren en tegelijk bouwen we een toekomstvast datafundament. Uiteindelijk ontstaat er een lemniscaat: een permanente wisselwerking tussen business en IT, waarmee je in een effectieve samenwerking de prestaties continu verbetert.”

Conclusion-ecosysteem

Sinds eind 2020 is Hot ITem onderdeel van het Conclusion-ecosysteem. Dochterbedrijf Amis vormt samen met de Hot ITem Groep een unit van momenteel ongeveer 350 medewerkers. Chief Commercial Officer Rob Honing: “We hebben nu de beschikking over een breed palet aan diensten die het datawerkveld enorm versterken, waardoor we integrale diensten kunnen leveren. We overzien nu nog beter het hele datawerkveld, inclusief alle integratieactiviteiten, en zijn, mede door Amis, by far de grootste en breedste speler op het terrein van Factbased Improvement in Nederland.”

Belangrijk neveneffect van het marktleiderschap is dat Hot ITem hiermee zijn positie op de arbeidsmarkt verbetert. Honing: “We zoeken constant naar de beste mensen in het datawerkveld. Onze medewerkers hebben prima arbeidsvoorwaarden en krijgen coaching en begeleiding van de top in ons vakgebied. In plaats van detachering opereren we met teams in zingevende projecten waarmee we organisaties daadwerkelijk verbeteren.”