Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Vacature: Programmamanager zorgtransformatie

In samenwerking met Haaglanden Medisch Centrum (HMC) - Partner Haaglanden Medisch Centrum heeft de functie van Programmamanager zorgtransformatie vacant

haaglanden medisch centrum vacature

Zoek je een baan met impact, heb je hart voor de zorg en heb je een visie op hoe de zorg anders georganiseerd kan worden? Dan is de rol van Programmamanager Zorgtransformatie bij HMC misschien iets voor jou! De zorg staat voor enorme veranderopgaven. De groeiende behoefte aan zorg in combinatie met het tekort aan medewerkers maakt dat we veel vragen van onze collega’s. Dit vraagt om duurzame veranderingen om de zorg beter en slimmer te organiseren, zorgprofessionals te ontlasten en om innovaties waarmee we patiënten veilig vanuit huis kunnen monitoren en begeleiden. Digitalisering is een belangrijk middel in deze veranderslag. De ambitie is om de zorg voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden. De Programmamanager Zorgtransformatie levert een belangrijke bijdrage aan de beoogde transitie, zorgt voor interne verbinding in alles wat al in beweging is en bewaakt hierin de voortgang, op weg naar de stip op de horizon. Wij zoeken een Programmamanager die gaat gloeien van deze opdracht. Iemand die samen met de betrokken afdelingen in het ziekenhuis – en waar nodig met onze partners in de regio – richting en uitvoering geeft aan het bereiken van onze doelstellingen. Samen leveren wij een belangrijke bijdrage aan de (digitale) zorgtransformatie. Interesse? Lees snel verder en solliciteer direct.

– WO
– Management, staf en ondersteuning
– 32 – 36 uur
– FWG70

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Alle partijen in de zorg dragen daaraan bij vanuit het perspectief dat het gaat over meer dan zorg alleen: het gaat over gezondheid en welzijn. Om hiermee om te gaan is het nodig om de zorg anders te organiseren waarbij gevraagd wordt om het doorvoeren van veranderingen in de curatieve zorg (eerstelijns zorg, ziekenhuiszorg) én verregaande regionale samenwerking tussen medisch en sociaal domein. Grote uitdaging is de schaarse arbeidscapaciteit en de vergrijzing. Dit vraagt onder andere om innovatie en digitalisering. Ook in HMC zijn we hier volop mee bezig.

De transformatieopgave vraagt erom de zorg anders te organiseren door het doorvoeren van procesoptimalisaties en zorgvernieuwing. Waar we de afgelopen jaren hebben ingezet op Zorg Dichtbij en Juiste Zorg op de Juiste Plek gaan we nu verder en spreken we over ‘passende zorg’. Dit vraagt om een wezenlijk andere kijk op zorg en een visie op hoe digitalisering hiervan onderdeel kan uitmaken.

Wat ga je doen?
Zorgtransformatie binnen HMC
“Voorbeelden van deze initiatieven in HMC waaraan we momenteel werken zijn de implementatie van online coaching programma’s voor patiënten met chronische aandoeningen zoals COPD en online thuismonitoring voor zwangere vrouwen waardoor zij minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. Ook werken we samen met huisartsen en VVT-partners aan initiatieven om ervoor te zorgen dat kwetsbare ouderen niet in het ziekenhuis terecht hoeven te komen (preventie van instroom). Ook werken we samen met hen aan optimalisatie van het transferproces waarmee patiënten na behandeling in HMC met goede zorg snel naar de thuissituatie of vervolgzorg kunnen ‘uitstromen’.”

Het programma Zorgtransformatie heeft als hoofddoel dat iedere patiënt op de juiste plek de juiste zorg op een verantwoorde manier krijgt binnen de gehele (regionale) zorgketen en dat waar mogelijk zorg voorkomen wordt (preventie). De opgave is om te komen tot passende zorg in samenwerking met ketenpartners in de zorg en met gemeentelijke en welzijnsvoorzieningen. Een heel belangrijk doel is de ziekenhuiszorg zo efficiënt mogelijk in te richten door (ook in regionaal verband) in te zetten op het beperken van de instroom en het bespoedigen van de door- en uitstroom van de patiënt in het ziekenhuis. Dit is niet alleen een opgave van HMC, maar een opgave voor de regio. Onlangs hebben gemeenten in de regio Haaglanden met de zorgpartners een ‘regiobeeld’ opgesteld met daarin een aantal prioritaire opgaven voor zorg en ondersteuning in de regio.
Zie daarvoor: https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/regio/regiobeelden-/#haaglanden

De veranderkracht in HMC dient met dit programma versterkt en begeleid te worden zodat passende en optimale zorg wordt geboden aan patiënten die ook echt in het ziekenhuis geholpen moeten worden waarbij we ons duurzaam willen inzetten onze zorgprofessionals te ontlasten waar dat kan. Binnen het programma vindt centrale inventarisatie en regie plaats op alle (regionale) impactvolle initiatieven op het gebied van de zorgtransformatie. Het gaat hier om programmatische coördinatie van en centrale regie op de reeds lopende projecten en het opstarten van nieuwe initiatieven. Deze dienen naadloos aan te sluiten bij de strategische ambities van HMC en de prioritaire opgaven die we met de gemeente en zorgpartners in de regio hebben opgesteld in het regiobeeld. De beweging in HMC komt tot stand door intensieve samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen en stafmedewerkers in het ziekenhuis en hun verbinding met zorgpartners in de regio. Het programma levert daar een actieve bijdrage aan. HMC is partner aan tal van regionale tafels, volgt de ontwikkelingen en participeert actief in deze regionale beweging.
Als Programmamanager Zorgtransformatie ben je verantwoordelijk voor het zo spoedig mogelijk verder tot stand brengen van het programma en het programmaplan en het bundelen van initiatieven die al lopen. En uiteraard voor de uitvoering van het programma waarvan de raad van bestuur opdrachtgever is. Je bent verantwoordelijk voor de bemensing van het programma, waarvan onderdeel zal zijn de ondersteuning door een programmasecretaris en uitvoering van projecten door projectleiders. Er is een stuurgroep Zorgtransformatie met daarin (zorg-)professionals en stafmedewerkers die zich op alle fronten inzetten voor transformatie van de zorg. Deze stuurgroep is hét gremium voor de programmamanager om tot de nodige sturing en afstemming te komen.

Wat vragen wij van jou?
De Programmamanager Zorgtransformatie:

 • Geeft, coachend en samen met de stuurgroep en verschillende projectteams, vorm aan de ambities van het programma Zorgtransformatie binnen HMC. De Programmamanager draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het programma en stuurt functioneel de programmasecretaris en projectleiders aan en rapporteert rechtstreeks aan de desbetreffende portefeuillehouder lid van de raad van bestuur van HMC;
 • Voert regie op de vele initiatieven die op decentraal niveau lopen en draagt zorg voor de implementatie van de initiatieven door samenwerking met de zorgprofessionals uit de zorgclusters (artsen, verpleegkundigen, adviseurs, CMIO/CNIO). Is een belangrijke aanjager voor het tot stand komen van het programmaplan en zorgt voor monitoring van de voortgang;
 • Is een inspirerende en stevige persoonlijkheid, een besluitvaardige aanpakker, laagdrempelig en organisatie breed makkelijk benaderbaar en zichtbaar, is een verbinder pur sang en begrijpt het belang van integraliteit;
 • Kan met behoud van draagvlak bestaande patronen ter discussie stellen en doorbreken;
 • Toont leiderschap, stelt prioriteiten in lijn met de HMC strategie, staat open voor feedback en neemt besluiten vanuit een grondige analyse;
 • Is communicatief zeer vaardig en een stevige gesprekspartner, zowel richting primair proces, zorgverkoop, zorgverzekeraars als richting de raad van bestuur en de samenwerkingspartners van het ziekenhuis;
 • Combineert een mensgerichte en integere houding met een bedrijfsmatige blik en beschikt daarnaast over goede onderhandelingsvaardigheden;
 • Is een autonome en open acterende persoon die vanuit verbinding in staat is een intensieve samenwerking te realiseren en partnerships aan te gaan, zowel in- als extern;
 • Is derhalve ondernemend, toont lef en werkt samen.

Kom je bij ons werken? Dan vragen wij om een VOG (verklaring omtrent gedrag)

Verder neem jij de volgende ervaring mee:

 • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau in combinatie met meerjarige relevante werkervaring;
 • Je bent gewend om te werken in een hoog-professionele, complexe en veranderende omgeving. Affiniteit met een ziekenhuisorganisatie is een belangrijke voorwaarde en ervaring in projecten aangaande zorgtransformatie in de curatieve zorg is een belangrijke pré;
 • Belangrijk: ervaring met verandermanagement en bij voorkeur leiden van strategische programma’s.

 

Wat bieden wij jou?

 • Dit betreft een tijdelijke rol voor een projectperiode van drie jaar. Je krijgt een jaarcontract voor 32 of 36 uur per week;
 • Daar hoort natuurlijk een salaris bij! Dit is maximaal €7.231,- bruto per maand (FWG70), op basis van 36 uur per week met vaste extra’s zoals; vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van beide 8,33%;
 • Je ontvangt een volledige ov-vergoeding voor jouw woon-werkverkeer;
 • Bij HMC vinden wij een prettige balans tussen werk- en privé net als jij heel belangrijk. Wij willen onze medewerkers faciliteren om meer eigen regie te hebben en bieden daarnaast de mogelijkheid om gedeeltelijk thuis (hybride) te werken;
 • Wil je jezelf blijven ontwikkelen? Die ruimte is er bij HMC! Wij investeren in je persoonlijke ontwikkeling, bieden opleidingsmogelijkheden die passen bij jouw ontwikkeldoelen én bieden doorgroeimogelijkheden en loopbaanadvies;
 • Daarnaast bieden we vanuit onze HR-afdeling verschillende initiatieven om jou gezond en vitaal te houden;
 • Interessante extra’s, zoals: korting op het aanschaffen van een nieuwe fiets, mobiele telefoon, tablet of laptop en studiekostenvergoeding. Korting bij je sportschool, op je verzekeringspremie, voor kinderopvang in de buurt;
 • Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Ziekenhuizen.

HMC, zorg met liefde en lef
Zorg is aandacht. In HMC kijken we met en door de ogen van de patiënt. We helpen iedere patiënt op de manier die bij hem of haar past. Innovatie, gastvrijheid en samenwerking dragen bij aan het realiseren van onze missie.

We zijn hét stadsziekenhuis voor de Haagse regio, met een compleet zorgaanbod. Als topklinisch opleidingsziekenhuis heeft HMC vele expertises in huis en we bieden in verschillende centra en samenwerkingen gespecialiseerde zorg aan. Onze speerpunten zijn ons Traumacentrum en Neurocentrum. In ons HMC Kankercentrum bieden we topklinische kankerzorg.

Meer informatie over HMC vind je op www.haaglandenmc.nl.